google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ilk kez" sözü gereksiz kullanılmıştır? (1990-ÖSS)

A) Onu ilk kez bu kadar üzgün görüyordum.

B) Uçağa ilk kez bineceği için çok heyecanlıydı.

C) Bu kıyı kasabasına ilk kez gidiyordum.

D) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.

E) Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A) Buradaki gerçek, kanımca sanat gerçeğidir.

B) Her şey sanki aynı anda olup bitiyor gibidir.

C) Bunun nereden kaynaklandığını kestirmek oldukça zordur.

D) Oyunda ayrıca, gülünç bulunabilecek mantıksızlıklara rastlanıyor.

E)Yaşamdaki gerçek ile sanattaki gerçek çoğunlukla aynı değildir. (1990-ÖSS)

 

3. Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "sık sık" sözü atılarak

B) "kelimesinin" yerine "kelimesi" sözcüğü getirilerek

C) "geçmektedir" yerine "geçer" sözcüğü getirilerek

D) "kelimesinin adı" yerine "kelimesi" sözcüğü getirilerek

E) "tabletlerinde" yerine "tabletlerindeki" sözcüğü getirilerek (1991 -ÖSS)

 

4. Kendisine (I) söylenen bu sözü duyar duymaz (II) oturduğu (III) yerden (IV) ayağa (V) kalktı, kürsüye yöneldi.

Bu cümlede, altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır? (1992 -ÖSS)

A) I         D) II.         C) III.         D) IV             E) V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler, gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? (1993 –ÖSS)

A) Bu arkadaşını ötekilerden farklı tutar, incitmemeye çalışırdı.

B) Umduğunu bulamamış, bir süre sonra köyüne dönmüştü.

C) Buralara ayda yılda bir, seyrek olarak gelirdi.

D) O, bu yörede tanınmış, sözüne güvenilir bir kişiydi.

E) Söylenenleri dinliyor, anlıyormuş gibi davranıyordu.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır? (1995-ÖSS)

A) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler, ellerinde süpürgeler, derslikleri ve spor salonunu temizliyorlar.

B) Bu gençler, ölmek üzere olan, can çekişen bir sanat dalını canlandırmak için yetiştiriliyorlar.

C) Onlar, işyerlerini temiz ve düzenli tutmayı vazgeçilmesi olanaksız bir görev bilmişler.

D) Öğrenciler, öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman saygılı davranıyorlar.

E) Bu eğitim merkezinde, gençlere oyma mobilya ve dekorasyon işleri öğretiliyor.

 

(l) Bu dönem tiyatro yazarları, okunsun diye değil sahnede oynansın diye oyun yazarlardı. (II) Tiyatro oyunları, değerli edebiyat örnekleri sayılmadığı için bunlar genellikle yayımlanmazdı (III)Bugün çoğunluk için film senaryoları neyse, o sıralarda yazılan tiyatro oyunları da oydu. (IV) İşte bu yüzden o çağda üretilen tiyatro oyunlarının çoğu yok olup gitti (V)O dönemde yazılanlardan elimizde sadece bu oyunlar kaldı.

7. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinden, altı çizili sözcüğün atılması cümlede anlam değişmesine yol açar? (1995-ÖSS

A) I. ve II.               B) I. ve III.                C) II. ve III.

              D) III. ve IV.             E) IV. ve V.)

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşağı yukarı" sözü gereksizdir?

A) Bu iş yerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri çalışıyorum.

B) Aşağı yukarı beş yıl önce yine böyle şiddetli bir kış yaşamıştık.

C) Buralarda ekinler, aşağı yukarı biçilecek duruma geldi.

D) Şubat ayı sonunda bu ağaçların aşağı yukarı hepsi çiçek açar.

E) O gün sınıfın aşağı yukarı yarısı tören alanında toplanmıştı. (1996-ÖSS)

GEREKSİZ SÖZCÜK KULLANIMI 1996-2017 ARASI ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR

 

 

 

(I) Festival süresince (II) her gün (III) düzenli olarak (IV) çıkacak olan "İlk Çekim" adlı siyah-beyaz dergi sinemaseverlere (V) ücretsiz dağıtılacak.

9. Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) I       B) II.           C) III           D) IV.             E) V.

 

Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.

10.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin III. tekil kişi olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin di'li geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından (2000 - ÖSS)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS)

A) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.

B) Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.

C) Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.

D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.

E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-ÖSS)

A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası.

B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.

C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.

D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını elma oluşturuyor.

E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.

 

 

 

13. "Hiçbir şiire başlarken, bunu umuda, umutsuzluğa, sevince ya da acıya yönlendireyim, diye başlamıyorum"

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere bağ-fiil kullanılmasından

B) Özne-yüklem uyumsuzluğundan

C) Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından

D) Nesnenin adıl (zamir) olarak kullanılmasından

E) Yanlış bağlaç kullanılmasından   (2005-ÖSS)

 

 

 

14." Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez yükseliyor."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2004-ÖSS)

A) Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından

B) Yanlış ilgeç kullanılmasından

C) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından

D) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından

E) Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından

bottom of page