google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

YUSUF HAS HACİP

 

Kırgız Balasagun şehrinde

Çu ırmağının yeşil vadisinde

Bir ağlamayla geldi bu aleme

Aşağı yukarı  bin on sekizde

 

 

İyi bir öğrenimden sonra

Başlamış eşşiz eseri yazmaya

Kutadgu Bilig’i Balasagun’da

Bitirmeden gitmiş Kaşgar’a

 

Bin altmış dokuzda bitirdi

Altı bin altı yüz kırk beş beyiti

Buğra Han’a sundu eserini

Müslüman Türkün ilk mesnevisi

 

Temsili şahıslar ders verir

Kün Togdı, Ay Toldı,Ögdülmiş

Bir de Odgırmış söyleşir

Esere bu yüzden alegorik denilir

 

Eserinde anlattı ideal insanı

Kullanmış seksen sekiz başlığı

Sadece ahlak değil bütün hayatı

Adı Yusuf’ tur, hacip ünvanı

YUSUF HAS HACİP

  • Balagasun'da doğmuştur.

  • Türk eEdebiyatı'nın şlk mesnevisi kabıl edilen Kutadgu Bilig adlı eseri yazmıştır.

  • Didaktik ve alegorik olan bu eserinde ideal bir insanın  nasıl olması gerektiği işlenir.

  • Eserini dönemin hakanı Tabgaç Buğra Han'a takdim ettikten sonra bir devlet makamı olan has haciplik ünvanını almıştır.

bottom of page