google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

CÜMLE ANLAMI ÇIKMIŞ SORULAR-2

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

 

1. (I) Servetifünun temsilcileri içinde Tevfik Fikret'ten sonra en büyük 
şair" olarak nitelendirilen Cenap Sahabettin ile okul kitaplarında 
ilk karşılaşmam hançer gibi keskin bir Erzurum kışına rastlar. (II) Zaten 
büyük bir çoğunluğumuz şair ve yazarlarla ancak okul kitaplarında 
tanışmışızdır. (III) Ne gariptir ki o büyük şairin o büyük şiiriyle 
Erzurum'un kan donduran, kasıp kavuran soğuğu yüzünden bir türlü 
ısınmayan sınıfında tanışınca içim ısınmıştı. (IV) Şiir sevenler bilir; şiir 
insanın içini ısıtır, yerine göre serinletir, düşüncelerin ağırlığından 
kurtarır, alır götürür insanları bir yerlere gönlünün elinden tutarak. (V) 
Elhân-ı Şitâ, o soğuk kış mevsiminde, o yatılı okulda yalnızlığımın ve 
özlemlerimin üzerine örtülüveren sıcacık bir battaniye etkisi 
yaratmıştı. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yalın bir anlatım 
söz konusudur?
 

A)I.     B) II.      C) III.       D) IV.       E) V. 
 

                                                                                                               (2012-YGS) 

 

 

 

2. (I) Yaşadığı dönemin şiir anlayışından uzaklaşarak uçlarda dolaşan, 
alışılmadık bağdaştırmaları ve imgeleriyle zaman zaman, bilinen 
söylemin dışına taşan şair, sürekli yenilikler peşinde koşmuştur. (II) 
Karşılaştığı insanlık durumlarına yeni duygu ve anlamlar yükleyerek 
onları yeniden yazmıştır. (III) Şiirlerini oluştururken boş alanlar 
bırakmış, uzun dizeleri kırmıştır. (IV) Şiirde bir yenilik gerçekleştirmek 
için dilin yerleşik söz değerlerini olduğu gibi kullanmaktan kaçınmış, 
dili yeniden kurmaya yönelmiştir. (V) Şiirlerinin çoğunda, çok anlamlı 
sözcükler kullanarak değişik çağrışımlar uyandırmıştır. 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi, sözü edilen şairin 
şiirlerinin içeriğiyle ilgilidir? 

A)I.              B) II.           C) III.           D) IV.              E) V. 
 

                                                                                 (2011-YGS) 

 

 

3. (I) Kimi şairler vardır, daha ilk şiirleriyle yeni bir içerik, yeni bir biçim 
yaratırlar. (II) Bu şairler, sürekli bir arayış içinde olduklarından zaman 
zaman şaşırtsalar da düş kırıklığına uğratmazlar okurlarını. (III) Moda 
yönelişlere itibar etmezler, dışarıdaki "gürültü" dikkatini dağıtmaz bu 
tip şairlerin. (IV) Kendilerini yenileme süreci içinde olan bu şairler 
okurlarının beklentilerini boşa çıkarmazlar. (V) Şiirin iç sese dayandığının, 
yapısal bir bütünlük ve sağlamlık gerektirdiğinin bilincindedirler. 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca 
birbirine en yakındır? 

A)III. ve V. 
B)IV. ve V. 
C)II. ve IV. 
D) I. ve III. 
E)I. ve II. 

 

                                                                   (2011-YGS) 

 

 

 

4. (I) Berna Moran'ın deyişiyle "huzursuzluğun romanı", Fethi Naci'ye 
göre de "Türkçenin en güzel aşk romanı" olan Huzur'un yayımlanışı-nın 
üzerinden yaklaşık elli yıl geçti. (II) Bu romanda olaylar, bir ağustos 
günü başlar ve radyodan İkinci Dünya Savaşı'nın başladığını haber 
veren bir anonsla biter. (III) Her ne kadar ilk bakışta aşk romanı gibi 
görünse de günahın ve kavuşmanın değil, Doğu'yla Batı'nın, huzursuzluğun, 
zaman ve müziğin romanı olarak kabul edilir. (IV) Huzur, 
hiçbir zaman Madam Bovary'nin yarattığı etkiye benzer bir etki 
yaratmamıştır. (V) Madam Bovary gibi can sıkıcı taşranın romanı 
değildir Huzur; tam tersine çok eski, çok köklü bir kentin, İstanbul'un, 
Boğaziçi'nin romanıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde değerlendirme 
söz konusu değildir? 

