SERVET-İ FÜNUN DÖNEMİNDE ROMAN- HİKAYE

HİKAYE

 • Bu dönem hikâye ve romanında etkili olan iki edebî akım ise realizm ve natüralizmdir.

 • Teknik kusur ve sosyal amaç bu dönem görülmez.

 • Fransız edebiyatını örnek alınmıştır.

 

 • Ağırlıklı olarak bireysel konularda hikâyeler yazmışlardır.

 • İstanbul ve Çevresi mekan olarak seçilmesine rağmen bazı hikayelerde Anadolu mekan olarak seçilmiştir.

 • Üst tabakadan insanlar bulunmakla beraber romana göre daha mahallidir. Bazı karakterlerin isimleri mahalli ünvanları ile verilir. Halktan kişiler romana göre hikayelerde daha çok yer bulur.

 • Hikâyelerde hem çevre tasviri hem de kahramanların ruh tahlilleri önemlidir.

 • Dil dönem özelliklerine uygun olarak ağırdır. Ancak romana göre daha hafiftir.

 • Hem durum hem de olay hikâyesi örneklerine rastlanır.

 

ROMAN      

        

 • Roman bu dönemde teknik kusurlarından kurtulur. Batılı anlamda ilk romanlar Halit Ziya ile verilmeye başlanır.

 • Hikayede olduğu gibi realizm ve natüralizm etkili akımlardır. Ancak olayların işlenişinde duyguların verilişi romantizmi çağrıştırır.

 • Karakterlerin ihtirasları, duyguları objektif bir biçimde tahlil edilmiştir.

 • Yazar esere müdahale etmez, kişiliği gizler.

 • Dili ağırdır.

 • Olaylar İstanbul’da geçer.

 • Kahramalar üst tabakadan insanlardır.

 • Kısa cümleler kurmuşlardır. Sıfatları ismin sonunda kullanmışlar,  Fiilsiz cümleler oluşturmuşlar, "ve" bağlacına, "ah" ve "oh" gibi ünlemlere cümlelerde bol bol yer vermişlerdir.

 • Hayâl-hakikat çatışması, başarısız aşklar, karamsarlık gibi bireysel temalar işlenmiştir.

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus