google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

MİLLİ EDEBİYAT’TA ŞİİR

 • Toplum için sanat anlayışına uygun “sade dil ve hece ölçüsüyle” milliyetçi şiirlerin yanı sıra bireysel duyguları ifade eden şiirler de bu dönemde etkili olmuştur.

 • Farklı konularda şiirler yazılmasına rağmen ortak olan İstanbul Türkçesi’nin esas alınmış olmasıdır.

 • Genel anlamda bir halka ve Anadolu’ya yöneliş olmuş bu da halk şiirinin dönem edebiyatında kaynak olarak kullanılmasına neden olmuştur.

 • Ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmasına rağmen bu dönem şiirlerinde az da olsa aruz kullanılmıştır.

 • Milli kültür ve milli tarihle ilgili konular ele alınmıştır.

 • Anlaşılır ve sade bir üslup kullanılmıştır. Edebi sanatlar ve ağır imgelere pek yer verilmemiştir.

 • Tam ve zengin uyağın yanında yarım uyak da kullanılmıştır.

 • Genel anlamda fikirler işlendiği için didaktik özellik gösterir.  Ama bu dönem şiirlerinin tamamı için geçerli değildir.

 • Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul gibi şairlerin “sade dil ve hece ölçüsüyle” yazdıkları milliyetçi şiirler yazmışlardır.

 • Saf (öz) şiir anlayışı ile hareket eden Ahmet Haşim, Yahya Kemal güzel şiir yazmanın öncelik olması gerektiğini iade etmişlerdir. Ses ve musiki önemlidir.

 • Ahmet Haşim Milli Edebiyat Cereyanından hiç etkilenmeden Fecr-i Ati geleneğini Milli Edebiyat döneminde de devam ettirmiştir.

 • Manzum hikâyelerde toplumsal sorunlar işlenmiş, halkın yaşayışı ve değerleri anlatılmıştır.

 • Milli Edebiyatçı olmamasına rağmen toplumcu çizgide eser veren Mehmet Akif’in bu dönem manzumeleri oldukça ünlüdür.

bottom of page