google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

                           PARAGRAF ANLAMI-1

Nasreddin Hoca eşeğinin semerini kaybetmiş. Çok sinirli bir şekilde köylünün karşısına çıkıp:
-Bana bakın ya benim semerimi bulursunuz ya da ben yapacağımı bilirim, diye söylenmiş.
Köylüler önce ne yapacaklarını bilememişler.Hoca’nın kendilerine bir şey yapmasından korkmuşlar. Sonra bütün köyü köşe bucak aramaya başlamışlar. En sonunda Hoca’nın semerini bulmuşlar.Götürüp teslim etmişler. Bir yandan da merak ettikleri şeyi sormadan edememişler:
- Ya Hocam, semeri bulamasaydık bize ne yapacaktın.
Hoca gayet sakin:
- Ben size bir şey yapacağım demedim ki! Eski bir kilimim vardı. Onu kesip semer yapacaktım, demiş.


1. Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Nasreddin Hoca’nın sinirlenme sebebi
B) İnsanların bilmediklerinden korkmalarının yanlışlığı
C) Korkunun insanlara neler yaptırabileceği.
D) Nasreddin Hoca’nın ne kadar zeki birisi olduğu
E) Bazen korkunun iyi şeyler için kullanılabileceği.

 

 

 

 


Rakım Efendi Küçük yaşta anasız babasız kalmasına, çok yoksul olmasına rağmen dadısının yardımıyla kendini çok iyi yetiştirir. Çamaşırcılık yaparak kendisini büyüten dadısına minnettardır.Dürüst ve kişilikli bir insan olur. Çok çalışarak Fransızca öğrenir, kendisine iyi bir iş bulur, yabancılara Türkçe dersleri verir. Evine cariye olarak aldığı Canan'ı eğitir, yetiştirir ve sonunda onu severek onunla evlenir. Mutlu bir evlilik yaşarlar.


2. Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A) Rakım Efendi’nin çalışkanlığı
B) Dürüst olmanın yararları
C) Rakım Efendi’nin yaşamı
D) Dadısının Rakım Efendi’ye sahip çıkması.
E) Çalışmanın mutluluğa etkisi.

 

 


Modern tabiri ile rol model olma, toplumun en küçük yapı taşı olan ailede başlar. Erkek çocuklar için baba, kız çocuklar için anne ilk rol modeldir. Çocuklar büyüdükçe amca, dayı, teyze, hala ve diğer yakın akrabalarda rol model olma adayıdır. Eskiden mahallenin esnafı, imamı, muhtarı, bakkalı ve diğer büyükleri bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışırlardı. Maalesef günümüzde gençlerimizin yaşadığı şartlar ve çevreden dolayı örnek alacakları kişiler de değişiverdi. Televizyon ve sosyal medyada gördükleri sinema oyuncuları veya artistlerin peşine takılan gençlerimiz hayalden ibaret olan bir rol modele tutunmanın aparkatını ne yazık ki 40′ lı yaşlara geldiğinde çoktan yemiş olacaklar.
... Zeyn Kaim
3.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?


A) İlk eğitim ailede başlar sonra ailenin çevresine doğru genişler.
B) Eskiden çocuklar en yakınlarından başlayarak rol model edinirlerdi.
C) Medya rol model seçiminde çocukları negatif yönde etkilemektedir.
D) Medyada görülen doğru karakteri rol model seçme çocukları daha başarılı ve güvenilir yapabilir.
E) Yanlış Rol Model Seçiminin sonuçları ilerlyen yaşlarda kendini gösterecektir.

