ŞEHABETTİN SÜLEYMAN ( -1919

 • İstanbul doğumludur.

 • İzmir İdadîsi'ni bitirdi sonra Mülkiye’den mezun oldu.

 • Kâtiplik ve Fransızca muallimliği yaptı.

 • Yazdığı bir tiyatro eserinin ahlaki olarak sorunlu olduğu gerekçe gösterilerek öğretmenlik görevinden alındıysa da farklı bir okulda Osmanlıca öğretmeni olarak eğitim-öğretim hayatına dönmüştür.

 • 1908 sonrasındaki siyasi atmosfere uyup politik yazılar kaleme almıştır. Özellikle İttihat ve terakkinin baskılarına karşı çıkmıştır.  

 • Bir süre sonra siyasi faaliyetlerin edebiyat ve sanat için tehlikeli olduğunu düşünmüş ve Fecr-i Ati Beyannamesi’ne imza atmıştır. “ Sanat şahis ve muhteremdir” sözü ona aittir.

 • Fecr- Ati sonrası Türk Ocağı içinde yer aldığı görülmektedir.

 • İsviçre’de İspanyol gribinden 34 yaşında ölmüştür.

 • Tiyatro yazma faaliyeti dışında tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

 • Hikâyelerinde aşk hikâyelerini işlemeyi tercih etmiştir. Hikayeleri kalite açısından Servet-i Fünun hikayeciliğinin gerisinde kalmıştır.

 • Batı edebî türü olan "nuvel-diyalog" şeklini "tekellümî hikâye" adı ile edebiyatımızd kullanmıştır.

 • Fanteziye adını verdiği mensur şiirler yazmıştır.

 • Sanat ve edebiyat üzerine tenkit yazıları, edebiyat tarihleri, antolojiler yazmıştır.

Eserler:

 • Tiyatroları: Fırtına, Çıkmaz Sokak

 • Nesir Yazıları: Târih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Nâmık Kemâl, Abdülhak Hâmid, Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat, Resimli Muktatafat I-III, Malûmat-ı Edebiyye I-II , Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı

 • Fikrî Eserleri: Rehber-i Erib Kâmil I-III, Meşrutiyette Terbiye-i Etfal , Osmanlılıkta Vâhime-i Mesuliyyet

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus