google.com, pub-1772441188610312, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

    Sözcük Türleri Çıkmış Sorular-1

 

Ağaçların çiçeklenip ekinlerin büyümeye başladığı

                         I           II                III

günlerde köyüne gider, çocukluk günlerini sanki

                                                   IV             V

yeniden yaşardı.

 

1.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?

  A) I          B) II            C)III         D) IV         E) V

 

 

 

 

 

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanılmıştır?

A)  Hasta olmasaydım onu karşılamaya giderdim.

B) Yalan söylese bile ağzımı açmayacaktım.

C) Yerine yenisini alsan daha iyi olur sanıyorum.

D) Sokağa çıkacaksak paltolarımızı giyelim.

E) Yerime bakacak birini bulursam, yarın gelmeyeceğim.

                                                                     1990-ÖYS

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "ama” sözcüğü, pekiştirme görevinde kullanılmıştır?

 

A) Çok zorladım; ama yararı olmadı.

B) Bir zamanlar burada eski ama sağlam bir ev vardı.

C) Bir derdin var senin; ama bana söylemek istemiyorsun.

D) Yine gelecekmiş; ama çok kalmayacakmış.

E) O günden sonra onu hiç ama hiç görmedim.

 

                                                                   (1990-ÖYS)

 

 

 

 

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, de (da) bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

 

A) O konuyu ben de arkadaşım da biliyoruz.

B) Şiiri de matematiği de çok severdi.

C) Salı günü de çarşamba günü de uğradım, yerinde yoktu.

D) Onu o günden sonra görmedim de aramadım

da.

E) Bu işi eskiden de sevmiyordum bugün de

sevmiyorum.

                

                                                                (1991 - ÖSS)

 

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleden

hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) Sen de şöyle bir ayakkabı alabilirdin.

B) Sözünü ettiğim yazı ötekî dergideydi.

G) Onu değil, şuradaki kalemi istiyorum.

D) Öyle sorular yöneltti kİ yanıt bulamadım.

E) Böyle konuşursan anlaşamayız.

 

                                                                    (1992-ÖSS)

 

 

 

 

 

6.Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirmeli niteleme

sıfatları vardır?

 

A) Memleket isterim

     Gök mavi, dal yeşil, tarla san olsun.

B) Eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller

     Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.

C) Koskocaman yıldızlar altında upuzun bir yol

     Ve minnacık bir ev.

D) Akşam, yine akşam, yine akşam

     Göllerde bu dem bir kamış olsam.

E) Masa da masaymış ha

    Bana mısın demedi bu kadar yüke.

 

                                                              (1992-ÖYS)

 

 

 

 

7."Bu” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde

tür bakımından ötekilerden farklıdır?

 

A) Kolay değil bu dünyadan aynimak'

B) "Bu taşındır" diyerek Kabe’yi diksem başına

C) Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan

D) Gönlüm bu sevincin heyecanıyla kahatlı

E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden

 

                                                                 (1993-ÖSS)

 

 

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde (–cık -cik, -

cuk, -cük) ekiyle türemiş sözcük, küçültme anlamından sıyrılarak somut varlığa ad olmuştur?

 

A) Kardeşim bademcik ameliyatı oldu.

B) Gencecik yaşta iş dünyasında adını duyurmuştu.

C) Evlerinin küçücük bir bahçesi vardı.

D) Üzerine incecik bir elbise giymişti.

E) Gölün içinde bir sürü adacık oluşmuştu,

 

                                                                     (1992-ÖYS)

 

9. Aşağıdakllerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

 

A) Ne kadar da yaramaz bir çocuk

B) Havalar yavaş yavaş ısınıyor

C) Bu kitabı yeni aldım

D) Yemeğimi henüz yemedim

E) Yarın geziye çıkabiliriz.

