google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

TANZİMAT DÖNEMİNDE ELEŞTİRİ

  • Eleştiri türü bağımsız olarak ilk Tanzimat Edebiyatında gazete çevresinde gelişen bir tür şeklinde karşımıza çıkmıştır.

  • Türk Edebiyatı’nın ilk eleştiri eseri Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı eserindeki görüşlere karşı N.Kemal tarafından yazılan “Tahrib-i Harabat” adlı eser olduğu kabul görür.

  • Namık Kemal’e ait olan ve Ziya Paşa’nın görüşlerini ve dolayısı ile divan edebiyatını eleştirdiği ikinci tenkit eseri “Takip” tir.

  • Bu dönemde eleştirinin en belirgin özelliği  "eski- yeni" kavgası ekseninde olmasıdır.

  • Recaizade’nin yazdığı “Zemzeme” adlı eserde şiiir ve edebiyata dair görüşleri Muallim Naci tarafından kabul görmediğinden Recaizade ve eserini eleştirmek için “Demdeme”adlı eleştiri eserini ortaya koymuştur.

  • Bu dönemde eleştiri eserleri dışında sanatçıların birbirlerini ve görüşlerini gazetede eleştirmeleri söz konusudur.

  • N. Kemal’in “Lisan-i Osmani’nin Edebiyatına Mülahazat-ı Şamildir” adlı eseri özünde ilk edebi makale olmasına rağmen divan edebiyatına eleştiriler getirmesi sebebi ile “ilk edebiyat eleştirisi” olarak da kabul görmektedir.

bottom of page