google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

 

A) Temiz bir iş buldum kendime.

B) O çok akıllı bir çocuktur.

C) İyi kalpli birisiyle tanışmış.

D) Davranışlarına çok bozuldum.

 

 

2- Aşağıdakilerden cümlelerinden hangisinde yan anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

 

A) Uçağın kanadında bir çatlak varmış.

B) Evin pencerelerini silmekle uğraşıyor.

C) Geminin yelkenleri yırtılmaya başlamış.

D) Bugün kar yağışı bekleniyor.

3- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir deyim yanlış yazılmıştır.

A) Babasının geleceğini duyunca etekleri zil çalmaya başladı.

B) Kulak kesilmiş, konuşulanları dinliyordu.

C) Arkadaşlarına hava atmaya çalıştı.

D) İşi düzgün yapamayınca ayakkabısı dama atıldı.

 

 

1- Bugün çok üzgün görünüyorsun.

2- Ameliyatta kalbine pil takılmış.

3- Bebeğini çok özlüyor.

4-Korkunca ödü koptu.

 

4- Yukarıda numaralı cümlelerdeki altı çizili kısımlardan hangisi gerçek anlamda kullanılmamıştır?

 

A) Üzgün

B) Kalbine

C) Seviyor

D) Ödü koptu.

 

 

5- Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi gerçek ya da mecaz anlamda kullanılmamıştır?

 

A) Şimdi elime düştün işte

B) Geminin burnuna git, beni bekle.

C) Bütün derslerden geçtim.

D) Bugün işte çok yoruldu.

 

 

6- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler anlam özelliğine göre gruplandığında hangisi dışarıda kalır?

 

A) Eşyaları çekmecenin gözüne koydum

B) Kuşun kanadında bir yara var.

C) Telsizin düğmesini kapayabilir misin?

D) Masanın ayağı kırılmış

6. Sınıf Türkçe Kelime Anlamı  Test-1  

"Kimse benimle oynamıyor. Şirine’ ye bağırdığım için bana bozuldu. O da benimle oynamaz."

 

7.Yukarıdaki cümlelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Kimse

B) Bozuldu.

C) Bağırdığım

D) Bana

8..Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Benim işlerime burnunu sokmanı istemiyorum.

B) Kapının kolunun kırıldığını yeni öğrendim

C) Kar yağınca bütün araçlar yoldan çıkmış.

D) Neden bana bugün soğuk davranıyorsun.

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Annesinden çok korkuyordu.

B) Bütün duygularını açığa vurdu.

C) Yaptığı her iyiliklerin hepsini başa kaktı.

D) Benimle her şeyi açık açık konuştu.

                                                                            

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde de altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuğun  gözü keskin, çok uzakları bile net görüyor.

B) Kız kardeşinin tatlı konuşmalarına bayılıyor.

C) Eve gelince sıcak bir muhabbete dalmışız.

D) Soğuk bir kış günü kapı acı acı çaldı.

 

 

 

 

11.Aşağıdaki deyimlerden hangisi parantez içindeki açıklaması ile uygunluk göstermemektedir?

 

A) Etekleri zil çalmak. (sinirlenmek)

B) Burnundan solumak. (Öfkelenmek)

C) Ayağını denk almak.(Dikkatli olmak)

D) Ağzında bakla ıslanmamak.( sır saklayamamak)

 

"Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan, gerçek anlam ile fiziksel anlam benzerliği taşıyan anlamına yan anlam denir."

12-Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamlı bir sözcük vardır?

 

A) Bir daha benimle konuşma.

B) Gözünün içinden yabancı madde çıkardılar.

C) Akıllı bir insanın yapmayacağını yapmaz.

D) Dağın sırtında tuhaf bir karaltı görülüyor.

Cevaplar: 1-B     2-A     3-D      4-D     5-B     6-B     

                   7-B     8-C       9-A   10-D    11-A    12.D

bottom of page