google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni, Kuzular söyler bize yılların geçtiğini, Arzu, başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek

 

1. Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik şiir

B) Didaktik şiir

C) Pastoral şiir

D) Epik şiir

E) Dramatik şiir

 

2. (I) Kitab-ı Dede korkut”, sanatçısı belli olmayan, halkın ortak mal olan bir eserdir, (II) Nazım ve nesir karışım, on iki hikâyeden oluşur. (III) Hikâyelerde daha çok Oğuzların düşmanları ve insanüstü güçlerle savaşımları anlatılmaktadır. (IV) Her hikâye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikâyenin sonunda Dede Korkut söz alır. (V) Hikâyelerde adı geçen Dede Korkut kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

3. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilere bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir. C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

 

 

4. Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Uyak düzeni aa ba ca… biçimindedir.

B) Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.

C) Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.

D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.

E) Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir.

 

 

 

5. Temel düşünceleri, yazı dilini konuşma diline yaklaştırmaktı. Bu amaçla İstanbul ağzı örnek alındı. Tamlamalar sadeleştirildi: Türkçeleşmiş yabancı sözcüklere pek dokunulmadı. Bu yolla yepyeni, pırıl pırıl bir Türkçe doğdu. Böylece Osmanlıcadan ulusal dile bir geçiş sağlandı. Türk dilinde yukarıda sözü edilen yeniliği gerçekleştirenlere ne ad verilir?

 

A) Tanzimatçılar

B) Edebiyat-ı Cedideciler

C) Genç Kalemler

D) Garipçiler

E) İkinci Yeniciler

 

6. Aşağıdakilerin hangisi “hecenin beş şairi”nden biri değildir?

 

A) Yusuf Ziya Ortaç

B) Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Halit Fahri Ozansoy

D) Enis Behiç Koryürek

E) Kemalettin Kamu

1996 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Soruları

1996 Üniversite Sınavlarında Çıkmış  Edebiyat Sorularını pdf formatında görüntülemek ve indirebilmek için tıklayınız...

7. İlk şiirlerinde duygusal, bireysel, romantik bir tutumu vardır. Anlatımı lirik, dili durudur. Daha sonraki şiirleri asıl şiirlerinin şaşırtıcı öncüleridir. O sırada etkilendiği gerçeküstücülerin şiirle edebi sanatlarla, şairanelikle, ölçü ve uyağın sağladığı mekanik ahenkle her türlü bağı koparmıştır. Her türlü sözcüğün şiire girebileceğini göstermiştir. Kimi şiirlerinde bir alay sezilir.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Haşim

B) Yahya Kemal

C) Orhan Veli

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Cahit Sıtkı

 

8. Nurullah Ataç’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkıda bulunmuştur.

B) Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir.

C) Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.

D) Öykü alanında da ürünler vermiştir.

E) Konuşma dilindeki devrik cümlenin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır.9. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi romantizm akımı
içerisinde yer almaz?


A) J.J Rousseau
B) Chateaubriand
C) Schiller
D) Racine
E) Fenelon

 

 

10. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde ‘’cinas’’ vardır?


A) Gönlümde oturdum da hüzünlendim o yerde,
     Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde
B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni,
     Arşa çıksan akıbet yer yer seni
C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam
D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman,
     Pek yamansın pek yamansın pek yaman
E) Görmeden mecnunların sahradaki cem’iyyetin,
      Sevdiğim meşk-i nigah eylersin ahularla sen

 


CEVAP ANAHTARI
1-C 2-E 3-B 4-A 5-C 6-E 7-C 8-D 9-E 10-B

bottom of page