google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

1.   Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak vardır?

        

A)Çiğdemin, menekşen kokar

    Güzeller göğsüne takar

B)kuş olsam gezsem havayı

    Arayıp bulsam yuvayı

C)Geldim o dost ilinden

    Koka koka gülünden

D)Birin bilir birin bilmez

    Bu dünya kimseye kalmaz

E) Arı vardır uçup gezer

    Teni tenden seçip gezer

 

                                     (1998/ÖSYS)

 

 

 

 

 

2.  Uzak, çok uzağız, şimdi ışıktan

     Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan

     Dönmeyen gemiler olduk açıktan

     Adımızı soran, arayan var mı?

 

 Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

 

A)Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)Redif vardır.

C)Uyak düzeni aaab’dir.

D)“Yalnızlık”tan söz edilmektedir.

E)Bir destandan alınmıştır.

                         

                                   (1998/ÖSYS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Ela gözlerine kurban olduğum

     Yüzüne bakmaya doyamadım ben

     İbret için gelmiş derler cihana

     Noktadır benlerin sayamadım ben

 

Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 

A)11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)Redif vardır.

C)Tam uyak kullanılmıştır.

D)Koşma türünün özelliklerini taşımaktadır.

E)Benzetme sanatından yararlanılmıştır.

 

                                      (2006/ÖSYS)

 

 

 

4.Kaman civarına bahar gelince

   Yıkılır ovadan yörük çadırları,

   Yücesinde pare pare duman tutmuş

   Düldül Dağ’ın yaylasında mekân kurulur.

       

Hoş gelmişsin ilkbahar!

Nisan ayı içinde donanır dağlar,

Donanır yeşilinden, alından

 

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

 

A) Lirik    

B) Pastoral 

C) Epik  

D) Didaktik

E) Dramatik

                                     (2006/ÖSYS)

 

 

 

 

5 .Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

 

A) Selam olsun karanfilin alına

     Selam, tomurcuklu defne dalına

 

B) Bu bohça, duygunun coşkun selidir

     İçimi coşturan bahar yelidir

 

C) O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör

     Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

 

D)Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri

    Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri

 

E) Değirmen değirmen, beni de öğüt

     Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

 

                                                                                                            (2007/ÖSYS)

 

 

 

 

6  .I. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan

       II. Yer alsaydık şu bulut kervanında

       III. Güzele ve yeniye doğru koşan

       IV. Bu sonrasız gidişin bir yanında

 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Hepsinde redif kullanılmıştır.

C) Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.

D) I. ve II. dizelerde ulama vardır.

E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

                                          

                                       (2007/ÖSYS)

7. I.Rüyan, pınarlarda buğulanan nur

      II. Sevgin, sırma sırma dökülen şafak

     III. Senin için ekin öpüyor yağmur

     IV. Senin'çin tarlada büyüyor başak

 

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A) I. ve III. dizeler birbirleriyle tam uyaklıdır.

B) I. ve III. dizeler ile II. ve IV. dizeler arasında çapraz uyak vardır.

C) Dize sonlarında redif yoktur.

D) Ölçüyü tutturmak için ünlü düşmesine başvurulmuştur.

E) Dizelerin tümü 4+4+3 duraklıdır.

                                      

                                                    (2008/ÖSYS)

ŞİİR BİLGİSİ KONUSU ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR-2

8.  I. Kimi şairler şiiri yalnızca uyakta aramaya kalkışmışlardır.

     II. Bu akımın etkisindeki şairler şiirin, içerdiği mazmunlar bakımından kusursuz olması gerektiğini savunmuşlardır.

   III. Bu şairler, şiirde veznin sağladığı ritmi önemserler.

   IV. Betimleyici şiir anlayışını benimseyen şairler, canlı, renkli şiirler yazmışlardır.

   V. Bu şiirde şair, dış dünyadaki varlıkları kendi duygu dünyasına göre yorumlayarak farklı izlenimlere ulaşmıştır.

 

Yukarıdaki cümlelerin hangileri şiirin ahenk özellikleriyle ilgilidir?

 

A) I. ve III.                   

B) I. ve IV.             

C) II. ve III.     

D) II. ve IV                 

E) III. ve V

                                                (2008/ÖSYS)

 

 

9.    Böyle bağlar

       Yâr başın böyle bağlar

       Gül açmaz bülbül ötmez

       Yıkılsın böyle bağlar.

Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Cinaslı uyak kullanılmıştır.

B) Benzetmelere yer verilmiştir.

C) İlk dize uyak oluşturma amacıyla kullanılmıştır.

D) Uyak düzeni aaba biçimindedir.

E) Kesik mani olarak adlandırılır.

                                               

                                            (2009/ÖSYS)

 

10. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam!

       Uyandırmayın beni, uyanamam.

       Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına,

       Allah aşkına, gök, deniz aşkına

      Yağsın kar üstümüze buram buram…

 

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) Redife yer verilmiştir.

C) Farklı uyak türleri kullanılmıştır.

D) Seslenmelerden yararlanılmıştır.

E) Yinelemelerden yararlanılmıştır.

 

                                           (2009/ÖSYS)

 

11. Siyah ebrûların duruben çatma

      Gamzen oklarını âşıka atma

      Sana gönül verdim beni ağlatma

      Benim gözüm nuru gönlüm sürûru

 

I. 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

II. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır.

III. Konusu aşktır.

IV. Nazım türü ağıttır.

V. Zengin uyak kullanılmıştır.

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır?

 

A) I. ve II.  

B) I. ve III.  

C) II. ve V.  

D) III. ve IV.  

E) IV. ve V.

 

                                       (2010/ÖSYS)

 

 

12. Güneş çekildi demin Gidene bak gidene

       Doğdu bir cenk akşamı Güller sarmış dikene

       Bu bütün günlerimin Mevlâ sabırlar versin

       İçime denk akşamı Gizli sevdâ çekene

 

I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.

II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.

III. Nazım birimleri aynıdır.

IV. Doğaya özgü ögelerden yararlanılmıştır.

V. Bir dilek belirtilmiştir.

 

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?

                                              

A) I. ve II.  

B) I. ve III.  

C) II. ve V.  

D) III. ve IV.  

E) IV. ve V.
                                      (2010/ÖSYS)

 

CEVAPLAR

 1-B 2-E  3-C  4-B  5-D   6-B    7-E  8-A  9-B 10-C  11-E  12-C 

bottom of page