google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. "İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir "


Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir? (1981-ÖSS)


A) Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı.
B) Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.
C) Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.
D) Doğadaki canlılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.
E) Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.

 


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?(1983-ÖSS)


A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.
B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.
C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.
D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı taşıdık.
E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "daha" kelimesi çıkarılınca cümlenin anlamında daralma olur? (1984-ÖSS)


A) İstiyorsanız bir defa daha anlatayım.
B) Bilmiyorum, ben göreve daha yeni başladım.
C) Bekle, Müdür Bey daha gelmedi.
D) O zamanlar bu yol, şimdikinden daha kötüydü.
E) Görünüşüne bakma, daha altı yaşına yeni girdi.

 

 

 

 


4. Bu kitap (I) , yayınevimizin (II) ölümünün 10. yıldönümünde (III) ünlü şaire (IV) onun yüce anısına (V) armağandır.


Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi kelime ya da kelime grubu çıkarılmalıdır? (1985-ÖSS)


A) l.      B) II.        C) III.       D) IV.      E) V.

 

 

 

 


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" kelimesinin çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz? (1985-ÖSS)


A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için olduğunu sanıyorsa aldanıyor.
B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini arıyor.
C) O da herkes gibi kendi hakkına razı olmalıdır.
D) Herkesi kendi gibi düşünmeye zorluyor.
E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş

 

 


6. Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit - baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz.


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? (1986-ÖSS)


A) "ilaç" kelimesine "-m" eki getirilerek
B) "ne de" kelimeleri atılarak
C) "yol açmaz" yerine "sebep olmaz" denilerek
D) "olumsuz" kelimesi çıkarılarak
E) "ne de" kelimeleri "üzerinde" kelimesinin sonuna alınarak

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” kelimesine gerek yoktur? (1986 - ÖSS)


A) Mektup yazmış ise gelmekten vazgeçmiştir.
B) Bunun nedeni ise beni çok sevmemesidir.
C) Olayı ancak kendin gördün ise tanıklık yapabilirsin.
D) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle konuşun.
E) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin.

GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMI 1981-1996 ARASI ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR

 


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fazla" kelimesine gerek yoktur? (1986- ÖSS)


A) Güneşte fazla dolaşmayın.
B) Fazla kaleminiz var mı?
C) Buralara fazla yağmur yağmaz.
D) Bundan böyle, daha fazla erken kalkmalısın.
E) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.

 

 


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ben” kelimesi çıkarılınca anlam bozulur? (1986 - ÖSS)


A) En çok ben merak ediyordum.
B) Ben hemen evimize koştum.
C) Yarışta ben hepsini geçmiştim.
D) Ben 1963 yılında doğdum.
E) Ben geç geleceğini biliyordum.

 

 


10. Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987 -ÖSS)


A) "ulaşılacağını" yerine "ulaşılabileceğini" getirilmeli
B) "belki de" yerine "sanıyorum" getirilmeli
C) "ulaşılacağını" yerine "ulaşılmayacağım" getirilmeli
D) "biliyor olmalılar" yerine "biliyorlardır" getirilmeli
E) "olmalılar' yerine "olabilirler" getirilmeli

 


11. İçtenlikle (I) söylüyorum: eğer (II) vapur biletini (III) almamış olsaydım, (IV) bu geziden (V) vazgeçerdim.
Bu cümleden altı çizili sözcüklerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? (1988-ÖSS)


A) I.     B)II.     C) III.    D) IV.    E) V.


12. Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.


Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? (1988-ÖSS)


A) Arkadaşım – bir

B) Bir - yavaşça
C) Arkadaşım – gibi

D) Gizli - yavaşça
E) Gizli - sırmış

 


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1988-ÖSS)


A) Hastalığı nedeniyle bir süre geri hizmete alınması onu bir hayli üzdü.
B) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hâlâ geri iade etmemiş.
C) Onun, bu küçücük ricamı geri çevireceğini hiç sanmıyorum.
D) Bu işte geri planda kalmak istemem.
E) Olayın geri kalan bölümünü siz anlatın.

bottom of page