google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT

Güzel Sanat: 

Bir sanatçının duygu ve düşüncelerini  kendine ait bir üslupla güzel ve etkili bir biçimde ifade etmesine güzel sanat denir. Güzel sanatlar insanın herkesin gördüğü ve bildiğini herkesten farklı ifade etme ya da sunma mantığına dayanır.

Güzel Sanatların Sınıflandırılması:

- Görsel (plastik) Sanatlar: Resim, hat sanatı, mimari, heykel

- İşitsel (fonetik) Sanatlar: Edebiyat, müzik

- Dramatik (ritmik-karma ) Sanatlar: Tiyatro, sinema, bale, opera, dans

​                                                                                                                  

Görsel sanatların malzemesi "madde",  işitsel sanatların malzemesi "dil ve ses", dramatik sanatların malzemesi "hareket"tir.

 

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri: 

İnsanın duygularını  ve düşüncelerini ifade etme noktasında en etkili alanlardan biri de edebiyattır. Edebiyat özelliği gereği tüm güzel sanatlar ile ilişki içindedir. Bu bakımdan güzel sanatların merkezinde sayılabilir. Örneğin: 

Tiyatro dramatik- ritmik bir sanat iken tiyatronun metni edebiyatın alanına girer. Müzik duygulanmaları dile getirirken edebiyat o müzik eserinin nasıl ortaya çıktığını anlatabilir.

 


Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi: 

 

     - Bir edebî metin, pek çok yönden diğer sanat dallarıyla ilişki içerisindedir.
     - Edebi metinler bazen yazıldıkları dönemin tarihsel özelliklerini, (tarih bilimiyle)
     - Bazen kahramanlarının ruhsal dünyalarını, (psikoloji bilimiyle)
     - Bazen metinde yer alan olayın geçtiği mekanların coğrafi özelliklerini (coğrafya bilimiyle) yansıtırlar.
     

DİLİN İNSAN VE TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ

Dil-Kültür-Edebiyat İlişkisi Dil, insanların duygu düşünce ve düşlerini; özlem ve isteklerini anlatma aracıdır . Kültür ise;dil,din,ülkü gibi ortak duygu ve düşüncelerin bizde yarattığı değişim ve bileşimdir.Bu nedenle dil bir ulusun temel taşıdır.Dil kültür değerlerimizi geleceğe taşır ve edebiyatın da temel öğesidir. Dil, edebiyatın temel öğesi; edebiyat, kültür birikiminin kendisidir. Görüldüğü gibi  dil,kültür ve edebiyat birbirinin tamamlayıcısıdır.

METİN – EDEBî METİN

Metin: Şekil,anlatım ve yazım özellikleriyle oluşturulmuş  kelimelerin tamamına metin denir.

Edebî Eser (Edeb Metin); Duygu ve düşünceleri sanatsal ve özgün bir biçimde ortaya koymuş metinlere denir.

Özellikleri - Edebî eser okuyan üzerinde etki bırakmalıdır.

                     - Eser zamanın yazıldığı zamanın sonrasında da etkili olmalıdır.

                     - Eser belli bir edebî türe uygun olmalıdır 

                     - Eser estetik bir sanat anlayışına sahip olmalıdır

 

EDEBİYAT VE GERÇEKLİK

Beş duyu organımız vasıtası ile algıladığımız her şey somuttur ve gerçektir. Edebiyat bu gerçekliği alır yorumlar, herkesin  baktığı ama göremediklerini ifade ederek gerçeği duygulara ve sanata dönüştürür.

bottom of page