google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

CUMHURİYET EDEBİYATI’NDA ROMAN

 • Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar pek toplumun genelini etkileyen çok sosyal ve siyasi olay olmuş bunlarda toplumu etkilemiştir. Cumhuriyet Dönemi romanları da bu olayların oldukları dönemlere göre konu, tema ve işleniş bakımından farklılık göstermiştir.

 • Cumhuriyet Edebiyatı romanları tenkitçi bakış açısını sürdürmüştür..

 • Cumhuriyetin ilk yıllarında milli mücadele ve Cumhuriyet, inkilaplar, Anadolu, Anadolu İnsanı konuları romanlara hakim olmuştur.

 • Zamanla değişen Türkiye şartlarında  aşk, ahlahsal çöküntüler, İşçi ve işveren sorunlar, psikolojik konular işlenmiştir.

 • 1940 sonrası romanlarda maziye özlem görülür.

 • Sosyalizmin etkisiyle köy ve köy yaşamı ideolojik bakış açısıyla işlenmiştir.

 • 1950 sonrasında köyden kente yoğun göçler olması ile beraber şehirleşme, gecekondu hayatı gibi konular sıkça işlenmiştir.

 • 1960 sonrası Almanya’nın işçi ihtiyacını karşılamk için Almanya’ya yoğun göçler olmuş bu da romanlara konu olmuştur.

 • Dini, tarihi  romanlar zamanla kendine yer etmeye başlamıştır.

 • 1980’den sonra yeni temalar örülmeye başlanmış, eski İstanbul’a özlem anlatılmaya başlanmıştır.

 • Postmordenizm ve modernizm kavramları da yakın dönem romanında yer etmeye başlamıştır.

bottom of page