google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

 

A) Anna Karenina

B) Vadideki Zambak

C) Gülünç Kibarlar

D) Tom Sawyer’in Maceraları

E) Madam Bovary

 

 

2. Biyografi türüyle benzerlik gösteren eserlere Divan Edebiyatında ne denir?

A) Tezkire

B) Münşeat

C) Hamse

D) Velâyetname

E) Siyer

 

 

3. Nedir can kim anı sen nazenin canane vermezler Sana âşık olanlar yoluna cana ne vermezler

 

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Cinas

B) Hüsn-i talil

C) Teşhis

D) Tevriye

E) İntak

 

4. Aşağıdakilerden hangisi M. Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliğidir?

 

A) Fecr-i Ati topluluğuna dâhil olmaları

B) Genç Kalemler hareketinin başında bulunmaları

C) Hem nesir hem de nazım alanında eser vermeleri

D) Fikir adamı kişiliklerinin, sanatçı kişiliklerinden güçlü olması

E) Türkçülük akımının öncüleri sayılmaları

 

5. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur?

A) Harname

B) Şikâyetname

C) İskendername

D) Garipname

E) Zafername

 

 

6. Düzenleyicisi pek bilinmez. Halkın sözlü geleneğinde oluşup gider. Çağdan çağa ve yöreden yöreye içeriğinde olsun, biçiminde olsun, değişikliklere, bozulmalara, kırpılmalara uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.

 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

 

A) Tuyuğ

B) Şarkı

C) Türkü

D) Rubai

E) Gazel

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

 

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi, Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C) Kardır yağan üstümüze geceden Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar Sular karınca paslanan dağlar

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem Yıldız akar uçsam da yetişemem

 

 

8. Halk şiirimizin güçlü soluklu bir şairidir. Kendini yedi yaşından itibaren saza, söze, şiire ve türküye vererek dış dünyasının karanlığını, gönül dünyası ile aydınlatmıştır. Gönül gözüyle yazdığı şiirlerinde birlik, beraberlik, yurt sevgisi, güzellik, gurbet, ayrılık duygularını dile getirmiştir.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunus Emre

B) Pir Sultan Abdal

C) Karacaoğlan

D) Âşık Veysel

E) Dadaloğlu

1991 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1991 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

9. Edebiyatımızda, nazmı nesre yaklaştırmadaki ustalığıyla tanınmış sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı

B) Yahya Kemal Beyatlı – Ziya Paşa

C) Ahmet Haşim – Mehmet Akif Ersoy

D) Mehmet Akif Ersoy – Tevfik Fikret

E) Ziya Paşa – Ahmet Haşim

 

10. Aşağıdaki dizelerin özellikle hangisinde bir abartma vardır?

A) Bir ah çeksem dağı taşı eritir Gözüm yaşı değirmeni yürütür

B) Bu topraklar ecdadımın ocağı Evim, köyüm hep bu yerin bucağı

C) Ne doğan güne hükmüm geçer Ne halden anlayan bulunur D) Derdim çoktur hangisine yanayım Yine tazelendi yürek yarası

E) Yükseğinde büyük namlı karın var. Alçağında mor sümbüllü bağın var

 

11. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle Seğirtir kaval sesinde sağa sola Çobandır köyün yamacında Yayar davarı da çömelir Meşe dallarının altına Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

 

A) Dramatik

B) Epik

C) Lirik

D) Didaktik

E) Pastoral

 

12. Tanzimat şiiri, Divan şiirinin en çok teknik özelliklerine bağlı kalmıştır. Bu dönemde hece ölçüsüne duyulan ilgi biraz artmış ama aruz eski egemenliğini sürdürmüştür. Divan mazmunları, biçimleri ve sanatlarından da büsbütün vazgeçilememiştir. Bunun içindir ki, biçim bakımından, Tanzimat şiirinde terimsel anlamıyla bir bütünlük yoktur. Bunun yanı sıra, şiirin konu alanı genişlemiş, Divan şiirinde olmayan yeni kavramlar şiire girmiştir.

 

Bu parçada Tanzimat şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A) Söz sanatlarına yer verildiğine

B) İçeriğin değiştiğine

C) Hece ölçüsünün denendiğine

D) Kalıplaşmış sözlerin kullanıldığına

E) Halk dilinden yararlanmaya çalışıldığına
 


1991-CEVAP ANAHTARI 1-C 2-A 3-A 4-E 5-B 6-C 7-B 8-D 9-D 10-A 11-E 12-E

bottom of page