google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

           ALİ EKREM BOLAYIR (1867-1937)

 • İstanbul doğumludur. Aynı zamandai Namık Kemal’in oğludur.

 • Babasının sık sık farklı nedenlerle farklı yerlere gönderilmesi nedeniyle

 • Mabeyn-i Humâyun Kâtipliği vazifesinde  18 yıl çalıştı. Sonrasında mutasarrıflık ve valilik görevlerinde çalıştı.

 • 1910’da Dârülfünûn “Tarih-i Edebiyat” muallimliğine getirildi.

 • 1917de oğlu Cezmi’nin intiharı üzerine rahatsızlanıp bir süre tedavi gör­dü.

 • 1919’da Tetkikât-ı Lisâniyye Heyeti’ne başkan seçildi. Üç buçuk yıl Galatasa­ray Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1923-1933 yılları arasında Dârülfünûnda “Şerh-i Mütûn” (Metinler Şerhi) derslerini verdi. 1933’te Telif ve Tercüme Heyeti’ne seçil­di.

 • Maltepe Askerî Lisesi’nde 2 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 27 Ağustos 1937’de vefat etti.

 • İlk şiir denemelerini çoçuk yaşta yapmıştır. “Dağ” isimli mensur şiiri Resimli Gazete’de yayımlanır.

 • İlk şiirlerinde Divan şiirin etkisi açıkça görülür.

 • Mirşad ve Malumat dergilerinde yazdıktan sonra Servet-i Fünun’da da eserleri yayımlanmıştır.

 • “Şiirimiz” baş­lıklı yazısı nedeniyle Tevfik Fikret’le anlaşmazlığa düşer ve ayrılır.

 • Servet-i Fünun dönemi şiirlerinde  ta­biat, aşk ve ölüm gibi bireysel temaları işlemiştir.

 • “Fırın Önünde”, “Kayıkçı”, “Hamal”, “Küfeci Çocuk”, gibi eserlerinde toplumda zor durumda olan kimselere karşı hissettiği merhamet duygularını işlemiştir.

 • 2. Meşrutiyet sonrası ağırlıklı olarak toplumsal konularda yazmayı tercih etmiştir.

 • Şair, bu dönemde, şiirlerini daha sade bir dille yazmış ve yer yer heceyi de kullan­mıştır.

 • Cumhuriyet döneminde de eserler veren şair 1937 yılında ölmüştür.

 ​Eserleri:

 • ​Şiir:

 • Kasîde-i Askeriyye (Namık Kemal'in Hürriyet Kasîdesi'ne nazîre, 1908), 

 • Kırmızı Fesler (Hiciv)

 •  Ruh-i Kemâl (1909),

 •  Zılâl-i İtham (1909), 

 •  Çocuk Şiirleri (1917), 

 •  Ordunun Defteri (Nazım-nesir karışık millî şiirler, 1918),

 •  Şiir Demeti (Çocuk şiirleri, 1925), 

 • Vicdan Alevleri (1925), 

 • Tâir-i İlâhî (Basılmadı).

 ​Diğer:

 • Namık Kemâl (1930, 

 •  Lisanımız (1937), 

 •  Bâriâ (Tiyatro eseri denemesi, 1908)

bottom of page