TANZİMAT EDEBİYATINDA HİKAYE VE ÖZELLİKLERİ:

  • Olaylar çoğunlukla günlük yaşamdan veya tarihten alınmıştır. Bu nedenle olaylar olmuş ya da olabilir izlenimi bırakır.

  •  İlk yazılan öykülerde özellikle Ahmet Mithat’ın hikayelerinde meddah öykülerinin etkisi ve tekniği görülür.

  • Eserlerde konular  genel olarak, duygusal, acıklı olaylar üzerine kuruluştur.Tutsaklık, zorla yapılan evliliklerin doğurdu acı sonuçlar; Doğu-Batı  karşılaştırılması; kadın ilişkileri ana temalar olarak karşımıza çıkar.
     

  • Tanzimat Romanında olduğu tesadüflere çok yer verilmesi, olayın akışının kesilip açıklama yapılması tekniği kusurlar göze çarpar.

  • Tanzimat’ın ikinci döneminde realizm ve nturalizimin etkisi ile gözleme önem verilmesi ile bu kusurlar azaltılmıştır.


Tanzimat Edebiyatının öykü yazarlarının başlıcaları :


Romantizm etkisi altındakiler :
- Ahmet Mithat: Kıssadan Hisse,hikaye, Letaif-i Rivayat (Batılı tarzda yazılmış ilk hikaye kitabı)
- Emin Nihat: Müsameretname (Gece Hikayeleri)


Realizm etkisi altındakiler :
- Sami Paşazade Sezai: Küçük Şeyler
- Recaizade Mehmet Ekrem: Muhsin Bey, Şemsa


Natüralizm etkisi altındakiler :
- Nabizade Nazım: Yadiarlarım, Bir Hatıra, Zavallı Kız, Sevda, Haspa, Hala Güzel

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

  • Instagram Social Icon
  • dinledebiyat
  • w-googleplus