google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0

DİVAN EDEBİYATI NESİR YAZARLARI

 

SİNAN PAŞA:

 

 • Nasreddin Hoca’nın soyundan geldiği söylenilen Sinan Paşa sanatlı-süslü nsrin kurucusu sayılır.

 • İyi bir eğitim görmüş sadrazamlık makamı dahil bir çok makamda göev yapmıştır.

 • Ali Kuşçu’nun talebesi, Fatih’in akıl hocasıdır.

 

Eserleri:

Tazarruname: Felsefe ve tasavvuf konularını işler.Nesrin yanında manzum bölümler de yer alır. Münacaat tarzında yazılmıştır.

Maarifname: Ahlak ve nasihat kitabıdır.

Tezkiretü’l Evliya: Evliyaların yaşamını anlatan kitaptır.

MERCİMEK AHMED

 • 15. yy sanatçısıdır. 2. Murad devrinde yaşamıştır.

 • Sade nesir alanında tanınmıştır.

  

Eseri: Kabusname: 2. Murad’ın emriyle Frsçadan çevrilmiştir. 44 bölümden oluşur.

SEYDİ ALİ REİS

 • Donanma komutanı bir denizcidir.

 • Şiir de yazan sanatçı “Katibi” mahlasını kullanmıştır.

 • Coğrafya, matematik, astronomi gibi bilimlerle uğraştı.

 

Eserleri:

Mirat’ül Memalik: Hind Denizinde Portekizlilerle savaşırken donanmasını kaybeden Seydi Ali Reis Hindistan’dan karayolu ile İstanbul’a döner. Yoldaki izlenimlerini Mir’at’ül Memalik adlı eserinde birleştirir.

 

 Kitabü’l Muhit: Denizcilikle ilgili bir kitaptır.

 

SEHİ BEY

 • 16. yy. Sanatçısıdır. Edirnelidir.

 • Anadolu’da Osmanlı Türkçesi ile yazılan ilk tezkirenin sahibidir.

 • Sade ve anlaşoır bir dil kullanmıştır.

 

Eserleri:

Heşt Behişt: Sekiz Cennet anlamına gelir. Anadolu’da yazılmış ilk tezkiredir.241 şairin biyografisi ve şiirleri vardır.

 

LATİFİ

 • 16.yy sanatçılarından olup Kastamonuludur.

 • İstanbul ve Belgrad’da devlet memurluğu yapmıştır.

 • Bir gemi kazasında yaşamını yitirmiştir.

 • Gazel ve kasideleri vardır. Ancak asıl ününü kendi adıyla anılan tezkiresi ile kazanmıştır.

 

Eseri:

Latifi Tezkiresi: 308 şairin yaşamı ve şiirleri verilir.

 

BABÜRŞAH:

 

 • Babür Devletinin kurucusudur.

 • Çağatay Türkçesi sanatçılarındandır.

 • Türkçe ve Farsça şiirleri ile tanınır.

 

Eserleri:

Divan: Mesnevi, gazel ve tuyuglardan oluşur.

Babürname: Gezi yazısı örneğidir. Kitapta gördüğü yerleri anıları ile birleştirerek canlı bir üslupla anlatmıştır. Tahta çıkışı ile ölümüne az kalan bir sürede geçen olayları anlattığı bir eserdir. Gezi yazısı türü dışında anı türününe de girer.

 

PİRİ REİS

 • Asıl adı Mıhiddin Piri’dir. Karaman doğumlumludur.

 • Teknolojik imkansızlıklara rağmen dönemin en gelişmiş haritasını çıkarmıştır. Bu haritada henüz varlığı ispatlanmamış Amerika kıtasının doğusunu göstermiştir.

 • Siyasi kıskançlıklar yüzünden idam edilmiştir.

Eserleri:

Kitab-ı Bahriye

Hadikatü’l Bahriye

Atlas ve Haritalar

 

NERGİSİ

 • Bosna doğumludur,asıl adı Mehmet’tir.

 • İyi bir eğitimden sonra değişik devlet görevlerinde bulunmuştur.

 • Sanatlı nesir alanında ünlenmiştir.

 • Nesir olarak yazdığı hamsesi vardır.

 

Eseri:

Nihalistan

 

VEYSİ

 • Asıl adı Veyis’tir. Alaşehir doğumludur.

 • İyi bir eğitim gördükten sonra değişik devlet vazifelerinde görevyapmıştır.

 • Şiirlerini sade bir dille yazmış ancak nesir alanında süslü ve ağır bir dil kullanmıştır.

Eserleri:

Siyer-i Veysi: Peygamber Efendimizin hayatını anlatır.

Habname: Eleştiri- öğütalanında yazılmış süslü nesir örneği.

 

KOÇİ BEY​

 • Asıl adı Mustafa’dır. Tarihçi ve devlet adamıdır.

 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

 • Devletin gücünü yitirmesinin ardındaki etkenleri anlatan risaleler yazarak devlet yöneticilerine sunmuştur.

 

Eseri: Koçi Bey Risalesi

 

İBRAHİM PEÇEVİ

 Sokullu Mehmet Paşa’nın akrabasıdır.

 • Tarihçidir. Kendinden önceki bir çok tarih kitabını inceleyip daha sade bir şekilde yeniden oluşturmuştur.

Eseri:

Peçevi Tarihi

 

NAİMA

 • Asıl adı Mustafadır. Halep’lidir.

 • Osmanlının ilk resmi tarihçisidir.

 • Tarafsızlığı ile dile getirilen bir sanatçıdır.

 

Eseri:

Naima Tarihi

 

KATİP ÇELEBİ:

 Asıl adı Mustafa bin Abdullah’dır. İstanbulludur.

 • Değişik devlet vazifelerinde bulunmuş, ordu katipliği yaptığı için “Katip Çelebi” adıyla anılmıştır.

 • Arapça,Farsça ve Latinceyi iyi bilen sanatçı birçok bilimsel alanda kendini yetiştirmiştir.

 

Eserleri:

Keşfü’z Zünun

Cihannuma

Fezleke

Takvimü’t Tevarih

Mizanü’l Hak

Düsturü’l Amel

Tuhvetü’l Kibar Fi Esfari’l Bihar

 

EVLİYA ÇELEBİ

 İstanbul doğumludur. İyi bir eğitim almıştır.

 • Seyehat türü alanında en tanınmış isimlerden biridir.

 • Eserlerinde anlattığı yerleri tüm açılardan aktarmayı başaran sanatçı mizahi ögeleri özellikle mübalağa sanatını eserinde oldukça yoğun kullanmıştır.

 

Eseri:

Seyehatname

 

YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ

 18. yy sanatçısı olup Edirnelidir.

 • Yurt dışında elçilik yapmıştır.

 • Paris’te elçilik yaptığı yıllardaki gözlemlerini Paris Sefaretnamesi adı altında kitaplaştırmıştır.

 • Matbaanın Osmanlıda oğulları aracılığı ile kurulmasını sağlamıştır.

 

Eseri: Paris Sefaretnamesi

 TURKİYE

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.