Arifane

AŞIK PAŞA

 • Mutassavıf bir şairlerdendir.

 • Kırşehir doğumludur.

 • Kırşehir’de doğumludur.

 • Sade bir dili vardır. Türkçeci şairlerdendir. Farsçanın egemen olduğu döneminde Türkçenin edebiyat dili olmasına katkıda bulunmuştur.

 • Aruz ölçüsünün yanında hece veznini de kullanmıştır.​

 • Mevlana ve Yunus Emre'nin etkisi görülür.​

 • Mevlid ve Miracnâme türünün ilk örneklerini vermiştir.

 

Eserleri:

 • Garibnâme: 10613 beyitlik tasavvufi mesnevidir.

 • Fakrnâme: 161 beyitlik tasavvufi bir eserdir.

 • Hikâye: 59 beyitlik kısa bir mesnevidir.

 • Vasf-ı Hâl: Garibname’nin sonunda yer alır. 39 beyitlik kısa bir mesnevidir.

 • Kimya Risalesi: Dili ağırdır. Bu yüzden Aşık Paşa’ya ait olduğu şüphelidir. Nazım nesir karışık yazılmıştır.

Çekiç camı kırar ama çeliği sertleştitir.

 TURKİYE

2016- dinledebiyat.com © Her hakkı saklıdır.

 • Instagram Social Icon
 • dinledebiyat
 • w-googleplus