google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

ŞEHABETTİN SÜLEYMAN 

 • İstanbul doğumludur.

 • İzmir İdadîsi'ni bitirdi sonra Mülkiye’den mezun oldu.

 • Kâtiplik ve Fransızca muallimliği yaptı.

 • Yazdığı bir tiyatro eserinin ahlaki olarak sorunlu olduğu gerekçe gösterilerek öğretmenlik görevinden alındıysa da farklı bir okulda Osmanlıca öğretmeni olarak eğitim-öğretim hayatına dönmüştür.

 • 1908 sonrasındaki siyasi atmosfere uyup politik yazılar kaleme almıştır. Özellikle İttihat ve terakkinin baskılarına karşı çıkmıştır.  

 • Bir süre sonra siyasi faaliyetlerin edebiyat ve sanat için tehlikeli olduğunu düşünmüş ve Fecr-i Ati Beyannamesi’ne imza atmıştır. “ Sanat şahis ve muhteremdir” sözü ona aittir.

 • Fecr- Ati sonrası Türk Ocağı içinde yer aldığı görülmektedir.

 • İsviçre’de İspanyol gribinden 34 yaşında ölmüştür.

 • Tiyatro yazma faaliyeti dışında tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

 • Hikâyelerinde aşk hikâyelerini işlemeyi tercih etmiştir. Hikayeleri kalite açısından Servet-i Fünun hikayeciliğinin gerisinde kalmıştır.

 • Batı edebî türü olan "nuvel-diyalog" şeklini "tekellümî hikâye" adı ile edebiyatımızd kullanmıştır.

 • Fanteziye adını verdiği mensur şiirler yazmıştır.

 • Sanat ve edebiyat üzerine tenkit yazıları, edebiyat tarihleri, antolojiler yazmıştır.

 • Eserler:

 • Tiyatroları: Fırtına, Çıkmaz Sokak

 • Nesir Yazıları:

 • Târih-i Edebiyat-ı Osmaniye,

 • Nâmık Kemâl,

 • Abdülhak Hâmid,

 • Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat,

 • Resimli Muktatafat I-III,

 • Malûmat-ı Edebiyye I-II ,

 • Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı

 • Fikrî Eserleri:

 • Rehber-i Erib Kâmil I-III,

 • Meşrutiyette Terbiye-i Etfal ,

 • Osmanlılıkta Vâhime-i Mesuliyyet

bottom of page