 


Bir toplumu ayakta tutan ahlak ve âdetlerinin ne şekilde değiştiğini, anlamak için kelimelerin başkalaşmasına bakmak yeterlidir. Örneğin, “üstat” kelimesinin son senelerde aldığı mana bu bu bakımdan küçük bir incelemeye değer. Eskiden “üstat”, herkesçe onaylanan yetkinliklere verilen büyük bir derecenin ismiydi. Üstat, dahiden bir rütbe aşağıda idi. Son senelerde maddi hayat zevkinin istila edici bir şekil almasıyla “üstat” kelimesinin de yavaş yavaş gözden düştüğü görülür. Bir çok kurumda insanlar birbirlerine ya da kendinden kıdemlilere üstat şeklinde seslenebiliyor artık. Sıradan bir hitap gibi. Toplumun ahlak ve değerlerinin de sıradanlaşarak önemsizleştiği bir devirde yaşıyoruz. Bu da toplumsal yozlaşmayla karşı karşıya kalmamız demektir.


4. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Toplumun ahlaki değerlerinin değişmesi zararlıdır.
B) Üstat kelimesi önceden çok daha önemli bir kavramı karşılamaktaydı.
C) Ahlak ve adetlerinin sıradanlaşarak önemsizleşmesi toplumu yozlaşmaya götürebilir.
D) Başkalaşma her toplumun zamanla karşı karşıya kalacağı bir tehlikedir.
E) Toplumsal bozulma önce dilde gerçekleşir.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın daha henüz genç yaşta iken yazmış olduğu ilk romanı Nadide’nin son sahifelerinde arada bir konudan ayrılarak, okuyucuya hitabetmesi ve zavallı Nadide’nin âkibetinden ana ve babaların ibret almalarını tavsiye etmesi, Ahmed Midhat Efendinin biraz iptidaî olan roman tekniğinin tesiri değildir de nedir? Şu halde, Fransız romancılığının, Fransız roman tekniğinin, edebiyatımıza yavaş yavaş girmesinde ve bu olayın bir sonucu olarak Servet-i Fünun romanının doğmasına büyük bir rol oynamış olması dolayısiyle, Ahmed Midhat Efendi Fransız edebiyatı ile Türk edebiyatı arasında âdeta bir köprü vazifesini görmüştür, denebilir. Yoksa tercüme suretiyle olsun, telif suretiyle olsun, Ahmed Midhat Efendinîn yazdığı eserlerin kıymetleri, ayrıca incelenmesi gereken bir konu teşkil etmektedir.
                                                                                      Cevdet Perin


5. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Türk Edebiyatında Roman
B) Ahmed Mithat’ın Hüseyin Cahit’e Etkisi
C) Fransız Romanı ve Ahmet Mithat
D) Roman Türünde Ahmet Mithat’ın Konumu
E) Servet-i Fünun’da Roman Anlayışı

Hüseyin Cahit Yalçın’ın daha henüz genç yaşta iken yazmış olduğu ilk romanı Nadide’nin son sahifelerinde arada bir konudan ayrılarak, okuyucuya hitabetmesi ve zavallı Nadide’nin âkibetinden ana ve babaların ibret almalarını tavsiye etmesi, Ahmed Midhat Efendinin biraz iptidaî olan roman tekniğinin tesiri değildir de nedir? Şu halde, Fransız romancılığının, Fransız roman tekniğinin, edebiyatımıza yavaş yavaş girmesinde ve bu olayın bir sonucu olarak Servet-i Fünun romanının doğmasına büyük bir rol oynamış olması dolayısiyle, Ahmed Midhat Efendi Fransız edebiyatı ile Türk edebiyatı arasında âdeta bir köprü vazifesini görmüştür, denebilir. Yoksa tercüme suretiyle olsun, telif suretiyle olsun, Ahmed Midhat Efendinîn yazdığı eserlerin kıymetleri, ayrıca incelenmesi gereken bir konu teşkil etmektedir.
                                                                                  Cevdet Perin
5. Yukarıdaki parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


A) Türk Edebiyatında Roman
B) Ahmed Mithat’ın Hüseyin Cahit’e Etkisi
C) Fransız Romanı ve Ahmet Mithat
D) Roman Türünde Ahmet Mithat’ın Konumu
E) Servet-i Fünun’da Roman Anlayışı

