google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page
 • Bağdat doğumludur.  

 • Babasının memuriyetleri sebebiyle düzensiz bir ilkokul tahsili görmüştür.

 • Arapçayı iyi bilir.

 • Annesinin ölümü üzerine 12 yaşında babasıyla birlikte İstanbul’a gelmiş ve Galatasaray Lisesi’ne gitmiştir.

 • Edebiyata 1901’de atıldı. Bu yıllarda  Muallim Naci, Abdülhak Hâmid, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in tesiri altında kalmıştır.

 • Son sınıfta iken Fransız şiirini ve sembolistleri tanıdı. Bundan sonra kendi şahsiyetini gösterdi ve ilk şiirlerini kitaplarına almadı.

 • Şii’r-i Kamer” serisindeki şiirleri hayal zenginliği, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyeti ile dikkat çekti.

 • Şiir anlayışına gelen tepkilere Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar başlığıyla verdiği bu cevaplar kendi görüşlerinin açıklaması mahiyetindedir.

 • 1909’da kurulan Fecr-i Ati topluluğuna girmiştir.

 • İlginç bir şekilde Fecr-i Aticilerin eleştirdikleri Servet-i Fünuncuların yayın organı olan Servet-i Fünun Dergisi İstibdat döneminden sonra tekrar açılınca Fecr-i Aticilerin de yayın organı oldu. Ahmet Haşim de eserlerini burada yayımlamaya başladı. Daha da ilginci Servet-i Fünunculara yaptığı eleştirisel makaleleri ine Servet-i Fünun dergisinde yayınlamasıydı.

 • Milli Edebiyat döneminde eser vermeye devam eden sanatçı, Yahya Kemal’le birlikte “saf (öz) şiirin” de en önemli temsilcisi olur.

 • Dünya Savaşı’ndaki askerliği (1914-1918) sırasında Anadolu’nun çeşitli yerlerini görme fırsatı bulmuştur.

AHMET HAŞİM (1884-1933)

 • 1924’te Paris’e, 1932’de de hastalığı sebebiyle Frankfurt’a gitmiştir. Daha sonra buradaki yaşamını “Frankfurt Seyahatnamesi” adlı eserinde anlatmıştır.

 • Fecr-i Ati  dağıldıktan sonra hiçbir edebi topluluğa katılmamış; bağımsız olarak devam etmiştir.

 • Akşam tasvirleri nedeniyle “akşam şairi” olarak da tanınır.

 • Toplumsal konulardan uzak durmuştur.

 • Ağırlıklı olarak Serbest müstezat nazım biçimini kullanmıştır.

 • Çocukluk anıları, aşk ve tabiat şiirlerinin başlıca temalarıdır.

 • Heceyi küçümsemiş, bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.

 • Dili ağırdır. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü bir dil kullanmıştır.

 • Şiirleri imge ve iç ahenk bakımından çok zengindir.

 • Fıkra, sohbet, gezi türünde eserleri vardır. Frankfurt Seyahatnamesi önemli gezi yazısı örneklerindendir.

 • Düz yazılarında dil şiire göre sade, üslup nükteli ve alaycıdır.

Eserleri:

 • Şiir: Göl Saatleri, Piyale

 • Gezi: Frankfurt Seyahatnamesi

 • Deneme-Fıkra: Gurebahane-i Laklakan, Bize Göre

bottom of page