google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

NAZIM BİÇİM VE TÜRLERİ KONUSU ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR-2

 

1 . Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif var­dır?

 

A) Bir garip rüya rengiyle

    Rüzgârdaki yaprak bile

B) Savrulmada gül şimdi havada

    Gün doğmada bir başka ziyada

C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

    Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

    Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

E) Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek

    Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

  

                                        (ÖYS -1987)

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

 

A)  Ağaçlar kökünden kopacak gibi

     Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

    Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C) Kardır yağan üstümüze geceden

    Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

    Sular kararınca paslanan dağlar

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem

   Yıldız akar uçsam da yetişemem

 

                                           (ÖYS 1991

 

 

 

 

 

 

3.  Siz bakarsınız bir şey göremezsiniz

     Benim yurdumdur orası

     Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

     Tokat'la Niksar arası

 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A) Redif

B) Uyak

C) Ölçü

D) Eksiltili cümle

E) Dilek- koşul kipi

                                                                  

                                      (ÖYS-1994)

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi 15. yüzyılda "mesnevi" biçiminde yazılmış bir yergidir?

 

A) Tazarru-nâme

B) Kaabûs-nâme

C) Iskender-nâme

D) Har-nâme

E) Garip-nâme

                                       (ÖYS -1994)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Bahçelerde gül gerek

     Güllere bülbül gerek

     Senin gibi güzele

     Bencileyin kul gerek

 

Bu dörtlüğün biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)     Divan

B)     Varsağı

C)     Destan

D)     Koşma

E)     Mani

                                              (OYS - 1994)

6. Düzenleyicisi bilinmez; halkın sözlü gelene­ğinden oluşur. Çağdan çağa, yerden yere içeriğinde olsun, biçiminde olsun değişiklik­lere uğrayabilir. Her zaman bir ezgiyle söylenir.

 

Bu parçada, aşağıdakilerin hangisinde söz edilmektedir?

 

A)     Türkü

B)     Şarkı

C)     Gazel

D)     Mesnevi

E)     Koşma

                                            (OYS - 1995)

 

 

 

7. Gazelin ilk beytine matla, genellikle şairin

                                       I

adı bulunan son beytine tegazzül, en güzel

                                              II

beytine beyt-ül gazel denir. Her beyti aynı

                         III

konudan bahseden gazele yek-âhenk, her

                                              IV

beyti aynı derecede güzel gazele yek-âvâz

                                                           V

adı verilir.

 

Bu parçadaki numaralı terimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

 

A)l.    B) II.            C) III.       D)IV.        E)V.

                                               

               

                                    (ÖYS -1995)

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur?

 

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar

     Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldanır

     Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

     Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller

     Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

E) Akşam, sanki boşluk içime dolar

     Dağların cilâsı gittikçe solar

 

                                        (ÖYS -1995)

 

 

 

9. Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Uyak düzeni aa ba ca ... biçimindedir.

B) Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.

C) Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.

D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.

E) Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir.

                                                

                                       (ÖYS -1996)

 

 

Cevaplar: 1)B, 2)B, 3)C ,4)D, 5)E, 6)A, 7)B, 8)A, 9)A

bottom of page