google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

                MEVLANA


Baba Bahaddin Veled annesi Mümine
Horasan’dan geldi çocuk yaşta Konevi’ne
İplikçi Medresesi onun vaaz yeri
Babasından sonra ışık oldu çevresine


Şems’i Tebrizi’yi tanıdı günün birinde
Tasavvuf yolunda dost edindi kendine
Onun ölümü ile sarsıldı derinden
Dostun ayrılığını çekti sineye


İlk şiirlerinde çoktu bilginin ağırlığı
Zamanla sağladı duygusal anlatımı
Divan’ında işledi tasavvufu
Okuyan görür onda İlahi Aşkı


Onun için gerçek olan Tevhid’dir.
İnsana en tehlikeli olan benliktir
Benlik kendinden vazgeçmez
O halde kişi kendinden geçmelidir.


En çok halk tabakasına seslendi
Makama mansıba önem vermedi
Siyasetten her daim uzak durdu.
En tanınmış eserinin adı Mesnevi


Fihi Mafih’te tasavvufi, ahlaki öğreti
Mecalis-i Seba’da yazılı yedi sohbeti
Mektubat’ında 145 tane mektubu
Hükümdarlara ve dostlarına gönderdi.


Vakti doldu onun da bu dünyada
1273 tarih düşüldü onun ayrılışına
Konya’da Yeşil Türbe diye sorarsan
Çıkarsın Mevlana’nın huzuruna

MEVLANA

 

  • 13. yüzyıl tasavvuf şairidir.

  • Horasan’dan Konya’ya gelip yerleşmiştir.

  • Birkaç şiiri dışında bütün şiirlerini Farsça ile kaleme almıştır.

  • Şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır.

  • Hoşgörü ifadeleri ile günümüzde evrensel bir değer olarak kabul edilmektedir.

 

 Eserleri:

 

Mesnevi (26 bin beyit): Tasavvufi hikayelerden oluşur.

Divan-ı Kebir (Gazelleri ve rubaileri): Kırk bin beyitten oluşan lirik bir eserdir.

Fihi Ma-Fih: Mevlana’nın tasavvuf sohbetlerini içerir.

Mecalis-i Seb’a (Yedi Vaaz): Mevlana’nın yedi tane vaazını içerir.

Mektubat: Mevlana’nın devlet yetklilerine yazdığı 147 mektuptan oluşur.

bottom of page