google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

FAİK ALİ OZANSOY ( 1876-1950)

 • Diyarbakır doğumludur. Süleyman Nazif’in kardeşidir.

 • ”Muhabbet” isimli şiirinin “ Maarif” isimli dergide yayımlanmasından sonra  Servet-i Fünûn dergisine geçer.

 • Bazı şiirlerinde “Zahir” takma adını kullanmış­tır.

 • Servet-i Fünun haricinde  İrtikâ adlı dergide de şiirlerini yayımlamaya devam etmiştir.

 • FâikServet-i Fünun  döneminde işlediği başlıca temalar, tabiat, aşk ve ka­dın, çocukluğunu yaşadığı yerlere özlem ve ölümdür.

 • Şiirlerinde Abdulhak Hamit’in tesiri oldukça açık şekilde görülmektedir.

 • Şiirlerinde bireysel temaları işlemiş, aruz veznini kullanmış, Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalara çokça yer vermiştir.

 • Edebiyat­ı Cedide şiirinde görülen anlamın beyitten taşması veya bir dizenin ortasında ta­mamlanması (anjambman)na onun şiirlerinde de rastlanır.

 • Sone şiir biçimini ustaca kullanmıştır.

 • İkinci Meşrutiyet’ten sonra birçok şair gibi toplumcu anlayışa yönelmiştir.

 • Şair bir ara 1909’da kurulan Fecr-i Âti topluluğuna katılmıştır.

 • Bazı şiirleri Türk Sanat Müziği şarkılarına  güfte ( şarkı sözü) olmuştur.

 • 1950’de Ankara’da vefat etmiştir.

 

 • Eserleri:

 • Şiir:

 • Fânî Teselliler (şiirler, 1908)

 • Temâsil (şiirler, 1913)

 • Elhân-ı Vatan (şiirler, 1915)

 • Şâir-i A'zam'a Mektub (manzum, 1923)

 • Tiyatro:

 • Payitahtın Kapısında (manzum oyun, 1920)

 • Nedim ve Lale Devri (manzum oyun, 1950)

 • Biyografi:

 • Midhat Paşa (biyografi, 1908)

 • Güfteleri:

 • Zaman Olur ki Ânın Hacle-i Visâlinde

 • Sâhilden Uzaklaştık Elin Şimdi Elimde

 • Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey

 •  
bottom of page