ENİS BEHİÇ KORYÜREK(1893-1949)

 • İstanbul doğumludur.

 • İlk eğitimini babasından aldı. Ortaöğretimi Selanik ve Üsküp’te bitirdi.

 • İstanbul Lisesi ve sonrasında Mülkiye’yi bitirdi.

 • Dışişleri bakanlığına bağlı olarak değişik ülkelerde çalıştı.

 • İstanbul’a döndüğünde hem dışişleri bakanlığında çalıştı hem de öğretmenlik yaptı.

 • Değişik devlet kademlerinde çalıştıktan sonra Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı’na kadar yükseldi.

 • İstanbul’da öldü.

 • İlk şiirini Namık Kemal’e ithaf etmiştir.

 • Şiire aruz ölçüsü ile başlamıştır. Milli Edebiyat etkisine girinceye kadar da aruzu kullanmıştır.

 • İlk şiirleri hamaset içerse de Servet-i Fünun etkisi açıkça görülmekteydi.

 • Fecr-i Ati ortaya çıkınca bir süre toplantılarına katılmayı tercih etti.

 • Milli Edebiyat etkisiyle hece veznini kullanmaya başladı.

 • Hecenin beş şairinden birisi olarak görüldü.

 • Şehbal, Donanma, Yeni Mecmua ve Türk Yurdu dergilerinde yazıları yayımlandı.

 • Heceyle yazdığı şiirlerinin genel teması 1927 yılına kadar milli duyguları yansıtır.

 • Enis Behiç’in musiki ile hece ölçüsünü zenginleştirme çalışmaları yaptığı, keman ile boru karışımı bir müzik aleti icad ettiği bilinmektedir.

 • 1946 yılında ruh çağırma seanslarına katılmaya başlamış, buradaki duygusal atmosferin etkisiyle Varidat-ı Süleyman Çelebi adlı eserini yazmıştır. Bu eserde Trabzonlu Çedikçi Süleyman Çelebi adlı bir mevlevi şeyhinin ruhunun ruh çağırma seansında yazarımıza görünmesinden bahsedilir.

 • Son dönem şiirlerinde tasavvuf etkisi görülür.

 • Fransızcadan çeviri kitapları da vardır.

Eserleri: Miras, Varidat-ı Süleyman, Güneşin Ölümü

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus