google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1.   Al bir kalpak giymişti, al

      Al bir ata binmişti, al

     Zafer ırak mı, dedim.

     Aha, diyordu.

 

Bu parça, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?

                                            

 A) Didaktik - lirik

B) Lirik - pastoral

C) Pastoral - didaktik

D) Epik - lirik

E) Epik - pastoral

                                                   (1975/ÖSYS)

 

                               

2.    Yıldız arıyorum gökler dolusu

        Zaman oraya varmamış olsun

 Yukarıdaki dizelerde,

  I. çiçekler arıyorum

 II. görmemiş olsun

III. dağlar dolusu

IV. bahçıvan kokusu

sözlerinin tümü kullanılarak çapraz kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?

 

A) III, II, I, IV   

B) II, III, IV, I    

C) I, II, III, IV   

D) IV, III, I, II    

E) I, III, IV, II

 

                                          (1977/ÖSYS)

 

 

 

 

 

3 .“Rüzgâr tersine esiyor... Niçin?

      Eski günler geri mi gelecek?”

  Yukarıdaki dizelerde,

  I.kozasında böcek

  II.doğmak için

  III.bildiği hayata

  IV.kımıldıyor

sözlerinin tümü kullanılarak sarmal kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdaki kullanımlardan hangisi son iki dizeyi oluşturur?

A) I, II, IV, III    

B) III, II, IV, I  

C) IV, I, III, II    

D) IV, II, III, I    

E) III, I, II, IV

                                         (1978/ÖSYS)

 

 

 

4. Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim;

    İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim.

Bu iki dizenin, şiir bütünü ile ilgili özellikler den hangisi kesin olarak saptanabilir?

 

A)Nazım biçimi

B)Kafiye düzeni

C)Ölçüsü

D)Konusu

E)Yazıldığı dönem

                                           (1986/ÖSYS)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?

 

A) Bir garip rüya rengiyle

     Rüzgârdaki yaprak bile

 

B) Savrulmada gül şimdi havada

     Gün doğmada bir başka ziyada

 

C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

     Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

 

D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

     Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

 

E) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek

     Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

 

                                               (1987/ÖSYS)

 

 

 

 

 

 

 

6.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?  

 

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi

      Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

     Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

C) Kardır yağan üstümüze geceden

     Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

     Sular karınca paslanan dağlar

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem

    Yıldız akar uçsam da yetişemem

                                                   

                                            (1991/ÖSYS)

ŞİİR BİLGİSİ KONUSU ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR-1

7. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle

     Seğirtir kaval sesinde sağa sola

     Çobandır köyün yamacında

     Yayar davarı da çömelir

     Meşe dallarının altına

 

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

 

A) Lirik  

B) Dramatik    

C) Didaktik

D) Epik   

E) Pastoral

 

                                   (1991/ÖSYS)

 

 

8.   Uyandım baktım ki sabah

       Güneş vurmuş içime

       Kuşlara yapraklara dönmüşüm

       Pır pır eder durur, bahar rüzgârında

 

Bu dizelerde Orhan Veli’nin şiirine özgü aşağıdaki niteliklerden hangisi örnek gösterilebilir?

 

A) Edebi sanatlara yer vermemesine

B) Nükteli bir söyleyiş yeğlemesine

C) Doğa betimlemesine başvurmasına

D) Ölçü ve uyağa önem vermemesine

E) Toplumsal sorunlara değinmesine

                                           

                                                                                                            (1992/ÖSYS)

 

 

9.   Siz bakarsanız bir şey göremezsiniz

      Benim yurdumdur orası

      Ardıçlar, gürgenler, tozlu yollar

      Tokat’la Niksar arası

 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?  

 

A)Redif   

B)Uyak 

C) Ölçü   

D) Eksiltili cümle

E) Dilek-koşul kipi

 

                                 (1994/ÖSYS)

 

 

 10.  Sıladan geliyorsunuz

       Ne var ne yok bizim oralarda

       Çiçek açmış mı erikler

       İpek perdeli pencerenin altında

 

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

                                   

A)Bir özlem dile getirilmiştir.

B)Kişileştirme sanatına başvurulmuştur.

C)Ölçü ve uyak yoktur.

D)Birinci dize kurallı bir cümledir.

E)Üçüncü ve dördüncü dizeler, anlamca birbirini bütünlemektedir.

 

                                       (1994/ÖSYS)

 

 

11    .Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde redif yoktur?

 

A) Ey, genç kanı kaynayan pınar

     Ey, altında yatıp kaldığım çınar

B) Uzaktan görenler yine aldanır

     Gözlerde bir hayal gibi canlanır

C) Ey, kumrulu bahçem, sümbüllü bağım

     Ey, bülbüllü derem, mineli dağım

D) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller

     Gönlüme dokunmadı göğsümü yırtan eller

E) Akşam, sanki boşluk içime dolar

     Dağların cilası gittikçe solar

                              

                                    (1995/ÖSYS)

 

 

12.

Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski, yeni,

Kuzular söyler bize yılların geçtiğini,

Arzu, başlarından yıldızlar gibi yüksek,

Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek

 

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?  

                                              

A) Lirik şiir    

B) Didaktik şiir

C) Pastoral şiir  

D) Epik Şiir  

E) Dramatik Şiir

                                                                                                                    (1996/ÖSYS)

 

Cevalar:

 1-E   2-E  3-C  4-C  5-B  6-B  7-E   8-D   9-C    10-B   11-A  12-C         

bottom of page