google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNDE

ŞİİR ANLAYIŞI

 • Bu dönemde ağırlıklı olarak aruz vezni kullanılmıştır. Ancak çok az olmakla birlikte heceyle şiir yazıldığı da olmuştur. ( Tevfik Fikret’in heceyle yazdığı “Şermin” adlı şiir kitabı Servet-i Fünun dönemi sonrası olduğundan bu dönem özelliklerinde örnek olarak kullanılamaz.)

 • Sanat sanat içindir anlayışına uygun şiirler verilmiştir.

 • Şiirlerde aşk ve doğa gibi bireysel konular işlenmiş, sıfatlara ve doğa tasvirlerine bolca yer verilmiştir.

 • Şiirin konusu genişletilmiş. Recaizade’nin “ Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir.” düşüncesi “ Her şey şiirin konusu olabilir.” Şeklinde genişlemiştir.    

 • Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.

 • Şiirde musikiye, şekil kusursuzluğuna önem verilmiştir.

 • Aruz Türkçeye uygulama konusunda başarılı olunmuştur. Özellikle Tevfik Fikret bu konuda oldukça başarılı olmuştur.

 • Aruz kalıpları konuya göre seçilmiş, bir şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanılabilmiştir.

 • Sone ve terza-rima triyole gibi Batı’da kullanılan nazım biçimleri şiirimizde kullanılmaya başlanmıştır.

 • Müstezat serbestleştirilmiş, “serbest müstezat” adı altında kullanılmıştır.

 • Arapça ve Farsçadan, daha önce kullanılmamış sözcükleri kullanmayı bir hüner olarak görmüşlerdir.

 • Daha önceden pek kullanılmamış imgeler (beyaz titreyiş, anılarımın gecesi vb.) kullanmışlardır.

 • Süslü, sanatlı bir dil vardır.

 • Anlam bir mısrada değil diğer mısrada tamamlanmış, şiirin bütünlüğüne önem verilmiştir.

 • Şiirde sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülür.

 • Nazım nesre yaklaştırılmıştır, manzum hikâyeler yazılmıştır.

 • Bu dönemde, mensur şiir örnekleri verilmeye başlanmıştır.

bottom of page