google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

                    FALİH RIFKI ATAY (1894-1971)

 • İstanbul doğumludur.

 • Mercan İdadisini ve sonrasında Darülfünun Edebiyat bölümünü bitirdi.

 • Celal Sahir Erozan ve Orhan Seyfi Orhon’un Falih Rıfkı’nın edebi karakteri üzerinde etkisi vardır.

 • İstanbul Mektupları, Edirne Mektupları gibi düzyazılarını Tanin gazetesinde yayımladı.

 • 1. Dünya Savaşı sırasında yedek subay olarak Suriye ve Filistin Cephesi’nde görev yaptı. Bu dönemki anılarını ‘Ateş ve Güneş’ adlı eserinde topladı.

 • Arkadaşları ile beraber Akşam gazetesini çıkardı. Bu gazetede özellikleri fıkraları dikkat çekti.

 • Kurtuluş savaşını destekleyen yazılarından dolayı İstanbul Hükümeti’nce  divanı harbe verildi ise de idamdan kurtuldu.

 • İzmir’de Atatürk ile tanıştı. Atatürk’ün isteği ile bir sonraki seçimlerde milletvekili seçildi.

 • Hakimiyeti Millliye, Ulus ve Milliyet gazetelerinin başyazarlığını yaptı.

 • Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Atatürk sonrasında Demokrat partiye şiddetle karşı çıktı. Yazılarında Cumhuriyet Halk Partisini savunan görüşler dile getirdi.

 • Demokrat Partiye muhalefetini kendi kurduğu Dünya gazetesi ile yaptı.

 • Sağlam bir anlatım tekniği ve duru bir Türkçe kullanımı olan yazarın ifadesi oldukça etkiliydi.

 • Deneme, söyleşi,gezi ve anı türlerinde oldukça usta bir sanatçıydı.

 • İstanbul’da öldü.

Fıkra:

Eski Saat, Niçin Kurtulmamak, Çile, İnanç, Pazar Konuşmaları, Kurtuluş, Bayrak,

Anı:

 Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Mustafa Kemal'in Ağzından Vahdettin,  Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Çankaya, Batış Yılları, Atatürk'ün Hatıraları, Atatürk Ne İdi?

Gezi:

Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya, Deniz Aşırı, Yeni Rusya, Moskova-Roma, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyılar, Tuna Kıyıları, Hind, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim,

İnceleme

Başveren İnkılapçı, Atatürkçülük Nedir?, Londra Konferansı Mektupları, Türk Kanadı, Kanat Vuruşu

Monografi:

Babanız Atatürk (çocuklar için, 1955)

bottom of page