google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1993 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1993 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

1. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gazel, Divan edebiyatına, koşma, âşık edebiyatına özgü nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde koşma, genellikle hoca ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel, 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap: koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

 

 

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

 

A) Dil ve edebiyat üzerine görüşlerini Londra’da çıkan Hürriyet gazetesinde yayımladığı “Şiir ve inşa” makalesinde anlatmıştır.

B) Şiirlerinde konu birliğine ve bütün güzelliğine önem vermiştir.

C) Fransızcadan manzum olarak Türkçeye çevirdiği bazı şiirleri, asıllarıyla birlikte Tercüme1 Manzume adlı, bir kitapta toplanmıştır.

D) Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk Türk sanatçısıdır.

E) Düşüncelerini yalın ve açık bir anlatımla söylemeye, konuşma dilini yazı dili haline getirmeye çalışmıştır.

 

 

3. Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşamı, ‘kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir.

 

Bu parça sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tanzimat – Abdülhak Hamit Tarhan

B) Servet-i Fünun – Cenap Şahabettin

C) Garipçiler – Orhan Veli kanık

D) Milli Edebiyat – M. Emin Yurdakul

E) Cumhuriyet Dönemi – Faruk Nafiz Çamlıbel

 

 

4. Yazar, eserde karagöz ve ortaoyunu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor: “Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa, beni karagöz ve ortaoyunu izlemeye götürüyordu. Bunlar, Üsküdar’da büyük bir kahvede oynanırdı. Kız, erkek alay alay çocuk, hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin ‘Soytarının Kızı’ adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki Kız Tevfik tipi, bu akşamların bende bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır.”

 

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Peyami Safa – Dokuzuncu Hariciye koğuşu

B) Reşat Nuri – Yaprak Dökümü

C) Halide Edip – Sinekli Bakkal

D) Reşat Nuri – Çalıkuşu

E) Halide Edip – Tatarcık

 

 

 

5. Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü, yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece-aruz tartışmalarının en güçlü dönemlerinde, hece ölçüsünü küçümseyip şiir için ölçünün esas değil, sadece bir araç olduğuna inanarak biri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

 

Bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Muallim Naci

B) Yahya Kemal

C) Ahmet Haşim

D) Mehmet Akif

E) Tevfik Fikret

 

 

6. O güne kadar yazınımızda anı, yazınsal değerde tür değildi. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılan yazarımız, ilk kez yazınsal değerde anılar yazmıştır. Hem yazınsal, hem siyasal nitelikte olan bu anılarını dokuz ciltte toplamış ve kırk yılı kapsayan ilk beş cildine “Kırk Yıl” adını vermiştir.

 

Bu parçada aşağıdaki yazarların hangisinden söz edilmektedir?

A) Hüseyin Rahmi Gürpınar

B) Recaizade Mahmut Ekrem

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Reşat Nuri Güntekin

E) Halit Ziya Uşaklıgil

7. Fransız edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir. İnsanlara ders vermeden doğruları göstermeye çalıştığı “Denemeler” adlı tek kitabı, günümüzde de bir başyapıt ve başucu kitabı olma özelliğini korumaktadır.

 

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Montaigne

B) Balzac

C) V. Hugo

D) Voltaire

E) J. J. Rousseau

 

 

 

8. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde "cinas" vardır?

 

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde,

     Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde.

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

     Arşa çıksan akibet yer yer seni.

C) Akşam lekesiz, sâf, iyi bir güz gibi akşam;

      Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam.

D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman

     Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman.

E) Görmeden mecnunların sahradaki cem'iyyetin

     Sevdiğim meşk-i nigâh eylersin ahularla sen

 

 

Ne (I) şair yaş (II) döker ne âşık (III) ağlar.

Tarihe (IV) karıştı eski (V) sevdalar.

9. Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde ulama vardır?

 

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

 

10. (I)Baudelaire, (II)şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermekle birlikte daima kendi izlenimlerini anlatmıştır. Açıklıktan kaçınmış, (III)kapalılığa yönelmiş, duyguları sözcüklerin açık anlamlarıyla anlatmak yerine ahenkleriyle (IV)sezdirerek (V)Romantizm akımının öncüleri arasında yer almıştır

 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-A 3-B 4-C 5-B 6-E 7-A 8-B 9-C 10-E

bottom of page