google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

                                  Türk Edebiyatı'nda 

                 1970-80 Arası Cumhuriyet Romanı

 

 • Bu dönem romanlarında ele alınan konularda çeşitlilik, toplum sorunlarına eğilişteki artış göze çarpar.

 • Köy ve köylü sorunları romanların konusu olmaya devam ediyor. Ancak bu dönemde 27 Mayıs ve 12 Mart olayları romanlara yeni konu olarak giriyor.

 • Belgelere dayalı tarihsel romanlar,  Almanya'ya göçün değişik boyutları,  Almanya'ya getirilen çocukların dil sorunları, anne babalarının iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunları, memleket  özlemi, Alman topluluğuna uyum sağlamada çekilen sıkıntılar yazarların romanlarına konu ettikleri diğer konulardır. 

 

Bu dönemin öne çıkan sanatçıları şunlardır:

 

 •  Abbas Sayar, Toplumsal konulu romanları ile tanınır. Köy yaşamı ve Almanya’ ya göçü konu alır. Yılkı Atı adlı romanı geniş kitleler tarafından bilinir.

 •  Erol Toy  romanlarında tarihi konuları tercih eden bir sanatçıdır. Timur- Yıldırım Bayezıd döneminde beyliklerin içine düştükleri sıkıntıları anlattığı gibi yakın tarihte Kurtuluş Savaşı yıllarında topraksız köylünün çektiği sıkıntıları da işlemiştir. Tarihi özellik gösteren romanlarının dışında  da işçi ve köylünün dertlerini işlediği romanları mevcuttur.

 •  Tutunamayanlar adlı psikolojik romanıyla ismini duyuran  Oğuz Atay, bu romanıyla değişik bir psikolojik roman örneği vermiştir. Eserlerinde daha çok burjuvanın yaşam biçimini ironi yoluyla eleştiren yazarımız biyografik roman türünde de eser vermiştir.

 •  Ümit Kaftancıoğlu'nun  devletin eğitime olan isteksizliği ve köylü yaşamının zorluklarını işlemiştir.

 • Bekir Yıldız, özlemlerinden yola çıkarak Almanya’daki Türk işçilerin sorunlarını ve Almanların Türk düşmanlığını anlatır. Ayrıca seksenli yılların aile içi problemleri ve 80 Darbesi de onun başlıca konularıdır.

 •  Selim İleri, bilinç akışını kullanan ender yazarlarımızdandır. Her Gece Bodrum adlı eserinde bunu kullanarak “bir anlık roman “ örneği ortaya koymuştur.

 •  Çetin Altan, 12 Mart sonrasındaki tutuklamalar üzerinde durur. Eserleri toplumsal eleştiri tarzındadır.

 •  Oktay Rifat, daha çok cinsel sorunlara değinen bir yazardır.

 •  Erdal Öz, haksızlık yapılarak hapse dğşen bir gencin cezaevi günlerini  “Yaralısın” adlı romanında işlemiştir.

 •  Vedat Türkali, farklı toplumsal konuları işlemesi ile bilinen bir sanatçımızdır. Ancak belki de en öneli eseri “Bir Gün Tek Başına” adlı romanıdır. Bu romanda 27 Mayıs 1960 ihtilalini hazırlayan olayları aktarmıştır.

 •  Ferit Edgü, de dönemin toplumsal problemlerine eğilmiştir. Almanya’ya göçü, bu göçün ardından Almanya’da çekilen sıkıntıları işlemiştir. Ayca “Hakkari'de Bir Mevsim” adlı romanında Hakkari’nin bir dağ köyünde öğretmenlik yapan karakterin bakış açısından köy sorunlarını işlemiştir.

 •  Muzaffer İzgü, 80’li yılların gülmece sanatçısı olarak tanınır. Öykücü olarak bilinmesine rağmen  üç tane roman yazmıştır. Romanlarında güney illerimizden birindeki gecekondu yaşamını, geçim sıkıntısını ve köyden kente göçü işlemiştir.

 •  Sevgi Soysal, romanlarında  kadın sorunlarını ve 12 Mart olaylarını ele alır.

 •  70’li yılların bilinç akışı yöntemini kullanan yazarlarımızdan birisidir Adalet Ağaoğlu. bireysel sorun ve bunalımları ele aldığı gibi, Almanya’ya göç eden işçi sorunlarını da işlemiştir.

 •  Pınar Kür, kadın sorunları aşk ve cinayet kavramları ile birlikte verir.

bottom of page