google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

(Testin "dinledebiyat.com" adresini kaldırmamak kaydıyla pdf olarak  indirilip

çoğaltılmasında sakınca yoktur. Ancak herhangi bir yayın organında yayımlanması yasaktır.)

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli olarak 
kullanılabilen bir sözcük yoktur? 

A) Ramazan ayında hayır yapmayı severdi. 
B) Buraya gelen herkesi süzüyordu. 
C) Bu yeşil ağaç gürültüyle kırıldı. 
D) Meydanda sabaha kadar müzik çaldı. 
E) Öğretmen hikaye yazmamızı istedi. 


 

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Bu aralar pek sönük davranıyor. 
B) Böyle keskin konuşmasına gerek yok. 
C) Ona karşı güzel düşünceler yeşeriyor içimde. 
D) Bu kalp ağrısı beni çok korkutuyor. 
E) O karanlık herifle takılma bence. 


 

 

 

3. “Balık tutacağı düşüncesiyle yok yere iki saat bekledi.”

Yukarıda altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Kesinlikle onunla konuşmayacağım. 
B) Acıyorum ona ne de olsa eski arkadaşım. 
C) Bugün mutlaka denize gideceğim. 
D) Bugün gelmedi belki yarın da gelmez. 
E) Kendini boşuna yorma, sana inanmıyorlar. 


 

 

 

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin karşıt (zıt) 
anlamlısı yoktur? 

A) Çimlerin bulunduğu alan ıslaktı. 
B) Bana bakıp birden gülümsedi. 
C) Keçiler yavaş yavaş dağdan geliyordu. 
D) Fidanların boyu gün geçtikçe uzuyordu. 
E) Tuttuğum balık çok çirkindi. 


 

5. Aşağıdaki şıkların hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede 
kullanılan deyim ile alakalı değildir? 

A) Bu olaydan sonra gözden düşmüştü. Artık kimse onu 
     önemsemiyordu. 
B) Konuşulanlara kulak kesildi. Çok önemli bir mesele 
    konuşulduğundan tüm dikkatiyle dinliyordu. 
C) Benimle üstü kapalı konuştu. Her şeyi açıkça 
     konuşmadığından ne demek istediğini anlamadım. 
D) Eve niçin geç geldiğini ağzından kaçırdı. Babam ona 
    geç kalmasının sebebini sorunca her şeyi tane tane anlattı. 
E) Onun ağzı daha süt kokuyor. Tecrübesizliği ve 
   toyluğu başımıza iş açabilir. 


 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yan 
anlamda kullanılmamıştır? 

A) Mağaranın ağzı sarsıntı sebebi ile kapandı. 
B) Televizyonu açmak için kırmızı düğmeye dokun. 
C) Çocuğun gözü iki gündür yaşarıyor. 
D) Uçağın kanadına yıldırım düşmüş. 
E) Tomurcuklar sabaha doğru patlamış. 

7. Bir kelimenin benzetme ilgisi söz konusu olmadan, başka 

 bir söz yerine kullanılmasıyla oluşturulan ifadeye ad 

 aktarması denir.Ad aktarmasının diğer ismi mecaz-ı 

 mürsel'dir. Ad aktarmasında benzetme ilgisi dışında farklı 

 ilgiler ile kelimeler arası bağlantı kurulur. 

 

Aşağıdakilerin hangisinde ad aktarması kullanılmıştır? 

 

A) Evimde oturmuş sihirli kutuda dizi izliyorum. 
B) Zonguldak’ta çoğu insan kara elmas sayesinde geçiniyor. 
C) Bu depo bizi Isparta’ya kadar götürmez gibi. 
D) Karlar uçuşuyordu ağaçların üstünde. 
E) Balıkçı “Derya kuzusu bunlar!” diye bağırıyordu. 
 

 


8. Aşağıdaki cümlelerdeki ikilemeler yapılışlarına göre 
ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? 

A) Benimle güzel güzel konuşuyordu halbuki. 
B) Şırıl şırıl akan suyun sesi uykumu getirdi. 
C) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 
D) Odası ıvır zıvır ile doluydu. 
E) Tahta kulubeden tıkır tıkır sesler geliyordu. 


 

 

 

 

Herhangi bir spor, sanat vb. alanla ilgili olarak kullanılan, 
cümle içinde kullanılışına göre o alana özel anlam taşıyan 
sözcüklere denilir. 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” sözcüğü terim 
anlamda kullanılmıştır? 

A) Dağda bir sis perdesi oluşmuştu. 
B) Arabanın camına perde taktırmayı düşünüyorum. 
C) Tül perde yerine stor perde almak lazım. 
D) Oyun dört perdeden oluşuyormuş. 
E) “Gözlerine perde indi.” diyorlar onun için. 


 

 

 

 

10. Bu dönemin yazar ve şairlerinin eserlerinde anlatılanların 
gerçekle sinirsel bağlarının kopmasının nedenlerini dönemin 
siyasi şartlarına bakarak anlayabiliriz. 

Yukarıdaki altı çizili bölümle dönemin yazar ve şairlerin 
eserleriyle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Olayların olduğu gibi aktarıldığı 
B) Sade ve süssüz bir anlatımı tercih ettikleri 
C) Okurların yaşam şekillerine göre yazıldığı 
D) Gerçek olayları ve durumları anlatmadıkları 
E) Duyguların yoğun bir şekilde ifade edildiği 


 

 

11. “Güzel adlandırma, bazı kelimelerin insanlarda uyandığı 
olumsuz etkinin derecesini azaltmak amacı ile farklı 
kelimelerle ifade edilmesidir.” 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel adlandırma 
kullanılmamıştır?

A) Yakasız gömlek giydirip gömdüler kocasını toprağa. 
B) Onun için ince hastalığa yakalandı diyorlar. 
C) Şu adam galiba görme engelli, karşıya geçmesine yardım edelim. 
D) Çok gururlanma, herkes sonunda imamın kayığına binecek! 
E) Yarın baba ocağına doğru yola çıkmayı düşünüyoruz. 


 

 

 

 

12. “Ayak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
deyim içinde kullanılmamıştır? 

A) Ödevi yapmayacağım diye ayak diredi. 
B) Gören de daha önce İstanbul’a ayak atmamış sanır. 
C) Yürümekten ayağıma sancılar girdi. 
D) Oyun salonlarından ayağını kesmek lazım çocuğun. 
E) Sen bizimle gelme, ayağımıza dolanırsın orada. 


 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma özelliğini 
kaybetmiş kelimelerden yapılmış bir ikileme vardır? 

A) Uyuduğumuz yere farelerin takır tıkır sesleri geliyordu. 
B) Derenin suyu şıkır şıkır akıyordu. 
C) Sevde tahtaya çıkıp konuyu çatır çatır anlattı. 
D) Masaya oturmuş hatır hutur yemeğini yiyordu. 
E) Otların arasından hışır hışır sesler geliyordu. 

 

bottom of page