google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Milli Edebiyat dönemi dilde millileşme çalışmaları meyvelerini vermiş, yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmıştır.

 • Hece ölçüsü hakim şiir ölçüsü olarak yerini almıştır. Ancak Yahya Kemal, Mehmet Akif gibi sanatçılar aruzu kullanmaya devam etmişlerdir.

 • Şiir serbestleşmeye başlamış, serbest ölçü kullanılmaya başlamıştır.

 • Cumhuriyetin ilk yıllarından 1940’lı yıllara kadar sanatçılar, edebiyatın millileşmesi düşüncesi ortak noktasından hareketle bireysel sanat düşüncelerini ortaya koyan eserler vermişlerdir.

 • Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eserler Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet ilke ve inkılapları ile ilgilidir. Cumhuriyet ve değerlerini yücelterek milli birliğin tesisini amaç edinmişlerdir.

 • Şiir, roman, hikâye, tiyatro ve öğretici metin türlerinde önemli gelişmeler olmuştur.

 • Cumhuriyet’ten önce sadece sempati duyulan Türk Halk sanatları ve folkloru ön plana alınmış, öncekilerin küçümsediği Karacaoğlan’ın, Yunus’un tarzı örnek alınmıştır. Artık harf benzerliği de kurulan Batı edebiyatı daha yakından takip edilmiştir. Türk edebiyatı, batı edebiyatının yeniliklerini, akımlarını uygulamaya başlamıştır.

 • Türk Dil Kurumu kurularak dil konusundaki tartışmalara devlet el koymuştur. Bu şekilde dil konusunda tek otorite olarak günümüze kadar bu kurum dil konusunda etkisini devam ettirmiş ve ettirmektedir.

 • Batı Edebiyatı ile ilişkiler koparılmamış, devam etmiş ve gelişmeler yakından takip edilmiştir.

 • Konu olarak Anadolu ve Anadolu halkı edebi eserlere ağırlıklı olarak girmiştir.

 • Çoğunlukla halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.

 • Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılmıştır.

 • Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisi görülür.

bottom of page