google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Zor zaman herkesi sınar, en çok da aydınları. Aydın insan toplumun öncüsüdür, yol göstericisidir. Öyle bilinir ve bu yüzden aydın sanatçılar, sorumluluğunun bilincinde olarak yazıp çizmeye, sorunlara çözüm yolları üretmeye çalışırlar.

 

Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, bu parçadaki görüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez?

 

A) Mehmet Akif Ersoy

B) Nazım Hikmet

C) Namık Kemal

D) Orhan Veli Kanık

E) Sabahattin Ali

 

                                                                                     (2013-LYS)

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki eserlerden hangisi, türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

 

A) Kara Kitap

B) Kılavuz

C) Yağmur Kaçağı

D) Unutma Bahçesi

E) Ruh Üşümesi

 

                                             (2013-LYS)

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşık Veysel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Kendisinden önceki şairler gibi zaman zaman aruzla da şiirler kaleme almıştır.

 

B) Yedi yaşında gözlerini yitirmesine rağmen şiirlerinde çiçekler; allı yeşilli, sarılı morlu renkler kol kola vermiştir

 

C) İç dünyasına çekilen şairin şiirlerinde insan, önemli bir malzeme olarak yer alır.

 

D) Aşıklık geleneğinin son dönemde yetişen büyük ustalarındandır.

 

E) Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisi, alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile gelir.

 

                                                 (2013-LYS)

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

 

A) Hemen her öyküsünde okura komik gelecek ögelerden yararlanan Haldun Taner, aynı şekilde bütün öykü ve oyunlarında bazen de aşırıya kaçarak şive, lehçe taklitleri yapar.

 

B) Bu Ülke, Cemil Meriç’in, aydın ve halkı birbirinden ayıran duvarları yıkmak amacıyla yazdığı denemelerinin yer aldığı bir kitaptır.

 

C) Roman ve öykülerinde ayrıntılara inerek bazen öğretici yanı ağır basan bir üslup sergileyen Selim İleri, deneme ve hatıralarında bir düşünce adamı tavrını benimsemiştir.

 

D) Şiirleriyle tanınan Sevinç Çokum; Batı kültürüyle yetişmiş, denemeleri ve Fransızcadan çevirdiği kitaplarıyla da öne çıkmıştır.

 

E) Özellikle roman ve öyküleriyle bilinen Fakir Baykurt’un en tanınan eserleri arasında Yılanların Öcü, Tırpan sayılabilir.

 

                                          (2013-LYS)

 

 

 

5. 1960’lı yıllardan sonra İslami söylem, taklit düzeyindeki Batılılaşma ile geleneksel hayatın ve bu hayata özgü değerler manzumesinin karşı karşıya getirilmesi şeklinde dikkati çeker. Çok Sesli Bir Ölüm, Çözülme adlı öykü kitapları olan ____, bu hareketin öncü adlarından biridir.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Tarık Buğra

B)Rasim Özdenören

C) Mustafa Kutlu

D) Samiha Ayverdi

E) Adalet Ağaoğlu

 

                                                  (2013-LYS)

 

 

 

 

 

6. Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A) 1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.

 

B) Fecr-i atinin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali,Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim’dir.

 

C) Servetifünun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.

 

D) Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.

 

E) Milli Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Milli Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

 

                                                                (2012-LYS)

7. 1923’ten 1940’a değin şiir ortamımız sürekli bir devinim içindedir. Bu süre içerisinde şiir yazanlar belirli topluluklar oluşturmuştur. Bu topluluklar arasında ____ sayabiliriz.

 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

A) Hececileri

B) Halka Yönelenleri

C) Öz Şiircileri

D) Garipçileri

E) Serbest Şiircileri

 

                                                      (2012-LYS)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cevap Anahtarı

 

1-D  2-C  3-A  4-D  5-B  6-C  7-D 

bottom of page