google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

DİVAN EDEBİYATI NESİR YAZARLARI 

SİNAN PAŞA:

 Nasreddin Hoca’nın soyundan geldiği söylenilen Sinan Paşa sanatlı-süslü nesrin kurucusu sayılır.

 • İyi bir eğitim görmüş sadrazamlık makamı dahil bir çok makamda göev yapmıştır.

 • Ali Kuşçu’nun talebesi, Fatih’in akıl hocasıdır.

 

Eserleri:

Tazarruname: Felsefe ve tasavvuf konularını işler.Nesrin yanında manzum bölümler de yer alır. Münacaat tarzında yazılmıştır.

Maarifname: Ahlak ve nasihat kitabıdır.

Tezkiretü’l Evliya: Evliyaların yaşamını anlatan kitaptır.

 

MERCİMEK AHMED

 • 15. yy sanatçısıdır. 2. Murad devrinde yaşamıştır.

 • Sade nesir alanında tanınmıştır.

  

Eseri: Kabusname: 2. Murad’ın emriyle Frsçadan çevrilmiştir. 44 bölümden oluşur.

SEYDİ ALİ REİS

 • Donanma komutanı bir denizcidir.

 • Şiir de yazan sanatçı “Katibi” mahlasını kullanmıştır.

 • Coğrafya, matematik, astronomi gibi bilimlerle uğraştı.

 

Eserleri:

Mirat’ül Memalik: Hind Denizinde Portekizlilerle savaşırken donanmasını kaybeden Seydi Ali Reis Hindistan’dan karayolu ile İstanbul’a döner. Yoldaki izlenimlerini Mir’at’ül Memalik adlı eserinde birleştirir.

 

 Kitabü’l Muhit: Denizcilikle ilgili bir kitaptır.

SEHİ BEY

 • 16. yy. Sanatçısıdır. Edirnelidir.

 • Anadolu’da Osmanlı Türkçesi ile yazılan ilk tezkirenin sahibidir.

 • Sade ve anlaşoır bir dil kullanmıştır.

 

Eserleri:

Heşt Behişt: Sekiz Cennet anlamına gelir. Anadolu’da yazılmış ilk tezkiredir.241 şairin biyografisi ve şiirleri vardır.

LATİFİ

 • 16.yy sanatçılarından olup Kastamonuludur.

 • İstanbul ve Belgrad’da devlet memurluğu yapmıştır.

 • Bir gemi kazasında yaşamını yitirmiştir.

 • Gazel ve kasideleri vardır. Ancak asıl ününü kendi adıyla anılan tezkiresi ile kazanmıştır.

 

Eseri:

Latifi Tezkiresi: 308 şairin yaşamı ve şiirleri verilir.

BABÜRŞAH: 

 • Babür Devletinin kurucusudur.

 • Çağatay Türkçesi sanatçılarındandır.

 • Türkçe ve Farsça şiirleri ile tanınır.

 

Eserleri:

Divan: Mesnevi, gazel ve tuyuglardan oluşur.

Babürname: Gezi yazısı örneğidir. Kitapta gördüğü yerleri anıları ile birleştirerek canlı bir üslupla anlatmıştır. Tahta çıkışı ile ölümüne az kalan bir sürede geçen olayları anlattığı bir eserdir. Gezi yazısı türü dışında anı türününe de girer.

PİRİ REİS

 • Asıl adı Mıhiddin Piri’dir. Karaman doğumlumludur.

 • Teknolojik imkansızlıklara rağmen dönemin en gelişmiş haritasını çıkarmıştır. Bu haritada henüz varlığı ispatlanmamış Amerika kıtasının doğusunu göstermiştir.

 • Siyasi kıskançlıklar yüzünden idam edilmiştir.

Eserleri:

Kitab-ı Bahriye

Hadikatü’l Bahriye

Atlas ve Haritalar

PİRİ REİS

 • Asıl adı Mıhiddin Piri’dir. Karaman doğumlumludur.

 • Teknolojik imkansızlıklara rağmen dönemin en gelişmiş haritasını çıkarmıştır. Bu haritada henüz varlığı ispatlanmamış Amerika kıtasının doğusunu göstermiştir.

 • Siyasi kıskançlıklar yüzünden idam edilmiştir.

Eserleri:

Kitab-ı Bahriye

Hadikatü’l Bahriye

Atlas ve Haritalar

bottom of page