google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

ALİ CANİP YÖNTEM (1888-1967)

 • Üsküdar doğumludur.

 • Babası evkaf nezareti memurudur.

 • Edebiyat Öğretmenliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişliği yaptı.

 • İstanbul Üniversitesi Edebiyat bölümünde öğretim görevlisi oldu.

 • Araştırmacı kişiliği ile ön plana çıktı.

 • Türk Dil Kurumu’nda görev yaptı. Milletvekili oldu.

 • İstanbul’da öldü.

 • Şiire Muallim Naci tesiri ile başladı. Gazel tarzında şiirler yazdı. Sonrasında Servet-i Fünun tarzında manzumeler yazdı.

 • Fecr-i Ati içinde de yer alan sanatçı topluluğun edebi anlayışı ile uyuşamaz ve Milli Edebiyat’ın önemli isimlerinden birisi olur.

 • Hamid ve Hüsnü adlı iki arkadaş kurdukları Hüsün ve Şiir adlı dergiyi sAli Canip’le beraber Genç Kalemler dergisi adı altında çıkarmaya başlarlar.

 • Kısa bir süre sonrada Ali Canip Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin ile değişik vesilelerle tanışır.

 • Üçünün hemfikir olması ve İttihat ve Terakki’nin de desteği ile Yeni Lisan hareketi kurulur. Merkez üssü de Genç Kalemler dergisi olur. Ali Canip bu derginin başmuharriri olur.

 • Ali Canip’in Miili Edebiyat meselesini gündeme taşıması Servet-i Fünun çizgisini devam ettiren Cenap Şehabettin gibi sanatçılar tarafından tepki ile karşılanır. Bu alanda edebi tartışmalar yaşanır.

 • Ali Canip yazdığı yazılar ve şiirler ile sonraları hecenin beş şairi olarak adlandırılacak sanatçılara yol gösterici olmuştur.

 Eserleri

Geçtiğim Yol ( Şiir)

Millî Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey'le Münakaşalarım

Epope

Edebî Nevilerle Mesleklere Dâir Malûmat

Türk Edebiyatı Antolojisi

Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri

bottom of page