google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Sözcük Türleri Çıkmış Sorular -2 

Atatürk’ün bir sözü vardı

Yediveren gül gibi açardı

Atatürk’ün bir atı vardı

Etiler’den beri yaşardı

Atatürk'ün bir resmi vardı

Buğday tarlası gibi ağardı

 

1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A) Bileşik sözcük

B) Çekimli fiil

C) Ad tamlaması

D) Bağlaç

E) Ekeylemli yüklem

 

                                                                (2003 - ÖSS)

 

 

 

 

 

 

Evin bahçesine dikilecek çamlann üzerine konmuş

bir serçe, durmadan cik cik edip şarkısını

söylüyordu. Evin tekir kedisi eşiğe uzanmış, bir

yandan örselenmiş tüylerini düzeltmek için yalarken bir yandan da az ilerdeki çöplükte sailana

sallana gezinen kargaya bakıyordu.

 

2. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden

hangisi, sözcük türü bakımından ötekilerden

farklıdır?

 

A) dikilecek

B) konmuş

C) durmadan

D) örselenmiş

E) gezinen

                                                      (2003 - ÖSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük,

ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma

durumu eki almıştır?

 

A) Masadakilerden yalnızca birini al.

B) Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim.

C) Benimkinin sayfalarında renkli resimler var.

D) Bu da her yönüyle seninkine benziyor.

E) Bizimkinde hiçbir eksiklik yok.

 

                                                    (2004 - ÖSS)

 

 

Dünyanın en tanınmış orkestralarından biri olan

bu grup, 18. yüzyıl bestecilerinin yapıtlarını yorumluyor, ayrıca, unutulmuş veya az tanınan

bestecilerin yapıtlarını buluyor ve seslendiriyor.

 

4. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden

hangisi yanlıştır?

 

A) İşaret sıfatı vardır.

B) Sıfat-fiiller kullanılmıştır.

C) Zarf tümleci yoktur.

D) Türemiş sözcükler kullanılmıştır.

E) Yüklemler bileşik zamanlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Renk renk çiçeklerle kaplı yaylaları ve ahşap

evlerden oluşan dağ köyleriyle Yalnızçam, büyük

şehirden kaçmak isteyenler için bulunmaz

bir yer.

5. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden

İıangisi yanlıştır?

 

A) Birden çok sıfat tamlaması vardır.

B) Bağlaç vardır.

C) Birleşik ad kullanılmıştır.

D) Basit yapılı bir fiil cümlesidir.

E) Ilgeç tümleçleri vardır.

                                                         (2004 - ÖSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yalnız yapıtlarının içeriğiyle değil, anlatımındaki

ustalık, kullandığı dil ve hareketli anlatım tekniğiylede edebiyatımızın büyük ustalarından biridir

 

6. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden

hangisi yanlıştır?

 

A) “Yapıtlannın” sözcüğü, hem yapım hem çekim

eki almıştır.

B) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcükler

vardır.

C) Bağlaç kullanılmıştır.

D) Ad tamlamasının arasına sıfat girmiştir.

E) “Yalnız" sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır.

 

                                                           (2005 - ÖSS)

7. Aşağıdakllerin hangisinde iyelik eki aldığı

için belgisiz zamir olan,' adlaşmış bir sıfat

kullanılmıştır?

 

A) Kimi insanlar karlı havada araba kutlanmıyor.

B) Size başka bir gömlek verelim, dedi.

C) Sinemalardaki hiçbir filmi kaçırmazmış.

D) Bazısı işini ötekilerden erken bitirmiş.

E) Bugün yine birkaç kitap aldım. ,

                                                                                                           

                                                           (2005 - ÖSS)

 

 

 

 

(I) Ortalık ağır ağır aydınlanıyor, topraktan incecik

buğular yükseliyordu. (II) Otlar İle pamuk fideleri

daha ayırt edilemiyordu; (IlI) Az sonra güneş

doğacak; kıpkırmızı, her yanı yakan bir güneş...

