google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Pabuççular ve eskiciler, işlerinin üzerine abanmış, acele acele, takır takır çekiç sallarken “Aganta burina burinata!” diye kainata meydan okuyan nidamızı duyunca, işlerinin üzerinden doğruldular. Birdenbire çekiç takırtısı sustu. Hatta halis muhlis bir kara adamı olan Aşçı Yaşar bile sesini kapıp koyverdi ve eskicilerle beraber “Aganta!” diye narayı bastı. Neşenin seslerimize, seslerimizin neşeye verdiği sonsuz hürriyette muhayyilem hız aldı.

 

Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir?

 

A) Uluç Ali Reis

B) Deniz Gurbetçileri

C) Mavi Sürgün

D) Ötelerin Çocuğu

E) Deniz Küstü

 

                                                   (2012-LYS)

 

 

 

2. Kimi eleştirmenlere göre gerçeğin, bir sanatçı tutumuyla değil, bir bilim insanı gibi algılanarak oluşturulduğu söylenen ____, gerçekte ilginç bir romandır. Roman, karşılaştığı birtakım doğaüstü olaylara kendisince çözüm bulamayan ve bu yüzden kuşku ve endişelere kapılan materyalist düşünceli septik Doktor Ferit’in, çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle, bu durumdan kurtularak huzura

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

 

A) Süngülerin Gölgesinde

B) Matmazel Noralya’nın Koltuğu

C) Yalnızız

D) Bir Tereddüdün Romanı

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

                                                                                                                                     (2012-LYS)

 

 

3. Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki  yıkıcı etkilerini ____ adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat’tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun____ adlı

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Yaprak Dökümü – Kiralık Konak

B) Çalıkuşu – Hüküm Gecesi

C) Bir Kadın Düşmanı – Yaban

D) Dudaktan Kalbe - Ankara

E) Acımak – Panorama                                                                   

                                                  (2012-LYS)

 

4. Beş Hececiler arasında milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyma bakımından ____ en başarılı sanatçıdır. “ Memleket Edebiyatı”  adı verilen ve Anadolu insanının hayatını yansıtmayı amaçlayan hareketin, şiirdeki önemli temsilcilerindendir. Çoban Çeşmesi  adlı şiir kitabında bu yönelimin örnekleri  vardır.

 

 Yukarıdaki parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden bahsedilmektedir?

 

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Orhan Seyfi Orhon

D) Halid Fahri Ozansoy

E) Enis Behiç Koryürek

 

                                            (2012-LYS)

 

 

 

 

5. Cumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. ____ gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?

 

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Aka Gündüz

D) Refik Halit Karay

E) Sabahattin Ali

 

                                                                                                                             (2012-LYS)

 

 

 

 

 

6.  Gerek anlatım biçimi gerek çizdiği tipler gerekse romana taşıdığı konular yönünden ele alındığını ____ Aylak Adam adlı romanıyla, Tanpınar romanının, özellikle de Huzur ve ____ romanlarının başlattığı, alışılagelmiş modern roman yazma anlayışının dışına çıkanların başında gelir.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Adalet Ağaoğlu – Mahur Beste

B) Tarık Buğra – Ölmeye Yatmak

C) Yusuf Atılgan – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

D)Attila İlhan – Kılavuz

E) Bilge Karasu – Sırtlan Payı

 

                                                                                                                                (2012-LYS)

 

 

 

 

 

7. Cimrilik, korkaklık, evlat sevgisi gibi bütün insanlarda ortak olan bir niteliği abartarak bir insanda toplama işidir tipleştirme. Söz gelimi Balzac’ın Goriot Baba’sı, Cervantes’in Don Kişot’u birer tiptir.Buna göre Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanındaki ____, Yaşar Kemal’in Ortadirek adlı romanındaki ____birer  tiptir.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

 

A) Cemil – Arife

B) Hayri – Hakkı Celis

C) Yusuf – Fahim Bey

D) Selim – Meryemce

E) Adnan – Seniha

 

                                                                                                                               (2012-LYS)

8. Cumhuriyet Dönemi’nin kimi romancıları, özellikleri halkın sorunlarını yansıtma, bu sorunlar doğrultusunda okurları bilinçlendirme amacını gütmüşlerdir. Bunun için de insanları ezen koşulları , bu koşulları ortaya çıkaran etkenleri romanlarında ele alıp işlemişlerdir.

 

Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla oluşturulmamıştır?

 

A) Kuyucaklı Yusuf

B) Kaplumbağalar

C) Tütün zamanı

D) Hasret  yollar kesti

E)Sonuncu

 

                                                  (2012-LYS)

 

 

 

 

 

 

 

9. Orhan Kemal’in Baba Evi adlı yapıtıyla aşağıdaki yapıtların hangisi arasında konusal yönden kimi açılardan bir benzerlik kurulamaz?

 

A) Kurt Kanunu

B) Kayıp Aranıyor

C) Kopuk Takımı

D) Arkadaş Islıkları

E) Sokaktaki Adam

 

                                              (2012-LYS)

10. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) Duvarların Ötesi

B) Biz İnsanlar

C) Günün Adamı

D) Bir Adam Yaratmak

E) Fadik Kız

 

                                               (2012-LYS)

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Türk ve Batı şiirini çok iyi bilen Hilmi Yavuz’un şiirlerini topladığı kitaplar arasında Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Yolculuk Şiirleri, Akşam Şiirleri’ni sayabiliriz.

 

B) Resim, şiir, müzik gibi güzel sanatlara karşı özel bir ilgisi olan İsmet Özel’in şiirlerinin ana izleğini; yabancılaşma, başkaldırı, bunaltı ve özgürlük gibi çağımız insanının en temel sorunları oluşturur.

 

C) Sezai Karakoç’un şiirlerinin sağlam bir metafizik zemini vardır; Leyla ile Mecnun, Mağara ve Işık yayımlanan şiir kitaplarından bazılarıdır.

 

D) Kemal Özer’in 1965’te yayımlanan Bir Gün Mutlaka adlı şiiri, onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtan bir bildiri niteliği taşır.

 

E) Şiir kültürü bakımından donanımlı bir şair olan Enis Batur, yalnızca şiir yazmakla kalmamış, aynı zamanda şiir üzerine yazılar da yayımlamıştır.

 

                                            (2012-LYS)

 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin yapıtlarında fantastik gerçekçiliğe ait ögeler ağır basmaktadır?

 

A) Oktay Akbal

B) Rasim Özdenören

C) Nazlı Eray

D) İnci Aral

E) Nezihe Meriç

                          

                                              (2012-LYS)

 

 

 

Cevaplar:

1-E  2-B  3-A  4-B  5-E  6-C  7-D  8-E  9-A  10-B  11-D  12-C 

bottom of page