google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

 

FİİLLER KONU TESTİ-1

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

 

 

 


1. Aşağıdakilerin hangisinde yapıca diğerlerinden 
farklı bir fiil kullanılmıştır? 

A) Bilgisayarı yeniden yükleyeceğim. 
B) Hızlı koşunca ayağı kırılmış. 
C) Bu sabah kahvaltıda zeytin yemiş. 
D) İstediği oyuncak alınınca çok sevinmiş. 
E) Saksıda üç tane domates yetiştirmiş. 


 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış olan bileşik 
fiillerden hangisi diğerlerinden farklı yapılmıştır? 

A) Bütün gün çalışarak annesine yardım etti. 
B) Yağmurda ıslanınca hasta oldular. 
C) Müdür tüm teklifleri reddetti. 
D) Bu aralar sıkıntılı, yönetim kurulunun gözünden 
düştü, diyorlar. 
E) Rüzgarın tatlı tatlı esmesi insana çok güzel 

şeyler hissettiriyor. 


 

 

 


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş fiil 
kullanılmamıştır? 

A) İnsanlar bu sabah sahile erken gitmemişler. 
B) Bütün malzemeleri buraya getirttim. 
C) Gezintiye çıkabilmek için küçük bir motor 
alacağım. 
D) Küçük hanımefendinin canı çok sıkılmış. 
E) Toprakla uğraşmak insanı rahatlatıyor. 


 

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde oluş fiili kullanılmıştır? 

A) Kızım, annesi yanından kalkınca bana ters ters baktı. 
B) Balkonda yetişen çilekler erkenden kızarmış. 
C) Televizyon durduk yere arızalandı. 
D) Yüzme sporunu çok seviyorum. 
E) Yoldan vızır vızır araba geçiyor. 


 

 

“Fiiller hareketlerine göre kılış , oluş, ve durum fiilleri 
olarak üçe ayrılırlar.” 

5.Aşağıdakilerin hangisinde durum fiili yoktur? 

A) Kargo aracı saat beş gibi geldi. 
B) Sabah sahilde yürüyüşe çıktım. 
C) Sessizce gelip yerine oturdu. 
D) Yarım saatte anca park edebildi aracı. 
E) Şu anda yolda yürüyor. 


 

 

1. Dışarıda yağmur yağıyor. 
2. İçmeyeceğim artık bu sigarayı 
3. Yarası durmadan kanıyor. 
4. Ablam bir öğretmenin çocuklarına bakıyor. 
5. Saat beşe kadar aracı bana getir. 


Yukarıda fillerin hareketinegöre kılış, oluş ve durum 
fiillerine örnekler verilmiştir. 

6. Yukarıdaki filler hareketine göre ikişerli 
gruplandığında numaralı cümlelerden hangisi dışarıda 

kalır? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
 

 


“ Türemiş fiiller sözcüklere yapım eki getirilerek 
yapılır.” 

7. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir sözcükten 
türemiş fiil kullanılmıştır? 

A) Bugün kızımla telefonda görüştüm. 
B) Piknik için hepimiz para katıştık. 
C) Çocukluk arkadaşım en sonunda biriyle sözlendi. 
D) Deniz sanki bugün biraz duruldu. 
E) Kavakların kabuğu uzun bıçaklarla yüzüldü. 


 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiil hem bileşik 
hem de türemiştir? 

A) Bir bardak suyu bana veremedi. 
B) Amcam bu sene hacca gidecek. 
C) Ağaçlar bu sene erken yeşillendi sanki. 
D) Ablasının arkasından bakakaldı. 
E) Yanındaki konuşmalara kulak kabarttı. 


 

 

 

“Bileşik fiiller isim + bileşik fiiller, kurallı bileşik fiiller ve 
anlamca kaynaşmış bileşik fiiller olmak üzere üçe 
ayrılır.” 

9. Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir 
bileşik fiil kullanılmıştır? 

A) Sana kiralık bir daire buluverdim işte. 
B) Üzgünüm bu akşam eve gelemem. 
C) Gelen tüm telifleri reddetti. 
D) Arkasından öylece bakakaldı çocuk. 
E) Ayağı kayınca yere düşeyazdı. 


 

 

“Şu gönlüme ateş düştü 
Ne yapayım ne edeyim 
Sensiz hayatı neyleyim 
Allı gelin telli gelin. 

 Dağlarında kar olsaydım 
Gelin sana yar olsaydım 
Dağ çiçeğim yaban gülüm 
Dalında bülbül olsaydım.” 

10. Yukarıdaki şiirle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) “Ateş düştü” kelime grubu anlamca kaynaşmış 
bir bileşik fiildir. 
B) “Neyleyim” sözcüğü “ne” zamiri ve “eyle” 
yardımcı fiilinin hem gramer hem de anlamca 
kaynaşması ile oluşmuş bir bileşik fiildir. 
C) “Yapayım” sözcüğü yeterlilik fiili olarak 
kullanılmış. 
D) “Olsaydım” sözcüğü basit yapılı bir fiildir. 

E) Şiirde türemiş yapılı fiil yoktur. 


 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem kılış 
(iş) hem de durum fiili kullanılmıştır? 

 

A) Yeğenlerim köyden geldi ve kızım çok mutlu oldu. 
B) Çayı höpürdeterek içti, sonrasında etrafı süzdü. 
C) Yağmur yağdı ama biz şemsiye sayesinde ıslanmadık. 
D) Adamın aracı bozulunca tamirciyi aradı. 
E) Güller açtı, bülbüller ötmeye başladı. 

bottom of page