google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

FUAT KÖPRÜLÜ (1890-1966)

 • İstanbul doğumludur.

 • İlk olarak Fecr-i Ati topluluğuna katılmış, Yeni Lisan akımına karşı olmuştur.

 • Sonraları Ziya Gökalp’in tesiriyle Milli Edebiyat topluluğuna katıldı.

 • Bir süre Genç Kalemler Dergisi’nin başyazarlığını yapmıştır.

 • Duygusal içerikli ve hece ölçüsü ile yazılmış şiirleri vardır.

 • “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı bir makalesi çok yankı uyandırdı. Bu makale ile Tarih biliminin inceleme metotlarını tespit etmiş oldu.

 • “Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasavvıflar” ardından “Türkiye Tarihi adlı kitabını çıkardı.

 • Türkiyat Mecmuası’nı da çıkaran Köprülü 1928’de Türk Tarih Encümeni başkanı oldu.

 • Türk Edebiyatı üzerine 1500 civarında kitap ve makale yayımlamıştır. Ünü Türkiye sınırlarını aşmış Batı’da da iyi tanınan bir araştırmacı- edebiyatçı olmuştur.

 • Profesörlük  makamının bir üstü olan Ordinaryüs Profesör ünvanını almıştır.

 • Köprülü bilimsel anlamda ilk defa Türk Tarihi ve Edebiyatı ile ilgili kapsamlı araştırmalar yapıp o güne kadar bilinmeyen ya da pek bilinmeyen edebiyatçıları tanıtmıştır. ( Ahmed Yesevi gibi)

Eserleri: 

 • Hayat-ı Fikriye (Makale) (1909)

 • Malümat-i Edebiyye (1915)

 • Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1916)

 • Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (1917)

 • Nasrettin Hoca (1918-1981)

 • Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (1919-1966)

 • Türk Edebiyatı Tarihi (1920)

 • Türkiye Tarihi (1923)

 • Fuzuli Hayatı ve Eserleri (1924)

 • Bugünkü Edebiyat (1924) (Makale)

 • Türk Tarih-i Dinisi (1925)

 • Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler (1926)

 • Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türk-i Basit (1928)

 • Erzurumlu Emrah (1929)

 • Türk Saz Şairleri Antolojisi (1930-1940, üç cilt)

 • Türk Tarihinin Ana Hatları (1931)

 • Anadolu'da Türk Dili ve Edebiyatı'nın Tekamülüne Bir Bakış (1934)

 • Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar (1934)

 • Les Origines de L'Empire Ottoman (Paris,1935)

 • Ali Şir Nevayi (1941)

 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (1959)

 • Demokrasi Yolunda (1964)

 • Edebiyat Araştırmaları (1966)

 • Mektep Şiirleri (3 Cilt)

 • Edebiyat Araştırmaları Külliyatı (1966)

 • Divan Edebiyatı Antolojisi

 • Türk Saz Sâirleri Antolojisi

 • Türk Edebiyatı Târihi I-II

bottom of page