google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.

B) Kişiler gerçek yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler oldukça sınırlıdır.

C) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı ve iç mücadeleleri yansıtır. D) Anlatım tümüyle nesre dayalıdır

E) Anlatıcıları okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir.

 

 

2. Divan edebiyatında "hicviye" denilen alaylı yergi şiirinin Halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Koşma

B) Semai

C) Taşlama

D) Destan

E) Türkü

 

 

3. Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire ne ad verilir?

A) Muhammes

B) Nazire

C) Murabba

D) Taştir

E) Müseddes

 

 

4. Divan şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yabancı sözcüklerle ve kurallarla yüklü bir dil kullanılmıştır.

B) Ölçü olarak aruz kullanılmıştır.

C) Kavramlar, ortaklaşa kullanılan kalıplaşmış sözlerle anlatılmıştır.

D) Konular genellikle gerçek yaşamdan alınmıştır,

E) Şiirler "divan" adı verilen kitaplarda toplanmıştır.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içine alınmış sözlerde bir söz sanatı vardır?

 

A) Ben, sizin sandığınız gibi "ünlü biri" değilim.

B) "Beş sınıflı, tek öğretmenli" bir ilkokulda okudum ben. C) Dergi yöneticilerinin bu "hoşgörülü tutumu” duygulandırdı beni.

D) Emekliliğin nasıl "güç bir iş" olduğunu bilmiyorum henüz.

E) "Aslanın ağzındaki"ne yetişmek için koşturup duruyorum.

 

6. Yazarın, özgürce seçtiği bir konuda iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden düşüncelerini konuşma havası içerisinde "ben"li bir anlatımla oluşturduğu yazı türüne ne ad verilir?

A) Deneme

B) Anı

C) Eleştiri

D) Röportaj

E) Makale

1997 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1997 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ulama vardır?

 

A) Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer

B) Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur

C) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

D) Baki kalan bu kubbede bir hoş şada imiş

E) Ben tâ senin yanında dahi hasretim sana

 

 

8. Aşağıdaki destanlardan hangisi, birlikte verildiği ulusa ait değildir?

 

A) Manas – İran

B) Ramayana – Hint

C) Nibelungen – Alman

D) Kalevala – Fin

E) Ergenekon – Türk

 

 

9. Çağının hikâye anlayışından büsbütün ayrı bir yolda yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikâyeleri örnek alınıyor, başı, sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eserler yazılıyordu. Oysa bu hikâyecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikâyelerinin Çehov hikâyelerine benzediğini, onun Maupassant tekniğine karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.

 

Bu özelliklere sahip olan ünlü hikâyecimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Memduh Şevket Esendal

C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Refik Halit Karay

E) Reşat Nuri Güntekin

 

 

10. ilk şiirlerini 1936'da yayımlamaya başlamıştır. Bunlar o güne kadar şiir diye bilinen ürünlere bir tür başkaldırıdır. Öyle ki, şiiri bir takım kalıp ve klişelerden, yıpranmış benzetmelerden, başka bir deyişle şairanelikten kurtarmıştır. Hayali, şiirden kovmuş ya da çok az bir hayalle yetinmiştir. Yalın, gündelik bir dilin söz kalıplarına yaslanarak şiirlerini oluşturmuştur. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Cahit Sıtkı Tarancı B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Orhan Veli Kanık D) Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Cahit Külebi 11. Türk edebiyatında (I)Parnasizmin ilk izleri (II)Tanzimat şairlerinde görülür. (III)Cenap Şahabettin bu akımı bizde (IV)ilk olarak tanıtmış ve temsil etmeye çalışmıştır. Nazım biçimlerinden biri olan (V)sone de Türk edebiyatına bu akımı benimseyen sanatçılar aracılığıyla gelmiştir.

 

Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte verilmiştir?

A) Cervantes – Lamartine – Montaigne

B) Daniel Defoe – Jonathan Svvift – Mark Twain

C) Boileau – Moliere – La Fontaine

D) Chateaubriand – J. Steinbeck – Edgar Allan Poe

E) Thomas Mann – Bernard Shaw – Charles Dickens

CEVAP ANAHTARI 1-D 2-C 3-B 4-D 5-E 6-A 7-A 8-A 9-B 10-C 11-B 12-C

bottom of page