google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

ABDULLAH CEVDET

 • Malatya- Arapkir doğumludur.

 • Jön Türkler ve ‘. Meşrutiyet anlayışında etkili siyasetçi ve düşünürdür.

 • Kuleli Askeri Tıbbiye İdadisi'nde ve  Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de okudu.

 • Tıp okurken  biyolojik materyalizmden etkilenince dini duyguları değişime uğradı.

 • "Fünun ve Felsefe" adlı kitabı ile İslam uleması ile biyolojik materyalist düşünürlerin görüşlerini bağdaştırmaya çalıştı.

 • 1889'da İttihad-ı Osmani Cemiyeti'ni kurdu. Bu cemiyer daha sonra İttihat ve Terakki adını aldı.

 • Değişik yerlerde doktorluk yaptı.

 • Ziya Gökalp’in ittihat ve Terakkiye girmesini sağladı.

 • Sürgün edildikten sonra önce Paris’e sonra Cenevre’ye gidip orada Jön Türklerin yayın organı Osmanlı gazetesini çıkardı.

 • Çevirileri ile de bilinmektedir.

 • 2. Abdulhamit ile anlaşıp yazmamaya karar verdiyse de sonrasında Osmanlı gazetesi ve İçtihat dergisini çıkardı.

 • Baskılar sonucu Mısır’a geçti. Adem- Merkeziyetçilere katıldı. 1906 Erzurum ayaklanmasını destekledi.

 • ​2. Abdulhamit sonrasında İstanbul’a dönebildi. İçtihat dergisini burada yayınnladı. Ancak dini içerikleri gerekçe gösterilerek dergi sık sık kapatma cezası aldı.Sonra temelli kapatıldı.Bu durumda kurduğu ittihat ve terakki anlayışına ters düştüğü anlamı ortaya çıkmaktadır.

 •  "İkdam" gazetesindeki yazılarıyla ekonomik yazılar yazdı. İstanbul’un işgali döneminde İngiltere yanlısı oldu, İngiliz Muhibleri Cemiyeti'nin kuruluşunda aktif rol oynaakla yetinmedi,   Kürt Teali Cemiyeti'ndede vazife üstlendi.

 • Bahailik görüşünü savundu. Bu düşünceleri nedeniyle sonrasında yani Cumhuriyet döneminde devlet işlerinde çalışması yasaklandı.

 • Batı bilgi teknolojisi ile kendi değerlerimizin içselleştirilmesini savundu.

 • Zeki insanların ayrı eğitime tabi tutulduğu bir eğitim sistemini savundu.

 • Osmanlı içindeki tüm ulusların eşitliğine dayalı bir birlik görüşünü savundu.

 • Latin alfabesine geçişi, kadınların her alanda daha etkin olması gerektiğini düşünmüştür.

 • Mevlana ve Hayyam’ın bazı rubailerini Türkçeleştirmiştir.

 • Tarih, psikoloji, sosyoloji gibi birçok alanda çevirileri vardır.

 • Eserleri

 • Şiir: Hiç,

                Türbe-i Masumiyet,

                 Tulûat,

 • Mensur Eseri: Ramazan Bahçeleri,

 • Düşünce Eserleri: Dimağ ,

                                       Fizyolacya-i Tefekkür,

                                       Fünun ve Felsefe,

bottom of page