google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

KELİME ANLAMI KONU TESTİ-1

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

 


"Ankara, Kıbrıs sorununu çözmek için radikal kararlar aldı. "

Yukarıdaki cümlede bir sözcük benzetme amacı 
gütmeden farklı bir anlamda kullanılmıştır. 

1.Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur?

 
A) Tabağımı silip süpürmeme annem çok sevindi. 
B) Bugün Tolstoy okuyasım geldi. 
C) Sobayı yakmadığımı unutmuşum. 
D) Bütün aile dizi vakti sihirli kutunun karşısına geçtik. 
E) Okul pikniğe gidecek diye beni kandırmış. 

 

 

Ünlü hikayecinin hikayelerinde anlatılanların gerçek 
yaşamla kan bağının olmadığını düşünüyor. 

 

2.Yukarıda verilen cümlede altı çizili bölümle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Olayların olduğu gibi verildiği 
B) Abartılı bir anlatımının olduğu 
C) Okurlar tarafından beğenilmediğini 
D) Gerçek olaylara dayanmadığı 
E) Düşünceden çok duyguya yer verdiği 

 

 

 

3.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ya da 
sözcük gruplarından hangisi terim değildir? 


A) Hikayelerinde kahraman bakış açısını sık kullanırdı. 
B) Tevriye en sevdiğim edebi sanattır. 
C) Oyunu dört perde halinde yazmıştı. 
D) Öğretmen bağlaçları anlatacak bugün. 
E) Acı çeken çocuk, dedesine dizini gösterdi. 

 

 


4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama 
yapılmıştır? 


A) Bugün tarlaya gideceğini söyledi. 
B) Sobayı yakmak düşündüğümden zormuş. 
C) İnekler sabaha kadar gürültü yaptılar. 
D) Bizim bina kara elmas ile ısınıyor. 
E) Nedense bugün Cahit Sıtkı’yı okuyasım geldi. 

 

 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
gerçek anlamı ile kullanılmıştır?
 


A) Çok akıcı bir konuşması vardı. 
B) Kerem’in resminde donuk renkler fazlaydı. 
C) Onlar arasında yeni sevgiler filizlendi. 
D) Aydınlık gözlerini kamaştırmaya başladı. 
E) Hayatı boyunca abisinin gölgesinde büyüdü. 

 

 

"Öğretmenimizin iki düşünüp bir söylemesi hata 

yapmasını engelliyordu." 

6-Yukarıdaki cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sözcüklere yeni anlamlar yüklemesi 
B) Rahat ifade yeteneğinin olması 
C) Düşüncelerini iyice düşündükten sonra söylemesi 
D) Düşüncelerini kapalı bir üslupla anlatması 
E) Çekingen bir yapısının olması. 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şımarmak” sözcüğü 
diğerlerinden farklı olarak olumlu anlamda 
kullanılmıştır? 

A) Bu kadar da olmaz, çok şımarmış bu çocuk! 
B) Öğrencilerin şımarık hareketleri sınıfın huzurunu 
     bozuyordu. 
C) Annem sınavdan yüksek not aldığımız için geç 
    yatmamıza izin vererek bizi şımarttı. 
D) Yeni neslin her istediği önüne hazır konulduğundan 
    sorumsuz ve şımarık olmasının önü açıldı. 
E) Kızgın bir bakış atarak ‘ Bana bak şımarma’ dedi. 
   

 

 

Olumsuz anlam taşıyan ya da taşıyabilecek olan çeşitli 
olay ya da kavramların olumsuz bir etki yaratmasını 
önlemek için hoşa gidecek söz ya da sözlerle 
anlatılmasına ‘güzel adlandırma’ denir. 

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandırmaya 
örnek olabilecek bir kullanım yoktur? 

A)  Bugün Barış Manço’yı kaybettiğimiz gündür. 
B) Adam kendine oyun oynandığının farkında değil ‘Üç 
     harflileri gördüm!’ diye bağırıyordu. 
C) Dayısının işitme engelli olduğunu bir an için unutunca 
    ortaya ilginç bir görüntü çıktı. 
D) Eskiden bir ince hastalık ortaya çıkar, köylerde adam 
    bırakmazmış. 
E) Beyaz perdeye yeni filmler gelecekmiş bu hafta. 

 

 

9-Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamı dışında (mecaz anlamı ile)kullanılmıştır? 


A) Küçükgemiler boğaza doğru hareket etti. 
B) Hayalerin akıntısıbeni geçmişe götürdü. 
C) Portakal ve limon fidanları sipariş ettim. 
D) Şehirdeki bütün ışıklar sönüktü. 
E) Çöl sıcakları kumları kavuruyordu. 

 

 

 

1.Servet-i Fünun dilinin Milli Edebiyata göre kapalı 
   olduğunu herkes bilir. 
2. Köpeklerin dilinden en iyi o anlar,onlara sevecen 
   davranırdı. 
3. Alman dilini öğrenebilmek için çok uğraştım. 
4. Şiirlerinde kullandığı dilin çok yalın ve anlaşılır olması 
okuyucu kitlesini büyüttü. 

 

10-Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden 
hangileri birbirine en yakındır? 

A) 1-2 
B) 1-3 
C) 1-4 
D) 2-3 
E) 3-4 

 

 

11-  Isparta’dan gelirken gül fidanı getirdim. 

 

Yukarıdaki cümlede “gül” kelimesi sesteşi olan bir 
kelimedir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisin sesteşi olmayan 
kelimelerle kurulmuştur? 

A) Evin her tarafından sinek vızıltısı geliyordu.. 
B) Su o kadar güzel ki bütün gün yüzebilirim. 
C) Bu koy gemilerin sığınağı gibiydi. 
D) Çamurlu suya daldı gitti yeşil ördek. 
E) Bembeyaz bir arap atı gördüm çayırlıkta. 

bottom of page