google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

 

1. 1930’la 1945 arasında öz şiir hareketini sürdüren şairler arasında ____ sayabiliriz.

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

A) Necip Fazıl Kısakürek’i

B) Oktay Rıfat Horozcu’yu

C) Ahmet Muhip Dıranas’ı

D) Cahit Sıtkı Tarancı’yı

E) Ahmet Hamdi Tanpınar’ı

 

                                                          (2011-LYS)

 

 

 

 

2. Kurtuluş Savaşı’yla ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye,

                                   I

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Yaban,

                               II

Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı,

                     III

Atilla İlhan’ın Kurtlar Sofrası,

                  IV

Tarık Buğra’nın Siyah Kehribar

                     V

adlı yapıtlarını sayabiliriz.

 

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) I.        B) II.        C) III.       D) IV.       E) V.

 

 

 

 

 

3. (I) Köy yaşayışını, köylülerin yaşadığı toplumsal sorunları konu edinir köy romanları. (II) Bu türde ilk örnek Nabizade Nazım’ın Zehra adlı yapıtıdır. (III) Bunu Ebubekir Hazım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı izlemiştir. (IV) Ancak gerçek anlamda köyü anlatan romanların yazılması 1950’lerden sonra başlar. (V) Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi romancılar gerçekçi ve gözlemci bir tutumla ağalık, topraksızlık, kan davası gibi sorunları ele almışlardır. (VI) Bunların yanı sıra Samim Kocagöz’ün Bir Çift Öküz’ü, Kemal Bilbaşar’ın Cemo ile Memo’su, Kemal Tahir’in Kör Duman’ı köy ve köylünün çeşitli sorunlarını anlatan romanlar arasında sayılabilir.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) II.      B) III.      C) IV.      D) V.          E) VI.

                        

                                                      (2011-LYS)

4. Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner’e ait tiyatro yapıtlarından biri değildir?

 

A) Fazilet Eczanesi

B) Keşanlı Ali Destanı

C) Eşeğin Gölgesi

D) Toros Canavarı

E) Zilli Zarife

 

                                                   (2011-LYS)

 

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Necati Cumalı’nın ilk romanı Tütün Zamanı; Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün ile devam eden Ege üçlemesinin ilk halkasıdır.

B) Orhan Kemal, Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır gibi romanlarında ele almıştır.

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok kolay ve rahat yazabilen, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir.

D) Behçet Necatigil’in Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde, eski ve yeniyle biçim ve tema arasındaki uyum kendisini açıkça gösterir.

E) Şiirlerinin özü itibarıyla milli romantik bir şair olan Cahit Külebi’nin şiir kitapları arasında Adamın Biri’ni, Türk Mavisi’ni, Sıkıntı’yı ve Umut’u sayabiliriz.

                                                                (2011-LYS)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Roman ve hikaye alanında ürünler veren Vüs’at O. Bener, ilk hikaye kitabı Dostta, küçük kentlerdeki sıradan insanların iç ve dış dünyasını anlatan yapıtlar ortaya koymuştur.

B) Rasim Özdenören, kimi öykülerinde aile içi çatışmalara, çözülme ve dağılmalara yol açan etkenleri , onların dokusuna sindirerek anlatmıştır.

C) Ferid Edgü, Çığlık adlı hikayesinde iç ses yöntemini kullanarak okurun kafasında birbirini çağrıştıran kimi sorular uyandırmaya çalışmıştır.

D) Hikayelerinde, yaşadığı dönemin tanıklığını yapmak isteyen Füruzan, 1972’de Parasız Yatılı adlı hikayesiyle Sait Faik Hikaye Ödülü’nü almıştır.

E) Nezihe Meriç, Bir Deli Ağaç’ta topladığı hikayelerini aşk ve ölüm teması etrafında geliştirmeyi, arka planda da hayatın güzelliklerini anlatmayı amaçlamıştır.

 

                                                                                                                                        (2011-LYS)

7. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) Mahur Beste

B) Sürgün

C) Ölmez Otu

D) Makber

E) Aylak Adam

8.    Şairler              Topluluklar              Akımlar

       _____             Servet-i Fünun        Batıcılık

 

   Ziya Gökalp           _____                   Türkçülük

 

  Namık Kemal     Encümen-i Şuara       _____

 

Yukarıda şairlerin, içinde yer aldıkları topluluklar ve savundukları düşünce akımları verilmiştir. Tablodaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Beş Hececiler – Türkçülük

B) Mehmet Akif Ersoy – Genç Kalemler – Batıcılık

C) Tevfik Fikret – Genç Kalemler – Osmanlıcılık

D) Yahya Kemal Beyatlı – Yedi Meşaleciler – Osmanlıcılık

E) Tevfik Fikret – Beş Hececiler – Batıcılık

 

                                                     (2010-LYS)

 

 

 

 

9. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Milli Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan ____ gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi  getirilemez?

 

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Refik Halit Karay

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Memduh Şevket Esendal

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

                                                                                                                                    (2010-LYS)

10. ____, bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüyle baktığı “aruz”la “uyak”ı, yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Onun için ileri sürülen, “____ gibi aruzu Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir.” görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Yahya Kemal Beyatlı – Mehmet Akif Ersoy

B) Halit Fahri Ozansoy – Orhan Seyfi Orhon

C) Ziya Gökalp – Mehmet Emin Yurdakul

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Cahit Sıtkı Tarancı

E) Faruk Nafiz Çamlıbel – Arif Nihat Asya

                                                                                                                                            (2010-LYS)

 

 

11. Özellikle, yarattığı karakterlerle ünlenen, daha çok kadınlar arasından seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız ____.

 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur

B) Halide Edip Adıvar’dır

C) Refik Halit Karay’dır

D) Ömer Seyfettin’dir

E) Reşat Nuri Güntekin’dir

 

                                                             (2010-LYS)

 

 

 

 

12. Önce Fecr-i Ati’ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan ____, 1911’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra, şiiri de bırakarak edebi incelemelerle uğraştı.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Ali Canip Yöntem

D) Orhan Seyfi Orhon

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

                                                             (2010-LYS)

Cevaplar:

1-B  2-D  3-A   4-D  5-B  6-E  7-D  8-C  9-E  10-A  11-B  12-C

bottom of page