google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

 

EDATLAR- BAĞLAÇLAR KONU TESTİ-1

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

“Buraya doğru gelen bir manda sürüsü gördük.” 

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde”doğru” sözcüğü 
yukarıdaki cümledeki anlamında kullanılmıştır?
 

A) Doğru kanuşan insandan kimseye zarar gelmez. 
B) Bana doğru cevapları söyleyebilir misiniz? 
C) Buradan doğru gidip sokağın sonundan sağa dön. 
D) Çocuğa doğru siyah bir köpeğin koştuğunu 
gördüm. 
E) İlk görüşte doğru birisi olduğunu anlamıştım. 


 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat 
kullanılmıştır? 

A) Karşımızdaki sitenin duvarlarının sıvası 
dökülüyor. 
B) Çayları da alıp gel bizim yanımıza. 
C) Hakan maça gelebilir sadece kaleci olursa. 
D) Beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın. 
E) Annemle babam işe gidince evde yalnız 
kalıyorum. 


 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 
sözcük türü açısından diğerlerinden farklıdır? 

A) Hava kapalıydı ancak yağmur yağmıyordu. 
B) Onlar kedi ile köpek gibi hiç anlaşamazlar. 
C) Seminer boyunca yalnız o konuştu. 
D) Çocuk öksürünce önemsemedik meğer ki 
hastaymış. 
E) Bir zamanlar sokağa çıkmak bile yürek isterdi. 


 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “beri”sözcüğü 
diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? 

A) Abim yere düştüğünden beri yürüyemiyor. 
B) Kırlangıçlar geldiğinden beri yağmurlu buraları. 
C) Sakın o tarafa gitme, beri gel. 
D) Telefonla konuşmaya başladığından beri hiç ara 
vermedi. 
E) Şekeri bıraktığından beri üç kilo verdi. 


 

 

 

 


5. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç görevinde 
kullanılmış sözcük yoktur? 

A) Benim hakkımda konuşmuş ise kendi bilir. 
B) Yine yeşillendi fındık dalları. 
C) Kardeşim gene benimle konuşmuyor. 
D) Sabaha karşı şehre ulaştık. 
E) Sunucu çok konuştu üstelik boş konuştu. 


 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat grubu yüklem 
görevinde kullanılmıştır? 

A) Söylediklerinin tamamı doğruydu. 
B) Sen geldiğinde biz kalkmak üzereydik. 
C) Sabaha kadar sahilde oturmuş yalnız başına. 
D) Benim yanıma tek arkadaşım geldi. 
E) Benim düşüncelerimin hepsine karşıydı. 

 


7. Aşağıdakilerin hangisinde “gibi” edatı diğerlerinden 
farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) Yılanı gördüğü gibi kaçmaya başladı. 
B) Kardeşi aslan gibi biriydi. 
C) Gördüğüm elbise çiçek gibiydi. 
D) Üstün lağım gibi kokuyor. 
E) Halılar buradan temiz gibi görünüyor. 


 

 

 

 

“ Ben de gelirim yalnız bütün şekerleri ben alırım.” 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 
cümledeki “yalnız” sözcüğü ile aynı anlama gelen bir 
sözcük kullanılmıştır? 

A) Kitabı sabaha kadar getirmelisin. 
B) Bütün ödevlerini ben yaparım tek sen sus. 
C) Okula kardeşimle gideriz her gün. 
D) Bana göre çok güzel olmuş bu resim. 
E) Gelemeyeceğinden dolayı özür diledi. 


 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat 
kullanılmamıştır? 

A) Onun için yollara düştü sevdiği. 
B) Benden başka kimse sevemez seni. 
C) Sade bir gülümse bana istedim. 
D) Senin için kötüymüş, neyleyim. 
E) Beni bir sen çekip çevirebilirsin. 


 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başka” sözcüğü 
edat görevinde kullanılmıştır? 

A) Benimle başka annemle başka konuşmussun. 
B) O bugünlerde başka birisine dönüştü. 
C) Ben bunu başkasından duydum. 
D) Başka bir bakış açısına ihtiyacımız var. 
E) Benden başka kim gelecek partiye? 


 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de 
bağlaç kullanılmıştır? 

A) Ben de seninle gelmek istiyorum oraya. 
B) Herkes için en iyisinin bu olduğunu 
düşünüyorum. 
C) Akşam olmak üzere,yola çık artık. 
D) Sadece annesi içeri girebilirmiş. 
E) Telefon ve bilgisayar almak istiyorum.

Elinde de nacak 
Sandım bana vuracak 
Erkeklerin günahı 
Kızlardan sorulacak” 

12. Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Edat 
B) Bağlaç 
C) İsim 
D) Zamir 
E) İsim Tamlaması 

 

Cevaplar: 1- D    2- D     3- C      4- C     5- D     6- B     7- A             8- B          9- D         10- E         11- A         12- A

bottom of page