A)I.       B) II.       C) III.      D) IV.       E) V. 
 

                                                                                                           (2011-YGS) 

 

 

 

5. (I) Günümüzde, yeni yetişen genç yazarlar kendinden öncekileri 
tanımadıkları, okumadıkları için bir eksiklik duymuyor sanki. (II) Bunlar 
deneyimli, usta yazarların önünde yaprak gibi titremiyor artık, kendine 
çok güveniyor. (III) Bununla birlikte yapıtları ilgiyle karşılanan, geniş 
okur kitlelerine seslenen sanatçının çok iyi yazar olduğu yanılgısına 
düşüyor. (IV) Yeni kuşağın "Ne olacaksa çabucak olsun." düşüncesinden 
doğan bu gözü kara yarış, bence oldukça tehlikeli. (V) Çünkü 
bu, bireyciliğin, "ben ben"ciliğin egemenliği anlamına gelir. 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, usta yazarların, edebiyat dünyasındaki gelişmelerden 
kaygılandıkları dile getiriliyor. 
B) II. cümlede, genç yazarların değişen tutumları hakkında bilgi 
veriliyor. 
C) III. cümlede, yanlış bir kanıya değiniliyor. 
D) IV. cümlede, olumsuz bir durumla ilgili kişisel görüş belirtiliyor. 
E) V. cümlede, önceki cümlede belirtilenle ilgili yorum yapılıyor. 

 

                                                                                           (2011-YGS) 

 

 

 

6. Paul Valer, "Küçük dergiler, edebiyatın, şiirin laboratuvarıdır." 
demiştir. 
Sanatçı, bu sözüyle küçük dergilerin hangi özelliğini belirtmek 
istemiştir?
 

A) Belirli türlere bağlı kalma 

B)Ürünleri seçerek yayımlama 
C)İlk yapıtlara ve yeniliklere yer verme 
D) Yapıtları yazarlardan ayırarak düşünme 
E)Okurların beğenisini geliştirmeyi önemseme 

 

                                                                                      (2010-YGS)  

                                                                              (2010-YGS) 

7. "Yazacaklarım, yazdıklarım gibi olacaksa sözün onurunu koruyarak 
kalemimi kâğıdın yanı başına bırakıveririm." demiş bir şairdir o. 

 

Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? 

A) Yazın alanında kendini göstermeyi herkesin başaramayacağını 

B)Kendi söylemini her şeyin üzerinde tuttuğunu 
C)Çok yapıt vermenin, zamanla yazarları bu işten soğuttuğunu 
D) Kimi yazarların eleştirilerden çekindiği için yazmadığını 
E)Kendini yinelemeye başlarsa yazmaktan vazgeçeceğini 

 

                                                                                             (2010-YGS) 

 

 

 

8. I. Sanatçı, toplumsal ilişkileri öyle bir biçimde 
ortaya koymalıdır ki başkaları da o ilişkileri görebilsin. 
II.Çağından sorumlu olan bir sanatçı, gerçeği dile getirmekle yetinmez, 
aynı zamanda onu yeniden biçimlendirme amacını güder. 
III. Değerlerini yitirmiş bir toplumda sanat, doğru sözü söyleyecekse 
yitirilen değerleri de yansıtmak zorundadır. 
IV. Toplumcu dünya görüşünü benimseyen sanat, dünyanın 
değişebileceğini göstermeli, değişmesine yardım etmelidir. 
V. Sanatçıya görevini anımsatmak ve onu uyarmak toplumsal bir 
sorumluluktur. 

 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en 
yakındır? 

A)I. ve II. 
B)II. ve IV. 
C)II. ve V. 
D) III. ve IV. 
E)IV. veV. 

