google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1.“  I. Kahramanlar sıradan olabildiği gibi gerçek üstü varlıklarla (cin, peri, dev) olabilir.

    II. Olağanüstü olayların anlatılır. Kişiler olağanüstü özelliklere sahip kahramanlardır ve lider, kurtarıcı rolünü üstlenir.

                  

Yukarıda numaralandırılmış özellikler hangi metin türlerine aittir?

 

A) Destan-Masal

B) Efsane-Destan

C) Masal - Destan

D) Masal- Hikâye

 

 

 

 

2. Destanla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Genellikle toplumu derinden etkileyen bir olaydan doğması

B) Bugünkü haline gelinceye kadar birtakım evrelerden geçmesi

C) Bir tema etrafında oluşan olay örgüsü vardır.

D) “Bir varmış bir yokmuş” gibi tekerlemelerle başlaması.

 

 

 

 

3. Toplumsal, sanatsal, bilimsel ve daha birçok konuyu açıklayıcı, yorumlayıcı ve ispatlayıcı bir yaklaşımla anlatan, derinliği olan, ciddi bir üslupla yazılan gazete ve dergi yazılarına____ denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Fıkra

B) Sohbet

C) Deneme

D) Makale

 

 

 

4. I. Devrik cümleler, soru-cevap gibi okuyucuyu sıkmayan günlük konuşma diline yakın bir anlatım tarzı kullanılır.

II. Bilgi vermesi yönüyle makaleye benzer, söylenenlerin kanıtlanmaya ihtiyaç duyulmadan aktarılması yönüyle makaleden ayrılır.

 

Yukarıdaki numaralandırılmış seçeneklerde sözü edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Deneme

B) Köşe yazısı

C) Sohbet(Söyleşi)

D) Fıkra

 

 

 

 

5. Ay Kağan’ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri elâ, saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir erkek evladı oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba ve şarap istedi. Kırk gün sonra büyüdü ve yürüdü.

Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder ve avlanırdı. Oğuz’un yaşadığı yerde çok büyük bir orman vardı. Bu ormanda çok büyük ve güçlü bir gergedan yaşıyordu. Bir canavar gibi olan bu gergedan at sürülerini ve insanları yiyordu.

 

Yukarıdaki parça hangi metin türünden alınmıştır?

A) Deneme

B) Makale

C) Hikaye

D) Destan

        

 

 

6.    I. Ciddi, ağırbaşlı, resmi bir dille

           yazılması       

     II. Uzmanlık gerektirmesi

    III. Kişisel hayatı konu alan metin olması

    IV. Nesnel verilerin kullanılması.

 

Yukarıdakilerden hangisi makaleyle ilgili   doğru bir bilgi değildir?

 

  A) I           B) II               C) III            D) IV    

7.  Bir konuyu, bir olayı, bir eseri ele alıp onların çeşitli özelliklerini ayrıntılarıyla inceleyen ve onunla ilgili birtakım sonuçlara ulaşan; yahut bir görüşü, bir iddiayı belge ve kanıtlarla destekleyerek savunan yazılara denir. ____ nitelikli yazılardır.

 

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere hangi

 kelime gelmelidir?   

 

A)Sosyal         

B) Bilimsel        

C) Siyasi         

D) Edebi

 

 

 

 

 

 

 

8. Hikaye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur

A) Olay, kişi yer ve  zaman  unsurlarından  oluşur.

B) Olağanüstülükler ön plandadır.

B) Sunduğu evreni inandırıcı kılma gibi bir kaygı söz konusu değildir.

C) Tekerlemelere yer verilir.

 

9. - Gerçek olaylar veya düşüncelerle ilgili konular işlenir.

-Düşünce ön plandadır.

- Konular çok değişik açılardan ele alınmadan, ayrıntılara inilmeden işlenir.

-Yazılanları ispatlama kaygısı yoktur.

Yukarıdaki seçenekler hangi metin türüne aittir?

A) Söyleşi

B) Fıkra(Köşe Yazısı)

C) Deneme

D) Hikaye

10. “Öğretici- Nesnellik- Gerçeklik- Kanıtlama”

 

Kavramları, aşağıdaki metin türlerinden hangisiyle ilgilidir?

 

A)Söyleşi    

B)Deneme    

C)Makale     

D) Masal

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden biri değildir?

 

A) Geniş kitlelere hitap etmesi

B) Kısa, yoğun ve günübirlik yazı olması

C) Açık, anlaşılır ve duru bir dille yazılması

D) Düşüncelerin kanıtlanma zorunluluğu bulunması.

 

 

 

 

 

Cevaplar:

 

1-C  2-D  3-C  4-D  5-D  6-C  7-B  8-A  9-B  10-C  11-D  11-D  

bottom of page