 

 


Sanal alem ifadesi, internette kimlik edinmiş kişilerin sıklıkla kullandığı, internet de denilen aynı mecrayı işaret eden tanımlamadır. Pek çok yapay zekaya sahip makine üretilmiş olmasına rağmen, henüz bir insan tarafından kullanılmayan, kendi iradesi ile hareket eden bir makine olmadığından, siber alemdeki makineler de onları kullanan insanları ifade etmektedir. Bir ekran karşısında oturarak kurulan siber ilişkiler, karşı taraftaki insanın kötü niyetli olabileceği gerçeğini, çoğu kez unutturabilmektedir.Bunun sonucunda da istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilinmektedir.Bunun için nasıl toplum içinde insanlarla olan ilişkilerimizde dikkatli davranıyorsak sanal alemde de dikkatli olmamız gerekmektedir.


6. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sanal alem kötülüklerle doludur.
B) İnternet kullanmaktan mümkün olduğunca sakınılması gerekir.
C) Sanal alemdeki karakterleri gerçek insanlar kontrol ettiği için dikkatli olunmalıdır.
D) Yapay zekaya sahip makineler insanlığın geleceği için çok tehlikeli olabilir.
E) Sanal elem kişilerin soyalleşmesinde önemli bir yere sahiptir.

Bir karar verirken acele karar vermekten çok zarar gördüm. Ne var ki şu na kadar verdiğim kararların çoğunluğunda acele ettiğimi sonradan farkediyorum. Her seferinde bu kez daha dikkatli olacağım diyor ve sabrediyorum. Bekliyorum, bekliyorum ve en sonunda sonuca ulaştığımda yapmam gereken hamleyi sonuçtan az önce yapıyorum. Her şey alt üst oluyor bu nedenle. Acaba bunun nedeni neydi? Neden ısrarla aynı şeyi yapıyordum? Çok düşündüm bunları. Ancak kesin bir sonuca ulaşamadım şimdiye kadar. Ancak bu aralar meselenin sadece sabır ile değil de strateji ile de alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir konuda karar alırken o konu ile ilgili bütün bilgileri bir araya getirip kritik yaptıktan sonra elimdeki bilgiler değişmediği sürece en uygun zamanı belirleyip sonucu ne olursa olsun uygulamayı düşünüyorum.


7. Böyle diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Acele davranmaktan çekinen bir yapıya sahip biridir.
B) Çok sık benzer hatayı tekrarlamaktan çekinir.
C) Kendini geliştirme konusunda ısrarcıdır
D) Karar verme konusundaki arayışlarına devam etmektedir.
E) Neden hata yaptığını tam olarak kestirememektedir.

 

(1)Kitaplar başarıya ulaşmak için gidilen yolda en iyi iz sürücülerdir. (2)İlerlemiş teknoloji yüzünden kitapların şimdiki nesle olan önemi neredeyse sıfırdır. (3)Gelişmiş teknolojinin iyi bir şey olmadığını söylemiyorum, ama yazılmış kelimelere inanmalıyız.
(4) Kitaplara hak ettikleri önemi vermek çok önemlidir. (5) Okumak, zihnimizi rahatlatan en iyi şeydir. (6) Tatlı hikayeler, komik fıkralar, gerçek hikayeler okuyabilirsiniz; bu size kalmış bir şeydir, ne isterseniz onu okursunuz. (7) Çeşitli insanlar için çeşitli okunacak türler mevcuttur. (8)Bugünlerde kitapları kolay ve ucuz yoldan kapınıza ulaştıracak kaynaklar var, mesela, siteleri ziyaret ederek çok kolay bir şekilde kitap siparişi verebilirsiniz.


Yukarıdaki paragraf ikiye bölünmek istense numaralı cümlelerin hangisiyle başlar?


A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

bottom of page