 

(2010-YGS) 

 

 

 

 

9. (I) Onca güzel, onca kalıcı şiir yazmış, Türk şiirine yeni renkler katmış 
bir şairin arada sırada kötü şiir yayımlayabileceğin! kabul edebiliriz. (II) 
Buna bir itirazımız yok. (III) Ama bu, gelecekte onun sanatsal değerine 
gölge düşürür. (IV) Hangi yaşta, hangi aşamada olursa olsun şaire hep 
daha iyisini, yenisini yazmak yakışmaz mı? (V) Elli yılda kazandığı 
ustalık sıfatına zarar vermesi doğru mudur şairin? 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden başlayarak 
olumsuz nitelikli eleştiriye yer verilmiştir? 

A)I.      B) II.     C)III.      D) IV.      E) V. 
 

                                                                                     (2010-YGS) 

 

 

10. (I) Âşık geleneğinin teknolojiyle tanışması, gramofonla olmuştur. 
(II)Radyo yayınlarında halk müziğine ve âşık tarzı ürünlere yer 
verilmesiyle birlikte gelenek, geniş kesimlerle buluşmuştur. (III) Her 
zaman, her yerde dinleme olanağı veren plak ve kasetler geleneğe 
farklı bir boyut kazandırmıştır. (IV) Sonraki yıllardaysa televizyonda, 
aşık edebiyatı ürünlerine daha fazla yer verilmiştir. (V) Artık, 
kahvehaneler ve köy odalarından çok, elektronik ortamda yorumlanan 
bu ürünlerin eğitici yönü, eğlendirici yönünün gerisinde kalmıştır. 

 

Âşık geleneğinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle 
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, bir gelişmeden söz edilmiştir. 
B) II. cümlede, nasıl yaygınlaştığı anlatılmıştır. 
C) III. cümlede, bir yeniliğin dinleyicilere sağladığı kolaylık dile 
getirilmiştir. 
D) IV. cümlede, dinleyici isteklerinin önemsendiği belirtilmiştir. 
E) V. cümlede, işlevinde görülen bir değişiklik ortaya konmuştur. 

 

                                                                   (2010-YGS) 

 

 

 

11. (I) Günümüzde yayıncılar, çok satan kitapların peşinde koşuyor, bir 
yazarın ya da kitabın değerini ne kadar sattığı belirliyor. (II) Reklamını, 
etkinlik sayısı ve ziyaretçi çokluğuna bağlayarak yapan kitap fuarları da 
bu tutumu besliyor. (III) Artık çok satan kitap, iyi kitap olarak 
algılanıyor. (IV) Böyle bir ortamda yetişen genç bir yazarın, 
"Okunuyorum öyleyse varım." demesinden doğal ne olabilir? (V) Bu 
yüzden yazarlar, nitelikli ama okunmayan kitaplar yazma yerine, 
popüler romanlar üretmeyi, medyada çok görünmeyi yeğliyorlar. 

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda 
verilenlerden hangisi yanlıştır? 

 

A) I. cümlede, saptama yapılmıştır. 

B)II. cümlede, bir zorunluluk dile getirilmiştir. 
C)III. cümlede, değişen bir değerlendirme ölçütünden söz edilmiştir. 
D) IV. cümlede, sonuç ortaya konmuştur. 
E)V. cümlede, yazarların yönelimi üzerinde durulmuştur. 

 

                                                                         (2010-YGS) 

 

 

12. (I) Küçüklüğümden beri, babam edebiyatçı olduğu için doğal olarak 
hep edebiyatın içindeydim. (II) Ama nedense yazmayı uzun yıllar hiç 
düşünmedim. (III) Yazmaya babamla ilgili bir anı kitabı yazarak 
başladım. (IV) O kitabı yazarken bir de öykü gelişti, yazma gücümü 
böylece keşfettim. (V) Ondan sonra, demek ki yazabiliyormuşum, 
dedim; öyle de devam etti. 


Bir yazarın kendini anlattığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle 
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) I. cümlede, çocukluğunun geçtiği ortama ilişkin bilgi veriyor. 
B) II. cümlede, kendisinin de açıklayamadığı bir duruma değiniyor. 
C) III. cümlede, yazma işini oyalanma amacıyla yaptığını belirtiyor. 
D) IV. cümlede, yazma serüveninde ortaya çıkan bir durumdan söz 
ediyor. 
E) V. cümlede, yazmadaki öz güveninin nasıl geliştiğini açıklıyor. 

 

                                                                              (2010-YGS) 

bottom of page