google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

 1. Bu dönemin zevk ve anlayışına uygun kaleme alınmış şiirler, sanatın “şahsi ve muhterem” olduğunu söyledikleri halde, tek bir şairin eseri olarak düşünülecek cinstendir. Söyleyişte serbestlik arayışları, alışılmış ve kabul görmüş şiir formlarını zorlama çabaları, biraz daha Batılı görünme; duyulmamış tabiatı ve yaşanmamış aşkı şiirleştirme istekleri kendilerine has sesi ve söyleyişi bulmalarına engel olmuştur, denilebilir. Ama asıl neden, o dönemde yaygın olarak benimsenen görüşlere katılmamış olmalarıdır.

 

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Fecr-i Aticiler

B) Servet-i Fünuncular

C) Garipçiler

D) Tanzimatçılar

E) Hisarcılar

 

                                                                                (2013-LYS)

 

 

 

 I. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisi altındadırlar.

     II. Kendi kişiliklerini gizlerler.

    III. Olaylar genellikle İstanbul’da geçer.

    IV. Olay kahramanları genellikle seçkin kişilerdir.

     V. Çevre tasvirleri, eseri süslemek için değil,

 

kahramanların kişiliklerinin oluşumunu tamamlayabilmek için yapılmıştır.

 

Aşağıdaki eserlerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen dönem yazarlarından birine ait değildir?

 

A) Hayal İçinde

B) Pandomima

C) Kırık Hayatlar

D) Ferdi ve Şürekası

E) Genç Kız Kalbi

                                                      (2013-LYS)

 

 

3. İç içe geçmiş iki olay zinciri ile ____, kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra’nın, hatıra defterindeki maceralar bakımından da Mürşit Efendi’nin romanıdır. Çocukluğundan itibaren babası Mürşit Efendi’yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra; hoşgörüsüz, disiplinli, katı kalpli bir öğretmendir. Mürşit Efendi; okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun memurları bekleyen çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir evlilik yapmış, çok istemesine rağmen çocuklarıyla gereği kadar ilgilenememiştir. Yani kendi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. İşte bu insanın pişmanlıklar ve çaresizliklerle dolu hatıra defteri, ölümünden sonra kızı Zehra’nın eline geçmiş, böylece Zehra’nın dış dünya ile ilişkisi de yeniden şekillenmiştir.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Dudaktan Kalbe

B) Çalıkuşu

C) Yeşil Gece

D) Acımak

E) Miskinler Tekkesi          

                                                (2013-LYS)

 

 

4. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Kiralık Konak’ta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlemiştir.

 

B) Nur Baba’da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını, tekke şeyhinin (Nuri) yaşadıkları ile anlatmıştır.

 

C) Hüküm Gecesis’nde İttihat ve Terakki yıllarını, gazeteci Ahmet Kerim’in yaşadıkları çevresinde anlatmıştır.

 

D) Yaban’da Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu, romana has kurgu ile gözler önüne sermeye çalışmıştır.

 

E) İki cilt halinde 1953-1954’te yayımladığı Sodom ve Gomore’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Partinin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci, değişik zihniyetleri temsil eden kişiler ve olgular çerçevesinde bir bütünün değişik kolları olarak dikkatlere sunmuştur.

 

                                                                                    (2013-LYS)

5. Aşağıdakilerden hangisi, Batılılaşma sorununu belirli tipler çevresinde ele alan eserlerden biri değildir?

 

A) Ömer Seyfettin – Efruz Bey

B) Reşat Nuri Güntekin – Yaprak Dökümü

C) Yaşar Kemal – Ağrıdağı Efsanesi

D) Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

E) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şık

 

                                              (2013-LYS)

6. Ben çokça gezerim. Bunlar diplomat gezileri gibi, planlı, programlı şeyler değildir; daima kendi sınırlarımız içindedir, yelkenli gemiler gibi, esecek rüzgara göre rota değiştirir. Bazen saatlerce tenha bir istasyonda, tren veya güneşle beraber uyumuş bir kasabanın otelinde uyku beklerim. Fazla bir yağmur veya kar fırtınasından yolları kapanmış bir köyde bir iki gün kalırsam arayıp soranım olmaz. Gün olur, bomboş bir ovanın ortasında otomobil bozulur. Etrafta dolaşırım yahut eski taş basması Muhammediyelerdeki cennet bağı resimlerini andıran bir ağacın altında otururum.

Bu parçanın alındığı kitap ve yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

A) Anadolu Notları – Reşat Nuri Güntekin

B) Beş Şehir – Ahmet Hamdi Tanpınar

C) Frankfurt Seyahatnamesi – Ahmet Haşim

D) Hac Yolunda – Cenap Şehabettin

E) Çankaya – Falih Rıfkı Atay

                                             (2013-LYS)

 

12. Yoğun anlama dayanan, konuşma diline karşı olan ve salt şiir üzerine yoğunlaşan İkinci Yeni, kendine özgü bir söylemle ortaya çıktı. İstedikleri, bütün değer yargılarının yıkılmasıydı. Yüzeysel anlamı dışlayan, imge yüklü, kapalı bir dil kullanıyorlardı. Dilin bütün imkanlarıyla okuru sarsan, dağıtan ve anlamı yokuşlara süren bu tavır, Türk şiir geleneği içerisinde önemli bir yerde durmaktadır.

Bu düşüncelerle İkinci Yeni şiirini tanımlayan yazara göre aşağıdakilerden hangisi, İkinci Yeni anlayışıyla yazılmış olamaz?

 

A) Ölürse balıkları güneşin

     Susuzluktan dağın ardında

     Düşerse kuluçkaların altına

     Bu ağır bulanık meydanda

B) Tep kralları gibiydim, öyle yalnızdım

     Bir çağda seni bu beyazlığında tuttum

     Ak, sabah kalyonların hep gökyüzündeydi

     Ben rüzgar değirmeninizde kaldım

C) Tuna’nın üstünde güneş batarken

     Sevgili yurdumu andırır bana

     Bir hayal isterim Boğaziçi’nden

     Bakarım İstanbul diye her yana

D) Kar, buz, tipi

     Kaymaktan korkum yok ki

     Kayarken yalnız tutunmak için

     Ölümlerden bir ölümün seçimi

E) Bütün şiirlerde söylediğim sensin

     Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin

     Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım

     Salome’nin, Belkıs’ın

     Boşunaydı saklamam öylesine aşikarsın, bellisin

                                                                                                                                     (2013-LYS)

13. Bazı edebi metinler, tarihi olaylara dayanır. Bu tür eserlerde bazı gerçeklere bağlı kalınsa da eserin orjinalliğini ve okunurluğunu sağlayan, yazarın kurgulama gücüdür. Okuyucu kalın bir tarih kitabını alıp baştan sona okumaya yanaşmaz ama birkaç ciltten oluşan sürükleyici tarihi bir romanı çok kısa sürede bitirebilir.

 

Aşağıdaki eserlerden hangisi, bu parçada anlatılan roman türüne örnek olarak gösterilemez?

 

A) Osmancık

B) Devlet Ana

C) Yorgun Savaşçı

D) Yorgun Savaşçı

E) Yılkı Atı

       

 

                                                (2013-LYS)

Cevaplar:

5-D  6-A  7-B  8-D  9-E  10-C 11-A  12-C  13-E 

bottom of page