google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936)

 

 • İstanbul doğumludur.

 • Edebiyata Sırat-ı Müstakim ve Sebilü’r-Reşat adlı dini dergilerde şiirler, makaleler yayımlayarak başlamıştır.

 • İstiklal Marşı’nı  yazdığı için “Milli Şair”  olarak da bilinmiştir.

 • İslamcılık düşüncesine sahip olan şair toplumcu bir nat anlayışıyla eser vermiştir.

 • Eserlerini realist bir anlayışla vermiştir.

 • Şiirlerinde  günlük konuşma dilini kullanmış, şiirlerini  konuşur gibi yazmıştır.

 • Normalde açık ve anlaşılır yazan şairin şiirlerinde dini motiflerin olması kullandığı bazı kelimelerin toplum ağır olmasına neden olmuştur.

 • Hüseyin Rahmi’nin romanla, Ahmet Rasim’in fıkraları ile yaptığı İstanbul’un fakir kesimlerinin yaşamını bütün canlılığı ile anlatma işini Mehmet Akif şiirleri ile yapmıştır.

 • Nazmı nesre yaklaştırmada oldukça başarılıdır.

 • Aruzu şiire başarıyla uygulayan üç şairden biridir.( Diğerleri Yahya Kemal ve Tevfik Fikret)

 • Şiirlerinin tamamını aruz ölçüsüyle yazmıştır.

 • Divan edebiyatı nazım biçimlerini, özellikle de mesnevi nazım biçimini kullanmıştır.

 • Çanakkale Şehitlerine, İstiklal Marşı gibi şiirlerinde lirizmle epik anlayışı bir arada kullanmıştır.

 • Cehalet, ahlaksızlık, taklitçilik, taassup, fakirlik, inançsızlık, köksüzlük… gibi konuları sıkça işlemiştir.

 •  “Toplum için sanat” anlayışını benimsemiştir.

 • T. Fikret’in oğlu Haluk ile  karakterize ettiği ideal gençlik anlayışını  M. Akif kendi oğlu Asım ile simgelemiştir.

 • Arapça, Farsça ve Fransızcadan çeviriler de yapmıştır.

 • Batılılaşmaya ve Türkçülük akımına karşıdır.

Eserleri

Safahat: Şiirlerini bu eserde toplamıştır. Safahat yedi bölümden oluşur:

1. Safahat: (1911):  Meşrutiyet zamanı Osmanlının durumu

2. Süleymaniye Kürsüsünde: Halk ile aydınlar arasındaki uçurumu anlatır.

3. Hakkın Sesleri (1913): Toplumsal ve siyasi olaylar işlenir.

4. Fatih Kürsüsünde (1914): Genç nesillere yeni idealler kazandırmayı amaçlar.

5. Hatıralar (1917):  İslam birliği ülküsünden bahseder

6. Asım (1924):  İdeal gençlik tipini oğlu Asım üzerinden ortaya koyar.

7. Gölgeler (1933): Dini içerikli şiirleri vardır.

bottom of page