FECR-İ ATİ’DE ÖĞRETİCİ METİNLER

 • Kuruluşlarından itibaren eleştiri alanında yoğunlaştıkları görülür. Servet-i Fünun’u eleştirmek öncelikli mesailerini almıştır.

 • Yakup Kad­ri, Ahmet Haşim, Ali Canip, Hamdullah Suphi, Fuat Köp­rülü, Sahabettin Süleyman ve Müfit Ratib gibi sanatçılar Servet-i Fünunculara ağır eleştirilerde bulunmuşlardır.

 • Sonrasında  Genç Kalemler dergisi­nin kurulması ile onları da eleştirmişler ancak Ali Canip, Hamdullah Suphi, Celal Sahir gibi genç üyelerini bu dergiye kaptırmışlardır.

 • Genç Kalemler sade Türkçeyi savunurken Fecr-i Ati sanatlı bir dili savunmuştur. Dolayısı ile Genç Kalemler ile aradaki tartışmalar daha çok dil ile ilgilidir.

 •  

 • Bu dönemde yazılan makalelerde  bile eleştiri yönteminin konu edinildiği görülür. Yakup Kadri ve Celal Sahir’in bu tür makaleleri vardır.

 •  Türk ve Batı edebiyatı hakkında Fuat Köprülü, Yakup Kadri, Celal Sahir, Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Sahabettin Süleyman, Ahmet Samim, Müfit Ratib ma­kaleler yayımlamıştır.

 • Sahabettin Süley­man'ın edebiyat tarihiyle ilgili eserleri vardır. O, "Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye", "Yeni Osmanlı Edebiyatı Tarihi" adlı eserlere imza atmıştır.

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus