6. Sınıf Türkçe Kelime Anlamı  Test-1  

"Kimse benimle oynamıyor. Şirine’ ye bağırdığım için bana bozuldu. O da benimle oynamaz."

 

7.Yukarıdaki cümlelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Kimse

B) Bozuldu.

C) Bağırdığım

D) Bana

8..Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Benim işlerime burnunu sokmanı istemiyorum.

B) Kapının kolunun kırıldığını yeni öğrendim

C) Kar yağınca bütün araçlar yoldan çıkmış.

D) Neden bana bugün soğuk davranıyorsun.

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Annesinden çok korkuyordu.

B) Bütün duygularını açığa vurdu.

C) Yaptığı her iyiliklerin hepsini başa kaktı.

D) Benimle her şeyi açık açık konuştu.

                                                                            

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde de altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuğun  gözü keskin, çok uzakları bile net görüyor.

B) Kız kardeşinin tatlı konuşmalarına bayılıyor.

C) Eve gelince sıcak bir muhabbete dalmışız.

D) Soğuk bir kış günü kapı acı acı çaldı.

 

 

 

 

11.Aşağıdaki deyimlerden hangisi parantez içindeki açıklaması ile uygunluk göstermemektedir?

 

A) Etekleri zil çalmak. (sinirlenmek)

B) Burnundan solumak. (Öfkelenmek)

C) Ayağını denk almak.(Dikkatli olmak)

D) Ağzında bakla ıslanmamak.( sır saklayamamak)

"Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan, gerçek anlam ile fiziksel anlam benzerliği taşıyan anlamına yan anlam denir."

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamlı bir sözcük vardır?

 

A) Bir daha benimle konuşma.

B) Gözünün içinden yabancı madde çıkardılar.

C) Akıllı bir insanın yapmayacağını yapmaz.

D) Dağın sırtında tuhaf bir karaltı görülüyor.

Cevaplar: 1-B     2-A     3-D      4-D     5-B     6-B     

                   7-B     8-C       9-A   10-D    11-A    12.D

"Kimse benimle oynamıyor. Şirine’ ye bağırdığım için bana bozuldu. O da benimle oynamaz."

 

7.Yukarıdaki cümlelerde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Kimse

B) Bozuldu.

C) Bağırdığım

D) Bana

8..Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün kelimeler gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Benim işlerime burnunu sokmanı istemiyorum.

B) Kapının kolunun kırıldığını yeni öğrendim

C) Kar yağınca bütün araçlar yoldan çıkmış.

D) Neden bana bugün soğuk davranıyorsun.

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Annesinden çok korkuyordu.

B) Bütün duygularını açığa vurdu.

C) Yaptığı her iyiliklerin hepsini başa kaktı.

D) Benimle her şeyi açık açık konuştu.

                                                                            

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde de altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Çocuğun  gözü keskin, çok uzakları bile net görüyor.

B) Kız kardeşinin tatlı konuşmalarına bayılıyor.

C) Eve gelince sıcak bir muhabbete dalmışız.

D) Soğuk bir kış günü kapı acı acı çaldı.

 

 

 

 

11.Aşağıdaki deyimlerden hangisi parantez içindeki açıklaması ile uygunluk göstermemektedir?

 

A) Etekleri zil çalmak. (sinirlenmek)

B) Burnundan solumak. (Öfkelenmek)

C) Ayağını denk almak.(Dikkatli olmak)

D) Ağzında bakla ıslanmamak.( sır saklayamamak)

 

"Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşmadan, gerçek anlam ile fiziksel anlam benzerliği taşıyan anlamına yan anlam denir."

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamlı bir sözcük vardır?

 

A) Bir daha benimle konuşma.

B) Gözünün içinden yabancı madde çıkardılar.

C) Akıllı bir insanın yapmayacağını yapmaz.

D) Dağın sırtında tuhaf bir karaltı görülüyor.

Cevaplar: 1-B     2-A     3-D      4-D     5-B     6-B     

                   7-B     8-C       9-A   10-D    11-A    12.D

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

  • Instagram Social Icon
  • dinledebiyat
  • w-googleplus