(IV) Toprağa basamayacak, sıcaktan soluk

alamayacak, bir fırının içine girmiş gibi kavrulacak

insanlar. (V) Bütün bunlara karşın, güneşin

doğuşu sabırsızlıkla bekleniyor. (VI) Güneş

demek, yeni bir gün demek, umut demek.

 

8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) I. cümledeki "ağır ağır" ikilemesi zarftır.

B) II. cümledeki “ile" bağlaçtır.

C) III. cümledeki “kıpkırmızı" sözcüğü pekiştirme

sıfatıdır,

D) V. cümledeki “karşın" sözcüğü ilgeçtir.

E) VI. cümledeki “umut” sözcüğü kökü bakımından

isim soyludur.

                                                            (2006 - ÖSS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl sonları, pek çoğumuzun geçen yılla ilgili değerlendirmelere yöneldiği, gelecek için planlar

yaptığı bir dönemdir.

 

9. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

 

A) "-ler, -lar" eki abartma göreviyle kullanılmıştır.

B) “yöneldiği" ve "yaptığı” sözcükleri sıfat-fiildir.

C) "yıl sonlan" sözü belirtisiz isim tamlamasıdır.

D) Yüklem, sıfat tamlamasından oluşmaktadır.

E) Belgisiz zamir kullanılmıştır.

 

                                                        (2006 - ÖSS)

(I) Kıyıları dantel dantel, tepeleri zeytinlerle süslü

Orak Adası'nı geçtik. (II) Balıkçı kayıkları güneyli

rüzgârlarla salınıp duruyordu. (Ill) Sonra Çökertme

Koyu'nda öğle yemeği yedik. (IV) Kaptan

demiri toplayıp koydan çıkarken türküdeki

Çökertme'nin burası olmadığını söyledi, (V) Yalıkavak beldesinin batı saiıilindeki Geriş köyünün

altına düşen bölgenin eski adı da Çökertme’ymiş

ve türkülere konu olan Halil oralıymış.

 

10. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili

olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıstır?

 

A) I. cümledeki ikileme sıfat görevindedir.

B) II. cümlenin yüklemi bileşik zamanlıdır.

C) III. cümlede nesne ad tamlamasından oluşmaktadır.

D) IV. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.

E) V. cümlede "da" ile “ve" sözcükleri bağlaçtır.

 

                                                            (2007 - ÖSS)

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde, belgisiz zamir

cümlenin öznesi durumundadır?

 

A) Bunları kimden aldığımı anımsamıyorum.

B) İstanbul'a gideceğimi kimse bilmiyor.

C) Bize kiminle konuştuğunu söylemedi.

D) Okulda kimseyi göremedim.

E) Olanları kime anlattığını öğrenemedik.

 

                                                      (2008 - ÖSS)

 

(I) Ankara’da kendini hemen göstermeyen bir

güzellik vardır. (II) Bundan dolayı, kentin kimilerine hiç de çekici gelmeyen doğasıyla ilgili ilginç izlenimler aktarılır (III) Örneğin şair Yahya

Kemal Beyatlı’nın “Ankara’nın en çok İstanbul’a

dönüşünü severim." sözü de bunlardan biridir.

(IV) İstanbul’dan gelmiş öğrencilerin dillerinde

de henüz bu şehri keşfedememişlikten gelen,

"çorak", “bozkır" sözleri dolaşır, (V) Oysa Ankara,

kendiliğinden değil, ancak dikkatli bakışlarla

gizini açığa çıkarır.

 

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili

olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A) I. cümlede dönüşlülük zamiri kullanılmıştır,

B) II. cümlede belirtme sıfatı kullanılmıştır.

C) III. cümlede azlık-çokluk zarfı kullanılmıştır.

D) IV. cümlede -miş ekiyle türetilmiş bir sıfat-fiil

vardır,

E) V. cümlede birden fazla bağlaç kullanılmıştır.

 

                                                           (2008 - ÖSS)

bottom of page