ZAMİRLER

 

İsimlerin yerine kullanılabilen sözcüklere zamir denilir.

 

Örnek: ‘Ali eve geldi.’ cümlesinde özel isim olan Ali ismi yerine ‘O’ zamirini kullanabiliriz.

            ‘ O eve geldi.’

 

Zamirler Çeşitleri:

 

a. Şahıs Zamirleri:

                                Ben, sen, o, biz, siz,onlar                     

 

Örnek:

Ben bu konuda farklı düşünüyorum.  /       Onların ne zaman konuşacağı pek belli olmaz.

 

b. İşaret Zamirleri:

 Bu, şu, o, bunlar,şunlar, onlar, öteki, beriki ..

 

Örnek:

Bunları eve götür.      /           Öteki daha iyi havlıyor.

 

Not: Şahıs zamirleri ‘o, onlar’  ile işaret zamiri ‘o, onlar’ ı karıştırmamak için cümledeki anlamına bakarız. ‘ o, onlar’  zamirleri insan yerine kullanılmışsa şahıs zamiri insan dışında bir varlık ya da kavram için kullanılmış ise işaret zamiridir.

 

c. Belgisiz Zamirler:

Belli belirsiz durumdaki varlık ya da kavramları ifade etmek için kullanılan zamirlerdir.

Bazı, kimi,hiçbiri, bazıları, kimileri ....

 

 Örnek:

Kimi hiç konuşmaz sınıfta.

Bazıları gelip tuhaf sorular sordular.

 

d. Soru Zamirleri:                  

            

İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.

 

Ne, kim, nere, nerede, hangi, kaçı .....

 

Örnek:

Marketten ne aldın?

Çocuğu kim götürdü.

Oyuncağım nereye attın?

 

 

 

Not: Cevabı isim ya da zamir olabilen tüm sorular soru zamiridir.

 

Örnek:

‘Pazardan ne aldın? ‘ sorusunun cevabı ‘Elma’ aldım ya da ‘Şunu’ aldım diyebiliriz. Yani isim ya da zamirle cevap verebiliriz. O halde cümledeki ‘ne’ sözcüğü bir soru zamiridir.

 

e. Dönüşlülük Zamiri:

 

Dönüşlülük zamiri ‘ kendi’ sözcüğüdür. Altı şahısta çekimi şöyledir:

                                 

                                        Kendim                   Kendimiz

                                        Kendin                    Kendiniz

                                        Kendi                      Kendileri

 

Örnek:

Bütün işi kendi yaptı.  /     Kendim gidiyorum artık okula.

 

f. İlgi Zamiri:

İlgi zamir ‘–ki’ dir. Ek halinde bir zamirdir. Aitlik anlamı katar.

 

Örnek: Seninki bugün okula gelmemiş.  / Benim arabanın lastiği patlayınca senin arabanınkini kullanırız.

 

Not:1

 İlgi zamiri –ki’ yi diğer ‘ki’ ler den ayırmak gerekir:

 

1- İşaret zamirilerinde kullanılan –ki :

İşaret zamirilerinde kullanılan –ki ‘de aitlik anlamı değil işaret anlamı katar.

 

  Örnek:  ‘İlerdeki daha güzel.’

                 Görüldüğü gibi burada aitlik değil işaret anlamı var ve ismin yerine kullanılmış. O  

                 yüzden ileri sözcüğüne eklenerek işeret zamiri görevinde kullanılmıştır.

 

2- İşaret Sıfatı Olan –ki:

İşaret zamiri olarak kullanılan -ki almış bir zamir  bir isim hakkında bilgi veriyorsa işaret sıfatı olur.

 

Örnek:

İlerideki yavaş koşuyor                   = işaret zamiri               

İlerideki çocuk yavaş koşuyor        = İşaret sıfatı                   

 

Öteki bana daha güzel göründü.                 = işaret zamiri

Öteki papağan bana daha güzel göründü.  = işaret sıfatı

 

 

 

3- Bağlaç Olan ki:

Bağlaç olan ki  ayrı yazılır.

 

Örnek: Buraya gel ki konuşalım.                     / Onu gördüm ki buraya gelip söylüyorum.

 

 

Not: 2

Bağlaç olan ki’ nin bitişik yazıldığı  istisnalar vardır.   Halbuki, mademki .....- Bunlar kalıplaşmış oldukları için bitişik yazılırlar.Kalıplaşmış oldukları için de kelimenin tamamı bağlaç sayılır. Ki kendi başına bağlaç sayılmaz.

 

Örnek:

Mademki eve gelmişsin,  yemek yemelisin.

 

g. İyelik Zamiri:

Bu zamir de ilgi zamiri gibi ek halindedir. Ekler konusunda işlenen iyelik ekine aynı zamanda iyelik zamiri de denilir. Bu zamirler eklendiği  kelimeyi başka bir isme ait yapar.Bu ekler:

 

1.  tekil: kedi-m                1. Çoğul : kedi-miz

2. tekil : kedi-n                  2. Çoğul: kedi-niz

3. tekil: kedi-si                  3. Çoğul : kedi-leri

( Benim kedim, senin kedin ...)

 

Yukarıda kedi ismine eklenmiş ekler ‘kedi’ kelimesini  farklı bir isme ait yaptıkları için iyelik eki ya da iyelik zamiri olarak adlandırılırlar.

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

  • Instagram Social Icon
  • dinledebiyat
  • w-googleplus