 

                                                                   (1993 -ÖSS)

 

 

Kimi niteleme sıfatlannın ilk ünlüsüne kadar olan

bölümü, m, p, r, s ünsüzlerinden yakışanı ile bir

Önek haline getirilir ve sözcüğün başına eklenerek

sıfat pekiştirilir.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala

uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır?

 

A) Bayram olmasına karşın caddeler ıpıssızdı.

B) Gülünce bembeyaz dişleriyle daha da sevimli

oluyordu.

0) Köyleri, ağaçsız, yeşilliksiz, çırçıplak bir ovanın

ortasındaydı.

D) ilk kez, böylesine özü sözü doğru, sımsıcak

bir insanla arkadaş olmuştu.

E) Bu sapasağlam ayakkabıları bu kadar çabuk

nasıl eskittiğini doğrusu anlayamadım.

 

                                                            (1993-ÖSS)

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstünlük”

bildiren bir belirteç (zarf) vardır?

 

A) Yol yapım çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor.

B) Burada göç, daha çok, büyük merkezlere

doğrudur.

C) Kentlere doğru büyük bir nüfus hareketi görülmektedir.

D) Burası, nüfus bakımından ikinci büyük kentimizdir.

E) Nüfus planlamasıyla ilgili büyük sorunlarımız

vardır.

              

                                                               (1993-ÖYS}

 

 

 

 (I) Arkadaşınızla (II) sizi (III) Kızılay'da (IV) otobüs

durağında (V) gördüm.

 

12.Bu cümlede zamanı vurgulamak İçin “dün"

sözcüğünün, numaralanmış yerlerin hangisine

getirilmesi uygundur?

 

A) I.            B) II.          C) III.            D) IV.         E) V.

                                                              

                                                                     (1993 -ÖYS)

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan

doğmuş bir sözcük vardır?

 

A) Yağmurdan sonra, sokakları seller, götûrdüğûnden uzun süre karşıya geçemedik.

8} Dünkü fırtına, ağaçlarda ne meyve ne de

yaprak bıraktı.

C) Öğretmenin, çocuklara bağırmaktan ne-fesi

tükenmiş, sesi kısılmıştı.

D) Açık kalan musluğun şırıltısından bütün gece

uyuyamadım.

E) Konuşurken o kadar heyecanlandı ki sesinln

titremesini engelleyemedi.

                                                                                                                               

                                                          (1993- ÖYS)

 

 

 

14.Aşağıdakilerin hangisinde “de”, "da" bağlacı

cümleye “eşitlik, gibilik" anlamı katmıştır?

 

A) O şiiri okumuş da anlayamamış.

B) Bundan sonra özür dilese de affetmem.

C) Gitti de bir mektup bile yazmadı.

D) Sözünü ettiğim elbiseyi aldım da giymedim.

E) Gazetedeki ilanı ben de görmüştüm.

 

                                                            (1994-ÖSS)

 

 

 

15.”Çekim eki almış her sıfat adlaşmıştır.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili

sözcük bu kurala örnek gösterilebilir?

 

A) En büyük zevki rahatça koltuğuna oturup televizyon İzlemekti.

B) Evleri caddeye çok yakın, daracık bir sokağın

başındaydı.

C) Aralannda nedeni bilinmeyen bir soğukluk

vardı.

D) Birden başlayan sıcaklar herkesi bunalttı,

E) Kumaşlardan kırmızılı olanı daha çok beğendim,

 

                                                                  (1994-ÖSS)

 

 

 

Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklanndan

eğitimi, dünya görüşü ve bilgi birikimi kolayca

anlaşılabilir.

 

16.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 

A) Bileşik fiil

C) Edat (ilgeç)

B) Zarf (belirteç)

D) Bağlaç

E) Belgisiz sıfat

                                                             

  

                                                          (1994-ÖYS)

Cevaplar: 1- B 2- B 3- E 4- B 5- E 6- C 7- B 8- A 9- A 10- E 11- B 12- E 13- D 14- E 15- D 16- C

bottom of page