AHMED FAKİH

 

Bilinir Nam-ı diğer Sultan Hoca

Yaşadı 13.yüzyılın ilk yarısında

Gelmiş Horasandan Konya’ya

İlmin denizi dermiş ona  Mevlana

Feleğin dönekliğini Çarhname’de

Bir de mesnevisi var ama içinde

Hece de var, gazel ve kaside de

Kitâb-ı Evsâf-ı Mesâcîdi'ş –Şerife

 13. yy.da yaşamıştır.

 

Ailesi Horasan’dan göç edip Konya’ya yerleşmiştir.

 

Mevlana’nın babasından fıkıh dersleri aldığı için kendisine “fakîh” denmiştir.

 

Doğum tarihi bilinmemekle birlikte 1221 yılında vefat ettiği sanılmaktadır.

Eserleri:

Kitâbu Evsâfı Mesâcidi’ş-Şerîfe, Çarhnâme

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

  • Instagram Social Icon
  • dinledebiyat
  • w-googleplus