google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

CUMHURİYET DÖNEMİNDE RÖPORTAJ

 Röportaj; başlangıçta mülâkat sözcüğünün anlamı içinde, herhangi bir alanda tanınmış bir kişiye 
sorular sorma, yanıtlar alma şeklinde anlaşılmıştır.

Cumhuriyet Döneminde Röportaj:

 • Edebiyatımızda modern anlamda röportaj türünün ilk örneklerini Diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülâkat adlı eserleriyle Ruşen Eşref Ünaydın’ın verdiği ifade edilir. Diyorlar ki adlı eser edebiyat ve gazetecilik alanlarında tanınmış on sekiz kişiyle yapılan görüşmelerin bir yazı dizisi haline getirilmiş halidir. Servet-i Fünun, Türk Yurdu ve Vakit gibi yayın organlarında yayımlanan eser 1918 yılında toplu halde “Diyorlar ki” adını taşıyan bir kitapta birleşmiştir.Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülâkat adını taşıyan Ruşen Eşref’in ikinci eseri Mustafa Kemal ile yapılan görüşmeyi içermektedir. 1939 yılında kitap halinde yayımlanmıştır.

 • Hikmet Feridun Es’in “Bugün de Diyorlar ki” , Mustafa Baydar’ın Edebiyatçılarımız “Ne Diyorlar”, Gavsi Ozansoy’un, “40 Yıl Sonra Diyorlar ki”, Mehmet Seyda’nın Edebiyat Dostları , Yaşar Nabi Nayır’ın “Edebiyatçılarımız Konuşuyor”, Hikmet Çetinkaya’nın “Yılların Tanığı Üç Yazar” adlı eserleri bu türün örnekleri arasında sayılabilir.

 •   F.Rıfkı Atay’ın Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya , Moskova-Rom, Yılmaz Çetiner’in Bilinmeyen Arnavutluk ve El Fateh , Abdi ipekçi’nin Dünyanın Dört Bucağından , Fikret Otyam’ın Ne Biçim Amerika, Ne Biçim Rusya adlı eserleri gezi yazısını andıran röportaj türüne örnek olarak verilebilir.

 •   Sait Faik Abasıyanık’ın adliye muhabiri olarak çalıştığı yıllarda gerçekleştirdiği röportajlar  Mahkeme Kapısı adı ile yayımlanır.

 • 1960 askeri darbesinden sonra toplumsal sorunları dile getirilmeye başlanmıştır.

 •  Dursun Akçam’ın “Analarımız” adlı röportajı bu alanda Milliyet gazetesi yarışma ödülü lazanır..   Anadolu kadınının yaşadığı çağ dışı koşulları sergileyen bu röportaj ile Akçam, ülkemizdeki kadın sömürüsü sorununa dikkat çeker.

 •   Bu türün önemli temsilcileri ve eserleri şunlardır:

 • Sait Faik Abasıyanık, Mahkeme Kapısı .

 • Nemci Onur, Çanakkale Savaşları ve şehitler Abidesi, Çadır Tiyatrosu

 • Fikret Otyam, Doğudan Gezi Notları , Bir Karış Toprak için , Oy Fırat Asi Fırat 

 • Tahir Kutsi Makal, iç Göç, Acı Yol 

 • Yaşar Kemal, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa 

 • Cevat Fehmi Başkut, Geceleri Bizi Kimler Bekliyor.

 • Hikmet Çetinkaya, Toprak Bizim Canımız 

 • Yılmaz Çetiner, Bir Yudum Çay için Nurulah Berk, Ustalarla Konuşmalar 

bottom of page